Obdobně jako v roce 2001 budou v roce 2002 používány stejné zásady pro výdej rakouských povolení pro osobní dopravu. Zásady stanovené Ministerstvem dopravy a spojů ČR v souladu s ustanovením
Obdobně jako v roce 2001 budou v roce 2002 používány stejné zásady pro výdej rakouských povolení pro osobní dopravu. Zásady stanovené Ministerstvem dopravy a spojů ČR v souladu s ustanovením
Obdobně jako v roce 2001 budou v roce 2002 používány stejné zásady pro výdej rakouských povolení pro osobní dopravu. Zásady stanovené Ministerstvem dopravy a spojů ČR v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 478/2000 Sb. jsou následující (platné již od 21.2.2001):

  • Výdej rakouských povolení pro dopravu osob je omezen pouze na autobusy splňující minimálně technické standardy EURO 0.
  • Dopravce má povinnost doložit výdejnímu místu - regionálnímu pracovišti ČESMADu BOHEMIA splnění technických standardů EURO 0 v případě, že vozidlo nesplňuje standardy rokem výroby, tzn. nebylo vyrobeno v období 1991-1993. Technický standard EURO 0 je možné doložit potvrzením nebo Technickou zprávou pro autobusy, které vystavil výrobce nebo akreditovaný zástupce nebo doklady od vozidla, ze kterých je plnění standardů zřejmé.
  • Na 1 evidovaný autobus splňující technické standardy EURO 0 mohou být dopravci vydána dvě povolení, s tím, že po vrácení využitých povolení může dopravce obdržet další povolení. V případě kritického nedostatku povolení se příděl krátí na 1 povolení na jeden autobus splňující technické standardy EURO 0.
  • Výdejní místo je povinno na formuláři povolení před výdejem vyplnit údaje: dopravce, sídlo, datum vydání a SPZ autobusu. Dopravce je povinen před jízdou na povolení doplnit všechny zbývající údaje.
  • Dopravce je povinen využitá povolení vrátit do 10 kalendářních dnů po uskutečnění poslední jízdy v rámci povolení (využitá povolení je možné vracet výdejnímu místu, což je příslušné regionální pracoviště ČESMADU BOHEMIA, také prostřednictvím České pošty).
  • Tyto zásady platí do odvolání.

Eva Štefkovičová
odbor povolení