Z archivu čtenářů BUSportálu: Foto ze zájezdu do NDR Karosou SB
Archiv Petra Vejskala

a pohlednice z Tábora se dvěma RTO a jedním RO.
a pohlednice z Tábora se dvěma RTO a jedním RO.
Obrázek autobusu Karosa SB jsme nejprve dostali v e-mailu k identifikaci. Ta se díky tušení a pomocí Encyklopedie československých autobusů a trolejbusů II. Martina Haráka podařila. Jak autor uvádí, jednalo se v Karose o vývojový typ středního (kratšího) busu (odtud zkratka SB) s délkou necelých 10 m z druhé poloviny 50. let. Byly vyrobeny 4 prototypy, první dva v linkovém, další v městském a čtvrtý v "luxovém" provedení. K sériové výrobě nedošlo.

Petr Vejskal BUSportálu k fotografii napsal:
Pamatuju se na tento autobus. Jako velmi malé dítě jsem s ním jezdil na hory, výlety apod., byl to podnikový autobus ÚVMV Praha (nebo tam byl velmi dlouhodobě zkoušen, asi proto ta zkušební SPZ), kde v té době pracoval můj otec.
Autobus prý měl vzduchem chlazený motor vzadu (čili asi Tatra), čemuž odpovídají kapsy nasávání vzduchu, ale nápis (pokud si dobře pamatuji), Praga.
(Encyklopedie uvádí u prvního prototypu motor Praga, u druhého a třetího Tatra a u čtvrtého informace není.)
Foto je ze zájezdu podnikové ČSVTS do NDR v roce pravděpodobně 1963, kterého jsem se ve věku tří let zúčastnil, objevilo se při zkoumání a skenování starých negativů.

Přidáváme z dřívější pošty pohlednici z náměstí v Táboře.

Z archivu čtenářů BUSportálu: Foto ze zájezdu do NDR Karosou SB
Pohlednici z rodného Tábora s RTO, RO a RTO zaslal (koalo)