Vracíme se do Brna stále aktuálním tématem. Vandalismu v MHD se věnoval
© Jan Havíř

Den CIVITAS konaný v rámci Evropského týdne mobility loni v září. V prosinci prosinci proběhla veřejná diskuze v Urban centru. Názory a vzkazy cestujících.
Reklama
Den CIVITAS konaný v rámci Evropského týdne mobility loni v září. V prosinci prosinci proběhla veřejná diskuze v Urban centru. Názory a vzkazy cestujících.
Ve druhé polovině září minulého roku jsme našim čtenářům několika fotografiemi přiblížili Den CIVITAS konaný v rámci Evropského týdne mobility v Brně a zaměřený zejména na vandalismus.

V rámci uvedené akce měli návštěvníci možnost vyjádřit se k fungování brněnské hromadné dopravy a zároveň jim byl dán prostor pro návrhy, kam jinam by bylo možné investovat finance, které se nyní musí vynakládat na odstranění škod způsobených vandaly. A nejedná se o částku zanedbatelnou, protože výši těchto nákladů vyčíslil DPMB v roce 2009 na neuvěřitelných 5,5 mil. Kč.

Hodně cestujících by uspořené finance investovalo do zlepšení kultury cestování. Kromě navrhovaného nákupu nových vozidel se na plakátu, kam mohli návštěvníci své návrhy psát, objevily i požadavky na vybavení vozidel plastovými, omyvatelnými sedačkami, klimatizací do prostoru pro cestující a osvěžovači vzduchu. Hodně připomínek se týkalo čistoty vozů a jejich autoři navrhovali častější čištění interiérů vozidel.
(V tomto místě si jako řidič dovolím jednu poznámku. Vzhledem k tomu, že vozy jsou čištěny prakticky každý den po návratu do garáží na stanovištích denního ošetření, mohla by být realizace tohoto požadavku, kdy by čistící čety uklízely vozidla v průběhu dne např. při odstavení v konečných zastávkách, hodně zajímavá. Rád bych alespoň touto formou apeloval na cestující, aby si sami ve svém vlastním zájmu všímali, co se v jejich okolí děje a kdo co „zapomněl“ při vystupování ve voze. Jako řidiči totiž máme povinnost na každé konečné vůz projít a odpadky, které v něm zanechali nepořádní cestující, odklidit. A věřte, občas nalezneme i velmi nechutné věci.)
Část návrhů se týkala bezpečnosti cestujících (např. instalace kamer napojených na Polici ČR) a část byla směřována k lepší informovanosti cestujících. Originální byl například návrh instalace akustických hlásičů, které by na zastávkách informovaly o aktuálním zpoždění konkrétního spoje.

Z dalších návrhů jen bodově:

• Dát vandalům legální místo v MHD, aby se mohli realizovat
• Věrnostní bonusy pro pravidelné zákazníky (2x)
• SMS jízdenka
• Investovat do platů řidičů
• Sociální zařízení na konečných zastávkách
• Koupit double decker

Tato a další témata byla předmětem veřejné diskuze, které se uskutečnila 9. prosince 2010 v brněnském Urban centru. Díky přítomnosti zástupců dopravního podniku mohli na připomínky reagovat ti nejpovolanější a na uvedeném odkazu naleznete odpovědi na velmi často diskutované témata předčasného odbavení vozidla v zastávce a nešťastně řešeného interiéru tramvají 13T.

A na závěr ještě několik pochval, které mohli návštěvníci psát na další, k tomu určený plakát. Jsou jistě pro mnohé povzbuzením v jejich další práci a dávají vědět, že ne všichni cestující vidí pouze to negativní:
Ráno jsem volala, že v Medlánkách je potrhaný jízdní řád a odpoledne již byl vyměněn. Příjemné zjištění, děkuji.
Děkuji za vstřícnost řidičů MHD za to, že čekají na zastávce, než někdo doběhne.
Děkuji za dodržování jízdních řádů.

Jan Havíř

Vracíme se do Brna stále aktuálním tématem. Vandalismu v MHD se věnoval
© Jan Havíř
Vracíme se do Brna stále aktuálním tématem. Vandalismu v MHD se věnoval
© Jan Havíř
Vracíme se do Brna stále aktuálním tématem. Vandalismu v MHD se věnoval
© Jan Havíř