XVIII. seminář IDS  v Lázních Bohdaneč proběhl 16. - 18. května 2011
Semináře IDS v Bohdanči organizují už tradičně Jaroslav Gabriel a Karel Kavalec. Zde na záběru ze semináře v roce 2009.

Seminář se věnoval dopravní strategii ČR a EU, současné situaci dopravní infrastruktury ČR, aplikaci zákonů souvisejících s veřejnou dopravou a elektronickému odbavení cestujících.
Reklama
Seminář se věnoval dopravní strategii ČR a EU, současné situaci dopravní infrastruktury ČR, aplikaci zákonů souvisejících s veřejnou dopravou a elektronickému odbavení cestujících.
V hotelu Technik Lázní Bohdaneč uskutečnil Institut Jana Pernera ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ve dnech 16. - 18. května 2011 XVIII. seminář IDS (Integrované dopravní systémy). Semináře se zúčastnilo přibližně 120 osob, a to především organizátoři IDS, participující dopravci v IDS, zástupci krajských úřadů, magistrátů, městských úřadů, představitelé výzkumných ústavů. Celkem odeznělo 29 příspěvků, ke kterým proběhla věcná diskuze.

Karel Kavalec, odborný garant, který seminář moderoval, v úvodu stručně seznámil účastníky s náplní semináře a obsahově uváděl vstupy jednotlivých příspěvků.

V letošním semináři dominovaly čtyři tematické okruhy.

První z nich byl zaměřen na dopravně strategické dokumenty ČR, Evropské strategické dopravní dokumenty a na současnou situaci dopravní infrastruktury ČR, včetně zaměrů jejího výhledového rozvoje (přednesli L. Sosna, ředitel odboru strategie ministerstva dopravy (MD) a V. Sedmidubský, vedoucí oddělení dopravní politiky MD).

Druhý okruh byl zaměřen na dopravní legislativu to na aplikaci zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, včetně zajištění příspěvku státu na dopravní obslužnost regionální železniční osobní dopravou, který přednesla D. Kovalčíková, zpracovatelka tohoto zákona a ředitelka legislativního odboru GŘ ČD. Rovněž fundovaně vystoupili O. Michalčík, ředitel odboru veřejné dopravy MD, z téhož odboru F. Vichta a J. Chmelík. O realizovaném výběrovém řízení na provozovatele autobusové dopravy v intencích zákona č. 194/2010 Sb. hovořil J. Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti KÚ Ústí nad Labem. Plánu jednotného dopravního prostoru EU a kvalitě přepravy se věnovala K. Kořínková, aplikaci nařízení vlády č. 295/2010 Sb. J. Kotík z ČSAD SVT Praha a J. Šimůnek (ROPID).

Předmětem třetího tematického okruhu byla problematika stavu vývoje kompatibility kartových systémů pro IDS a standardizace elektronického odbavení cestujících ve veřejné dopravě (EOC). K této problematice vystoupili R. Srp, výkonný ředitel Sdružení pro dopravní telematiku (SDT) a J. Matějec, SDT, M. Zemek (EM TEST) a L. Novotný (Mikroelektronika).

Poslední, čtvrtý, tematický okruh se týkal informací o současném stavu vývoje a problémech IDS v ČR. A. Stejskal, předseda České asociace organizátorů veřejné dopravy (ČAOVD), informoval o činnosti tohoto sdružení v roce 2010. ČAOVD má nyní deset členů; novými členy jsou BID a.s. (Bratislavská integrovaná doprava) a ORID s.r.o (organizátor regionální integrované dopravy Košického kraje). Podrobnější informace jsou na www.caovd.cz. O současné situaci IDS Moravskoslezského kraje (ODIS) referoval A. Stejskal, jednatel KODIS, Z. Kmochová, ředitelka a jednatelka POVED o Plzeňské integrované dopravě (IDP), J. Horský z KORDIS IDS JMK o IDS Jihomoravského kraje (IDS JMK), F. Brachtl z KOVED o Zlínské integrované dopravě (ZID) a zástupce OREDA o Integrované regionální dopravě Královéhradeckého a Pardubického kraje (IREDO). J.Šimůnek a O. Kadav, ý oba z ROPID a S. Franc (Chaps) se zmínili o společných projektech PID – SID „Elektronická jízdenka“ a „Sledování vozidel v reálném čase.“

Doplňující, ale obsahově důležitou oblastí byly informace k různým aspektům veřejné osobní dopravy a výsledkům projektů Výzkumu a vývoje MD. Odezněly zde příspěvky V. Peléška, ředitele odboru produktů a obchodu GŘ ČD o účasti Českých drah v IDS ČR, R. Baxy z GŘ ČD o změnách a modernizaci na ČD, M. Němce z odboru financí a ekonomiky MD k problémům řešení slev jízdného ve veřejné osobní dopravě, J. Hruboně, KORID LK a V. Křišťálové, GTS ALIVE o cobrandové kartě pro studenty Libereckého kraje, P. Drdly z DFJP UP k aktualitám integrace v kraji Vysočina, J. Schmidta, RegioJet k integraci JV segmentu bratislavské integrace, V. Návrata a J. Širce z UDI MORAVA k zavedení bezplatné MHD ve Frýdku-Místku, J. Pohla o perspektivních trendech v oblasti železničních vozidel pro regionální dopravu, K. Kavalce o stavu realizace projektu GALILEA z pohledu ČR, Z. Švédové, CDV k projektu Zavedení centrálního systému informací ve veřejné dopravě a Z. Strádala, CZECH Consult o výsledcích projektu „ Jednotná metodika zpracování střednědobých plánů dopravní obsluhy území.“

Na závěr semináře byly přijaty závěry a doporučení, jejichž text bude uveřejněn společně s prezentacemi přednášejících na webových stránkách www.perner.cz.

Konání XIX. semináře IDS se v příštím roce předpokládá opět v květnu, a to ve dnech 14. - 16. 5. 2012, pokud navržený termín nebude ovlivněn nepředpokládanými okolnostmi. Seminář bude opět zaměřen na aktuální problémy IDS, zabezpečení dopravní obslužnosti v regionech ČR, zajištění kompatibility kartových systémů pro IDS, standardizaci elektronického odbavení cestujících ve veřejné dopravě (EOC) a financování regionální dopravy.

Zájemcům o prezentaci příspěvků se doporučuje předložit organizátorům semináře náměty, pokud možno do 31. ledna 2012, aby tak mohly být zohledněny při tvorbě programu a výběru témat semináře.

Karel Kavalec, odborný garant semináře