Z jednání členské schůze ADSSS
Dopravní společnosti ADSSS pro provoz v PID od 1. 12. 2024 nakoupí přibližně 470 nových autobusů a u přibližně 550 ks musí upravit interiér nebo vnější design podle standardů PID.

Jednání členské schůze Asociace středočeských dopravců 7. prosince 2023 se zúčastnili hosté z Ministerstva dopravy, Středočeského kraje, IDSK, ROPID a Magistrátu hlavního města. Byla tak projednána nejnovější legislativa a další záměry, které se v oblasti dopravní obslužnosti připravují.

Jednání členské schůze Asociace středočeských dopravců 7. prosince 2023 se zúčastnili hosté z Ministerstva dopravy, Středočeského kraje, IDSK, ROPID a Magistrátu hlavního města. Byla tak projednána nejnovější legislativa a další záměry, které se v oblasti dopravní obslužnosti připravují.

Praha a Středočeský kraj úspěšně dokončily uzavřením smluv se 14 dopravci výběrové řízení na provozovatele příměstských a regionálních autobusových linek v rámci systému PID. Standardy PID bude muset od 1. prosince 2024 splnit přibližně 2 000 autobusů. Členové ADSSS, kteří budou zajišťovat autobusovou dopravu v PID nakoupí přibližně 470 nových autobusů a u přibližně 550 ks musí upravit interiér nebo i nově polepit. Ve vozidlech budou sčítací rámy, objednatelé tak budou mít přehled o tom, kolik lidí veřejnou dopravu využívá.

Na Mníšecku se připravuje projekt provozu vodíkových autobusů. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v PID se společností Martin Uher Bus je podepsána. Na nákup autobusů proběhne výběrové řízení. Spolufincování by měla zajistit dotace z programu ITI.

Po Mladé Boleslavi vstupuje do systému PID od 10. prosince 2023 město Příbram, kde zajišťuje MHD Arriva Střední Čechy. Od 10. prosince bude zaveden projekt mezikrajské dopravní obslužnosti s názvem Čtyřmezí. Jeho cílem je nabídnout propojení měst a obcí veřejnou dopravou bez ohledu na krajskou příslušnost a dopravní i tarifní zapojení všech druhů dopravy v integrovaných systémech Středočeského, Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje. Nejvýznamnější novinkou je prodloužení autobusové linky 305, mířící z pražského Zličína až do Karlových Varů. Rozšířeno bude také propojení s Jihočeským krajem.

Připravuje se novela zákona o silniční dopravě, která se týká autobusové dopravy. Bude zavedena nově tzv. "poptávková služba". Linka bude vymezena oblastí, nikoliv jízdním řádem a vozidlo pojede podle poptávky cestujících. K rezervaci bude využívána mobilní aplikace. Služba bude realizována v závazku veřejné služby a bude v kompetenci objednatelů.

Vychází Cenový výměr MF č. 01/2024.  Pro letošní rok bude ještě zachována věcně usměrňovaná cena, ve Věstníku je ale upozorněno na její zrušení v roce 2025. Nově bude zavedena jen jedna příloha č. 5 - Určené podmínky pro veřejnou železniční, veřejnou linkovou dopravu a IDS. V cenovém výměru na rok 2024 je pro výpočet koeficientu „k“ upraven koeficient „n“ zohledňující růst provozních nákladů a dále v Cenových a určených podmínkách bude upravena tabulka cen pro výpočet plného (obyčejného) jízdného – zvýšení ceny v jednotlivých tarifních pásmech.

Na kompenzace nařízených slev ve veřejné dopravě bylo letos alokováno 5 mld. Kč, příští rok jde o 5,5 mld. Výše slev by se neměla měnit.

Na programu jednání byly další aktuální informace, například o jednání na Svazu průmyslu a dopravy, Tripartitě, o vývoji minimální mzdy, kolektivních smlouvách a další. Celý zápis pro oprávněné uživatele je ZDE.


Z jednání členské schůze ADSSS
Členská schůze ADSSS se konala 7. 12. 2023 v restauraci Zlatý klas v Praze na Smíchově.