Společnosti DuPont a British Petroleum nedávno oznámily, že koncem roku 2007 začne BP prodávat první generaci biobutanolového paliva pro automobily, vyrobeného fermentačním procesem. Pro biobutanolové palivo BP zahájí výrobu biobutanolu z cukrové řepy British Sugar v kapacitě 30 tis. t ročně ve Wissingtonu.

Je to první krok společného vývoje DuPont a BP, na němž se obě společnosti dohodly v roce 2003.

Biobutanol je výhodnější než biolíh - Předností biobutanolu je, že na rozdíl od biolihu či bioetanolu, může být přidáván do benzinu ve vyšší koncentraci, až 10 obj. % u evropských benzinů a 11,5 obj. % u amerických benzinů, do budoucna až 16 obj. %, a to bez modifikace motoru. Má až o 31 % vyšší energetický obsah proti biolihu. Ověřuje se i jeho přísada do dieselového paliva.

Biobutanolové palivo je bezpečnější než běžné benziny a palivo s biolihem, méně se odpařuje za vyšších teplot. Na rozdíl od biolihu nepohlcuje vodu a může být bez rizika koroze dopravován stávajícími liniovými potrubními systémy. Jako látka přírodního původu je biobutanol dobře biologicky odbouratelný a nepředstavuje ohrožení půdy ani vody.

Na biopaliva jezdí upravená i neupravená vozidla - Pro používání paliv s vyšším podílem biolihu byla vyvinuta upravená vozidla, tzv. Flexible Fuel Vehicles (FFV), která v Evropě nabízí především Ford a Saab. Mohou jezdit na palivo s vyšším podílem biopaliva, na palivo E85 s až 85 % biolihu. Stávající evropská norma EN 228 zatím připouští příměs biolihu 5 obj. %. Je však ověřeno, že se dá jezdit i na čistý biobutanol s oktanovým číslem 94.

V roce 2005 mezi 14. červencem a 15. srpnem, se v USA konala první demonstrace schopností paliva se 100 % biobutanolem z kukuřice jízdou napříč Spojenými státy. Třináct let starý Buick Park Avenue 92 s neupraveným motorem a 96 tisíci najetými kilometry projel 16 tisíc km z Washingtonu do San Franciska průměrem 24 mil na galon, což představuje spotřebu 9,8 l/100 km.

Barel může stát do 40 dolarů - Biobutanol se jako palivo zkoušel již delší dobu, jeho použití ve srovnání s benzinem nebo butanolem z ropy však dosud nebylo ekonomické. DuPont podle šéfa pro inovace Thomase Connnellyho očekává, že i bez subvencí se cena biobutanolu vyrobeného novými procesy bude pohybovat mezi 30 až 40 USD za barel proti ropě za více než 70 USD za barel, která vyhnala v červenci v USA cenu benzinu Regular na více než 3 USD za galon to je 126 USD za barel. Protože technologie výroby biobutanolu je podobná výrobě biolihu, bude možno stávající kapacity na biolíh provozovat bez retrofitu při výrobě biobutanolu.

Kukuřice zpracovaná na biobutanol dává v konečném součtu až o 42 % více energie než při fermentaci na biolíh. Z jedné tuny kukuřice tak lze vyrobit až 230 litrů biolihu nebo až 380 litrů biobutanolu. Tomu DuPont a BP mu dávají přednost a chtějí jej dostat urychleně na trh.

Druhá generace v roce 2010 - Jako druhá generace biobutanolu se dokončuje vývoj technologie výroby a kapacit s novým biotechnologickým procesem o vyšším stupni přeměny a bez vedlejší produkce acetonu a etanolu pomocí biokatalyzátoru. Jejich uvedení do provozu v USA se předpokládá v roce 2010. Jako suroviny se vedle kukuřice, řepy a cukrové třtiny uvažují pšenice, kasava (maniok), sorghum a do budoucna i odpady slámy, třtiny, trávy a rychle rostoucí celulózové zdroje.

Šetrnější k životnímu prostředí - Při spalování biobutanolu nevznikají emise uhlovodíků a oxidů síry a dusíku. Studie analýzou Well-to-Wheel Life Cycle Analysis prokázala, že produkce emisí je u biobutanolu od pole po jízdu nejen nižší než u ropných paliv od těžby po jízdu, ale i než u biolihu. Na tom se podílí snížení emisí při dopravě ropy a distribuci benzinu, neboť značný podíl biobutanolu bude vyráběn v blízkosti místa spotřeby a distribuován potrubními systémy. S tím je spojena i nižší energetická náročnost na dopravu proti ropným palivům a nižší produkce oxidu uhličitého.

Snížení závislosti na ropě z krizových oblastí - Zavedení biobutanolového paliva je v přímé souvislosti s americkým programem snížení závislosti USA na ropě z krizových oblastí a ze zemí jako je Írán a Venezuela, používajících ropu jako nástroje politického vydírání. Zpracování obnovitelných zdrojů sacharidů ze zemědělských plodin na biobutanol může pomoci rozvojovým zemím při snižování dovozu ropných paliv, v podpoře zemědělství, v dostupnosti pitné vody a zvýšení zaměstnanosti. Není divu, že oznámení bylo nadšeně přijato v Indii, která se změnila z dřívějšího dovozce pšenice a rýže na vývozce a disponuje přebytky, které by bylo možno zpracovat na tolik potřebná biopaliva v zemi s miliardou obyvatel.

Ing. Alexandr Abušinov, Logistika 11/2006 www.logistika.ihned.cz