Vzhledem ke kritickému nedostatku rakouských povolení pro osobní dopravu, která se projevila již v 1. čtvrtletí roku 2001, kdy byla část požadavků o povolení pokryta zbývajícím kontingentem povolení
Vzhledem ke kritickému nedostatku rakouských povolení pro osobní dopravu, která se projevila již v 1. čtvrtletí roku 2001, kdy byla část požadavků o povolení pokryta zbývajícím kontingentem povolení
Vzhledem ke kritickému nedostatku rakouských povolení pro osobní dopravu, která se projevila již v 1. čtvrtletí roku 2001, kdy byla část požadavků o povolení pokryta zbývajícím kontingentem povolení z loňského roku, stanovilo Ministerstvo dopravy a spojů ČR v souladu sustanovením § 21 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 478/2000 Sb. následující zásady:
  • S účinností od 21.2. 2001 je omezen výdej rakouských povolení pro dopravu osob pouze na autobusy splňující minimálně technické standardy EURO 0.
  • Dopravce má povinnost doložit regionálnímu pracovišti ČESMADu BOHEMIA splnění technických standardů EURO 0 vpřípadě, že vozidlo nesplňuje standardy rokem výroby, tzn. nebylo vyrobeno vobdobí 1991-1993. Technický standard EURO 0 je možné doložit potvrzením nebo Technickou zprávou pro autobusy, které vystavil výrobce nebo akreditovaný zástupce nebo doklady od vozidla, ze kterých je plnění standardů zřejmé.
  • Na 1 evidovaný autobus splňující technické standardy EURO 0 může být dopravci vydáno jedno povolení.
  • Výdejní místo je povinno na formuláři povolení před výdejem vyplnit údaje: dopravce, sídlo, datum vydání a SPZ autobusu. Dopravce je povinen před jízdou na povolení doplnit všechny zbývající údaje.
  • Dopravce je povinen využitá povolení vrátit do 10 kalendářních dnů po uskutečnění poslední jízdy vrámci povolení (využitá povolení je možné vracet výdejnímu místu, což je příslušné regionální pracoviště ČESMADU BOHEMIA, také prostřednictvím České pošty).
Tyto zásady platí do odvolání.