Jednání Smíšené komise se uskutečnilo ve dnech 23.-24.10. 2001 v Kijevě. Ukrajinskou delegaci vedl pan I. Guba z Ministerstva dopravy Ukrajiny a českou delegaci Ing. Dvořáček z
  Jednání Smíšené komise se uskutečnilo ve dnech 23.-24.10. 2001 v Kijevě. Ukrajinskou delegaci vedl pan I. Guba z Ministerstva dopravy Ukrajiny a českou delegaci Ing. Dvořáček z
  Jednání Smíšené komise se uskutečnilo ve dnech 23.-24.10. 2001 v Kijevě. Ukrajinskou delegaci vedl pan I. Guba z Ministerstva dopravy Ukrajiny a českou delegaci Ing. Dvořáček z Ministerstva dopravy a spojů ČR.
  V úvodu jednání si delegace vzájemně vyměnily informace o obchodní výměně mezi Českou republikou a Ukrajinou. Na základě uvedených statistických údajů bylo konstatováno, že se snižuje počet přeprav.
  Ukrajinská delegace informovala o úpravě legislativy v oblasti poplatků a změně povolených technických parametrů vozidel. Jedním z důvodů poklesu výměny zboží a objemu cestovního ruchu je zavedení vízové povinnosti mezi Českou republikou a Ukrajinou. Jednání Smíšené komise se zúčastnili zástupci Velvyslanectví České republiky na Ukrajině, se kterými byla projednána problematika víz. Obě strany se zavázaly učinit všechny možné kroky ke zlepšení a zejména urychlení vyřizování víz.
  Česká delegace informovala o platné legislativě aplikované při schvalování nových linkových mezinárodních spojů (povolují se maximálně 2 linky pro jednu relaci, další je možno povolit pouze v případě nedostatečné kapacity již provozovaných spojů). Byly projednány provozované linky a nové žádosti o schválení linek. V současné době je v relaci Česká republika a Ukrajina provozováno přibližně 30 linek. Na návrh české delegace bylo potvrzeno, že linkové spoje mohou být ve výjimečných případech puštěny na území Ukrajiny bez propustky za podmínky, že ve vozidle musí být originály licencí pro linkovou dopravu. Ukrajinská strana informovala, že dle zákona z 18.1. 2001 není možné vypisovat na jízdenky linkové dopravy více cestujících. Na území Ukrajiny je možné prodávat pouze ukrajinské jízdenky. Bylo vzájemně vyhodnoceno opatření týkající se přeprav mikrobusy, které bylo dohodnuto na minulém jednání Smíšené komise. Obě strany se shodly, že pro zajištění účinnosti opatření je nutné zpřísnit kontroly mikrobusů na hraničních přechodech zda mají potřebné dokumenty (pro veškeré mikrobusy je v platnosti povinnost použití jízdních listů a v případě neliberalizovaných doprav také povinnost povolení). Vzhledem k tomu že v roce 2001 nebyl plně vyčerpán kontingent povolení pro mikrobusy, byl stanoven předběžný kontingent na rok 2002 ve výši 150 ks.
  Na dotaz české delegace o možnosti provozování přívěsů za autobusy, sdělila ukrajinská strana, že je možné provozovat přívěsy bez povolení pouze v letní sezóně, kterou Ministerstvo dopravy Ukrajiny každý rok vyhlašuje (bývá to období duben - září).

Eva Štefkovičová Odbor povolení