Výzva k předkládání návrhů na vývoj technologií čistého vodíku

Clean Hydrogen Partnership, Partnerství pro čistý vodík, oznámilo 17. ledna 2023 výzvu k předkládání návrhů pro rok 2023. Na projekty, které podporují vytváření špičkových technologií čistého vodíku, bude uvolněno celkem 195 milionů EUR.

Clean Hydrogen Partnership, Partnerství pro čistý vodík, oznámilo 17. ledna 2023 výzvu k předkládání návrhů pro rok 2023. Na projekty, které podporují vytváření špičkových technologií čistého vodíku, bude uvolněno celkem 195 milionů EUR.

Součástí výzvy k předkládání návrhů bude celkem 26 témat. Datum otevření výzvy je 31. ledna a uzávěrka 18. dubna 2023. Financování je zajištěno z rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Europe. Výsledky projektů mají přispěk k evropskému cíli klimatické neutrality do roku 2050. Mají pomoci vyvinout řadu vodíkových technologií, které v současnosti buď nejsou konkurenceschopné, nebo mají nízkou úroveň technologické připravenosti, ale očekává se, že přispějí k energetickým a klimatickým cílům do roku 2030.

Témata jsou seskupena do 11 inovačních akcí (IA), 13 výzkumných a inovačních akcí (RIA) a 2 koordinačních a podpůrných akcí (CSA).

Pět z inovačních akcí (IA) je považováno za strategicky důležité a jsou vybrány jako stěžejní projekty, u nichž se očekává, že budou mít významný dopad na urychlení přechodu na vodíkové hospodářství.

Další informace

Zároveň Clean Hydrogen Partnership oznámilo, že vybralo 15 evropských regionů pro podporu vodíkových aplikací v rámci iniciativy Project Development Assistance. Žádný region z České republiky mezi nimi není. Více Busportal.sk.