Výběr autobusových dopravců ve Středočeském kraji schválilo zastupitelstvo
Provoz autobusové dopravy od roku 2024 na deset let obhájila na Rakovnicku společnost Transdev Střední Čechy. Foto Transdev SČ

V prvních osmi oblastech vyjedou od 1. prosince 2024 dopravci ČSAD MHD Kladno, Transdev Střední Čechy, ČSAD Benešov, Okresní autobusová doprava Kolín, ČSAD Střední Čechy, Autobusy Karlovy Vary a ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY.

V prvních osmi oblastech vyjedou od 1. prosince 2024 dopravci ČSAD MHD Kladno, Transdev Střední Čechy, ČSAD Benešov, Okresní autobusová doprava Kolín, ČSAD Střední Čechy, Autobusy Karlovy Vary a ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY.

Středočeský kraj zaplatí za dopravní obslužnost autobusy v osmi oblastech (mezi lety 2024–2034) více než sedm miliard korun. Radní nedávno projednali výběr vybraných uchazečů a 24. dubna jej schválilo i zastupitelstvo. „Jde o oblasti Kladenska, Hostivicka, Rakovnicka, Mníšecka, Mnichovohradišťska, Líbeznicka, Velvarska a Hořovicka. Šest oblastí jsme zadali jako společný zadavatel společně s hlavním městem Prahou, dvě, posledně jmenované, jsme soutěžili sami,“ uvedl Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Zadávací řízení na nové smlouvy o veřejných službách probíhají ve čtyřech vlnách a v každé z nich bylo soutěženo 8 až 10 oblastí. Předložené nabídky jsou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny. „Požadovaná kvalita a úroveň služeb je zajištěna v zadávacích podmínkách jednotným standardem kvality PID, proto nebyla potřebná další kritéria, která by například zohledňovala bezbariérovost dopravy, vybavenost autobusů a další požadavky. Hlavním důvodem je udržení jednotné úrovně kvality ve všech soutěžených svazcích linek ve všech oblastech,“ vysvětluje Petr Borecký.

Středočeský kraj chce cestujícím neustále poskytovat kvalitní služby. „Této myšlence podřizujeme i vozový park. Ten by měl být výrazně omlazen. Ve výbavě autobusů požadujeme například klimatizaci a další výbavové prvky, které maximálně zpříjemní cestu, včetně nízkopodlažnosti, aby byla doprava pohodlná pro osoby na vozíku anebo pro maminky s kočárky,“ konstatuje Petr Borecký.  „Novinkou budou sčítací rámy ve dveřích, díky kterým budeme moci optimálně plánovat dopravu. Dále chceme, aby se na linkách objevovaly i nízko – a bezemisní autobusy.“

Vybraní dopravci budou zajišťovat obslužnost od prosince 2024 po dobu deseti let:

  • ČSAD MHD Kladno, oblast Kladensko
  • ČSAD MHD Kladno, oblast Hostivicko
  • Transdev Střední Čechy, Rakovnicko
  • ČSAD Benešov, Mníšecko
  • Okresní autobusová doprava Kolín, Mnichovohradišťsko
  • ČSAD Střední Čechy, Líbeznicko
  • Autobusy Karlovy Vary, Velvarsko
  • ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, Hořovicko

Výsledky výběrových řízení na další oblasti zatím Středočeský kraj neoznámil.