Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel míří do Senátu

Po téměř dvou letech prošel schvalovacím procesem návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Výzvy IROP už byly vyhlášeny a podáno bylo už téměř 30 projektů.

 

Po téměř dvou letech prošel schvalovacím procesem návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Výzvy IROP už byly vyhlášeny a podáno bylo už téměř 30 projektů.

 

Podle zákona, jehož návrh prošel v pátek 14. října 2022 třetím čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu, budou mít zadavatelé nadlimitních veřejných zakázek a objednavatelé veřejných služeb v dopravě povinnost dodržovat minimální podíly nízkoemisních vozidel v dopravě tak, tak to požaduje EU. Dopravci, kteří budou zajišťovat pro kraje a města dopravní obslužnost na základě smluv, budou muset část svých výkonů zajišťovat elektrickými autobusy, autobusy na vodík a na bioCNG, trolejbusy nebo tramvajemi.

Požadavek vychází ze Směrnice EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, která podporuje čistou mobilitu s důrazem na elektrický pohon. Do české legislativy měl být transponován s účinností od 2. srpna 2021. Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících schválila vláda 21. prosince 2020, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se ho nepodařilo včas projednat a nahradila ho Pravidla, resp. usnesení vlády. Zákon po pátečním schválení v Parlamentu míří do Senátu. Zákon tak bude účinný až po vyhlášení výzev k podávání projektů na finanční podporu při nákupu nízko a bezemisních vozidel z fondů EU.

Pořízení nízkoemisních vozidel podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V aktuální výzvě eviduje 29 projektů za 4,1 mld. Kč.
 
Plnění stanovených podílů mezi nově pořizovanými nízkoemisními vozidly bude sledováno ve dvou časových obdobích. První fáze začne účinností zákona a skončí v prosinci roku 2025. Následující fáze bude trvat do konce roku 2030. V té první je poměr nastaven ve výši 29,7 % u osobních a lehkých užitkových vozidel, 41 % u autobusů a 9 % u nákladních vozidel. V následujícím období budou požadované minimální podíly nízkoemisních vozidel v případě autobusů a nákladních vozidel dále navyšovány.