Vyhodnocení Standardů kvality PID 2023
ROPID vyhodnocuje standardy PID u všech dopravců každý rok. ČSAD Polkost patřilo mezi nejlepší v roce 2022 i v roce 2023. Foto PID

V autobusové dopravě hodnotí ROPID 21 indikátorů u všech 33 dopravců v rámci Prahy, Středočeského kraje a také u dopravců sousedních krajů, kteří zajišťují spoje na území PID. Nejlépe si v roce 2023 vedli ČSAD POLKOST, Dopravní podnik hl. m. Prahy a Dopravní společnost Ústeckého kraje. Celkově došlo ke zlepšení, zejména v dodržování jízdních řádů a informování ve vozidlech. Na konci roku 2023 bylo průměrné stáří autobusů 6,9 let, dopravci provozovali 3 135 vozidel, z toho 88 procent bylo bezbariérově přístupných. V novém červenošedém vzhledu již jezdilo 18 procent autobusů.

V autobusové dopravě hodnotí ROPID 21 indikátorů u všech 33 dopravců v rámci Prahy, Středočeského kraje a také u dopravců sousedních krajů, kteří zajišťují spoje na území PID. Nejlépe si v roce 2023 vedli ČSAD POLKOST, Dopravní podnik hl. m. Prahy a Dopravní společnost Ústeckého kraje. Celkově došlo ke zlepšení, zejména v dodržování jízdních řádů a informování ve vozidlech. Na konci roku 2023 bylo průměrné stáří autobusů 6,9 let, dopravci provozovali 3 135 vozidel, z toho 88 procent bylo bezbariérově přístupných. V novém červenošedém vzhledu již jezdilo 18 procent autobusů.

ROPID zveřejnil výsledky pravidelného měření a vyhodnocování úrovně kvality dopravců PID. Mezi sledovanými indikátory jsou plnění grafikonu, přesnost provozu, bezbariérovost, informování ve vozidlech a na zastávkách, stáří vozového parku nebo čistota vozidel a teplotní komfort. Sleduje se také ústrojová kázeň řidičů a míra dodržování jejich povinností.

Vyhodnocení autobusových Standardů za 4. čtvrtletí 2023

Všechny požadované indikátory splnil tentokrát pouze jediný dopravce (Dopravní společnost Ústeckého kraje), velmi kvalitní výkon podalo dalších 5 dopravců s jediným nesplněným indikátorem (ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, Dopravní podnik hl. m. Prahy, LEXTRANS BUS, ICOM transport a POHL Kladno).

Nejlépe plněnými indikátory jsou opět „Tepelná pohoda“ (splnili všichni dopravci) a nově také „Přesnost provozu“ (nesplnili pouze 4 dopravci). U tohoto indikátoru sice došlo ke snížení počtu předjetí oproti jízdnímu řádu, celkově se ale také snížil počet spojů bez zpoždění, což je způsobeno především tradičně silným provozem individuální dopravy i zhoršenými klimatickými podmínkami koncem roku. Naopak nejhůře je i nadále plněný indikátor „Informování ve vozidlech“, který splnilo jen 11 dopravců, bohužel o 5 méně než v předchozím čtvrtletí. Druhým nejproblematičtějším indikátorem se stalo „Plnění grafikonu“, který nesplnilo 15 dopravců a jedná se o výrazné zhoršení oproti předchozímu čtvrtletí (nově ho nesplnilo 11 dopravců). Výrazný propad nastal také u indikátoru „Čistota vozidel“ vlivem zimního období (splnilo pouze 25 dopravců oproti 31 minule). Mírné zlepšení jsme naopak zaznamenali u indikátoru „Bezbariérovost vozidla.“ Oproti předchozímu období se nově hodnotí v rámci indikátoru „Funkčnost odbavovacího zařízení“ také funkčnost prodejních terminálů v městských autobusech.

Vyhodnocení Standardů kvality za metro, tramvaje, autobusy a vlaky za rok 2023 na území Prahy a Středočeského kraje

Metro

Dopravní podnik hl. m. Prahy splnil stejně jako v předchozím roce všech 13 sledovaných ukazatelů. Ke konci roku 2023 nabízelo metro 75 % bezbariérových stanic a průměrné stáří vozového parku bylo 18,4 let.  

Tramvaje

Ze 17 sledovaných indikátorů nesplnil Dopravní podnik hl. m. Prahy pouze jeden, a to „Informování ve vozidlech“. Nově splnil po 5 letech také indikátor „Funkčnost označovačů.“ I když dopravce splnil indikátor „Čistota vozidel“, z hlediska následků vandalismu bylo průměrné plnění tohoto indikátoru pouze 78 %, což znamená o téměř 5 % horší výsledek než za rok 2022. Konkrétně se jedná o hlavně graffiti na vnitřních plochách tramvají.

Ke konci roku 2023 nabízely tramvaje 72 % bezbariérově přístupných spojů (o 3 % více než v roce 2022) a průměrné stáří vozového parku bylo 14,6 let. Tramvajový provoz dosáhl v roce 2023 přesnosti 86 % (mírně lepší výsledek než v roce 2022).

Autobusy  - Přehled všech dopravců

Oproti roku 2022 nedošlo ke změnám jednotlivých dopravců, kterých sleduje ROPID celkem 33. Všechny indikátory splnili 3 dopravci - ČSAD POLKOST, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Dopravní společnost Ústeckého kraje. V roce 2022 splnili všechny standardy dopravci AUTODOPRAVA LAMER, Dopravní podnik hl. m. Prahy a MARTIN UHER. Vloni velmi kvalitní výkon podalo dalších 7 dopravců s jediným nesplněným indikátorem (AUTODOPRAVA LAMER, ČSAD Česká Lípa, ICOM transport, LEXTRANS BUS, Martin UHER, POHL Kladno a Transdev Střední Čechy). Celkově došlo ke zlepšení plnění jednotlivých standardů. Nejvýraznější pokrok nastal u indikátorů „Plnění grafikonu“ a „Informování ve vozidlech“ (oba nově splnilo dalších 5 dopravců). Zlepšení plnění je také u indikátorů „Bezbariérovost vozidla,“ „Garance bezbariérových spojů,“ „Přesnost provozu“ a „Ústrojová kázeň.“ Naopak mírné zhoršení nastalo u indikátorů „Čistota vozidel“ a „Stáří vozidel“. I přes zlepšení je nejčastěji neplněným indikátorem stále „Informování ve vozidlech“ (splnilo 14 dopravců), naopak všichni dopravci splnili stejně jako v roce 2022 indikátor „Tepelná pohoda“.

Na konci roku 2023 bylo průměrné stáří vozového parku všech dopravců 6,9 let, dopravci provozovali 3 135 vozidel, z toho 2 761, tedy 88,1 % bezbariérově přístupných (v roce 2022 to bylo 84,7 %). Podíl autobusů v nejnovějším standardu v novém červenošedém vzhledu na konci roku 2023 tvořil již 18 % (o rok dříve to bylo pouze 5 %).

Vlaky

V rámci standardů kvality PID v oblasti železniční dopravy pokračuje setrvalý stav, kdy je nedostatečně plněna část indikátorů týkajících se jak oblasti provozu, tak vozidlového parku. Provozní ukazatele výrazně ovlivňuje stav drážní infrastruktury, především vliv plánovaných výluk i mimořádných situací, zejména na středočeských tratích, které jsou s pracemi na infrastruktuře částečně spojeny. Negativně se zde projevuje zejména vliv optimalizace železničních tratí v úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín a Praha-Vysočany – Mstětice, kde lze v roce 2024 očekávat zlepšení stavu. Vlivem výše uvedených skutečností je souhrnné plnění jízdního řádu hluboce pod požadovanou úrovní náročnosti, nicméně důvody vzniku nepravidelností leží výrazně mimo kompetence dopravce. Velice problematické je plnění indikátoru „Plnění předepsaného řazení vlaku“, což je naopak ukazatel téměř výhradně ovlivnitelný dopravcem. Problémy přetrvávají zejména u jednotek řady 471 CityElefant, kterých je s ohledem na probíhající modernizace a opravy vyšších stupňů v kombinaci s vysokou turnusovou potřebou dlouhodobý nedostatek, což se projevuje zejména v přepravních špičkách, kdy mohou být některé vlaky vedené ze Středočeského kraje do Prahy pouze jednou jednotkou namísto dvou. Problémy v řazení se týkají i souprav nasazovaných na vložené vlaky z Prahy do Řevnic. Tato problematika již byla s dopravcem projednána a nalezeno řešení tohoto nevyhovujícího stavu. Naprosto tristní je ale situace v oblasti čistoty vozidel, kdy zejména jednotky 471 CityElefant jsou častým terčem útoků sprejerů. Vlivem přijatých opatření týkajících se zejména aplikace ochranných antigraffiti fólií nebo laků dochází k mírnému zlepšení, problematický je v současné době zejména stav interiérů. Neuspokojivá situace je i v hodnocení funkčnosti vozidel, velice často se vyskytují závady především u toalet, případně připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi. Bez větších problémů je naopak hodnocení vlakového personálu, pozitivní je vysoký podíl bezbariérových souprav (více než 88 %), s ohledem na probíhající modernizace infrastruktury se bude navyšovat i počet bezbariérově přístupných stanic a zastávek.        
 
Obecné poznámky

Standardy kvality PID jsou měřeny kontinuálně a to jak automaticky ze sledovacího systému MPVnet, díky kterému má ROPID informace o aktuální poloze vozidel (případně přímo od dopravců u metra, tramvají a železnice), tak manuálně pomocí měření metodou fiktivního zákazníka či pracovníky kontroly, kteří provádí měření na jednotně stanoveném vzorku vozidel jednotlivých dopravců a sledují všechny měřené aspekty (například chování řidičů, čistotu vozidel nebo informování cestujících).