Ve čtvrtek 19.2. se v sídle pražského pracoviště Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice v Hybernské ulici uskutečnilo setkání absolventů, kteří zde v minulých letech dokončili svá
Ve čtvrtek 19.2. se v sídle pražského pracoviště Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice v Hybernské ulici uskutečnilo setkání absolventů, kteří zde v minulých letech dokončili svá
Ve čtvrtek 19.2. se v sídle pražského pracoviště Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice v Hybernské ulici uskutečnilo setkání absolventů, kteří zde v minulých letech dokončili svá vysokoškolská inženýrská studia kombinovanou formou.

   Téměř stovku přítomných absolventů, pedagogů a dalších hostů pozdravili děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Karel Šotek, ředitel Ústavu podnikového vzdělávání Českých drah, a.s. Jaroslav Mynařík, ředitel Institutu Jana Pernera, o.p.s. Karel Pivoňka a čestný předseda Asociace dopravních inženýrů Rostislav Koníček. Přítomni byli rovněž vedoucí představitelé pedagogického sboru Dopravní fakulty Jana Pernera z oborů Dopravní management, marketing a logistika a Technologie a řízení dopravy, předseda akademického senátu Václav Cempírek, zástupci Dopravní fakulty ČVUT a řada dalších. Generální ředitelství Českých drah, a.s. reprezentoval Ivo Veselý, náměstek ředitele personálního odboru GŘ ČD, a.s. Za studenty VI. ročníku kombinovaného studia Dopravní management, marketing a logistika, kteří setkání připravili, pozdravil přítomné Pavel Krkoška.

    Děkan DFJP Karel Šotek ocenil úsilí posluchačů kombinovaného studia získat nejvyšší vysokoškolské vzdělání bez přerušení svého zaměstnání. Zdůraznil, že tato forma přispívá k bezprostřednosti vzájemného kontaktu vysoké školy s praxí. Vytváří se tak i podmínky pro celoživotní vzdělávání pracovníků v dopravě. Jedním z dokladů této spolupráce je i skupina účastníků kurzu Česká doprava a logistika na cestě do EU, kterým byla při této příležitosti předána osvědčení o jeho úspěšném absolvování. Ředitel Ústavu podnikového vzdělávání Českých drah, a.s. Jaroslav Mynařík potvrdil slova pana děkana a ocenil vzájemnou spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera jako významnou a do budoucna nosnou formu vedoucí k zajištění další odborné úrovně zaměstnanců Českých drah, a.s..

Po předání osvědčení úspěšným účastníkům kurzu bylo přítomným nabídnuto občerstvení a podle zájmu i hudbaskupiny Fontana Band absolventa Karla Součka. Pohoštění, připravené Jídelními a lůžkovými vozy, a.s. pod vedením Tomáše Turčana, bylo na vysoké profesionální úrovni.

Setkání se vydařilo a bude se pro velký úspěch v příštím roce zase na Vzdělávacím a informačním pracovišti Dopravní fakulta Jana Pernera v Praze v Hybernské ulici opakovat.
(redakčně kráceno)
Zdroj: Tisková zpráva Michal Kořínek