Volvo získalo rekordní objednávku až na 1 000 elektrických nákladních vozidel
Společnost Holcin nasadí ve Francii, Německu, Švýcarsku a Spojeném království během čtvrtého čtvrtletí roku 2023 a v průběhu roku 2024 130 elektrických vozidel Volvo FH a Volvo FM. Foto Volvo

Prvních 130 elektrických vozidel Volvo FH a Volvo FM bude dodáno společnosti Holcim pro stavební práce na trhy ve Francii, Německu, Švýcarsku a Spojeném království během čtvrtého čtvrtletí roku 2023 a v průběhu roku 2024.

Prvních 130 elektrických vozidel Volvo FH a Volvo FM bude dodáno společnosti Holcim pro stavební práce na trhy ve Francii, Německu, Švýcarsku a Spojeném království během čtvrtého čtvrtletí roku 2023 a v průběhu roku 2024.

Společnost Volvo Trucks podepsala prohlášení o záměru prodat 1 000 elektrických nákladních vozidel do roku 2030 společnosti Holcim, jednomu z největších světových poskytovatelů stavebních řešení. Dohoda je dosud největší komerční objednávkou elektrických nákladních vozidel Volvo a prvních 130 nákladních vozidel bude dodáno v letech 2023 a 2024 .

Holcim je globální výrobce stavebních řešení se sídlem ve Švýcarsku, má zastoupení ve více než 60 zemích. Nyní se společnost a její dodavatelé se společností Volvo Trucks dohodli, že do roku 2030 nasadí 1 000 elektrických nákladních vozidel Volvo ve svých provozech po celé Evropě. Prvních 130 vozidel Volvo FH a Volvo FM bude dodáno na trhy ve Francii, Německu, Švýcarsku a Spojeného království během čtvrtého čtvrtletí roku 2023 a v průběhu roku 2024.

Dohoda je výsledkem širšího partnerství mezi společnostmi Holcim a Volvo Group. „Dlouhodobá spolupráce a pevné odhodlání skutečně něco změnit jsou zásadní pro to, aby se velké snížení emisí CO2 stalo realitou. Jsem velmi hrdý na partnerství, které jsme vytvořili se společností Holcim, a na výsledky, kterých společně dosahujeme,“ říká Martin Lundstedt, prezident a generální ředitel Volvo Group. „Přechod na fleet s nulovými emisemi vyžaduje velmi úzkou spolupráci napříč hodnotovými řetězci. Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat se společností Volvo na dekarbonizaci logistiky našich evropských zastoupení díky elektrickým vozovým parkům, čímž se přibližujeme k našemu cíli dosáhnout 30 % bezemisních těžkých nákladních vozidel dp roku 2030,“ uvedl Jan Jenisch, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Holcim.

Nahrazením 1 000 stávajících naftových nákladních vozidel Volvo FH za nákladní vozidla Volvo FH Electric využívající zelenou elektřinu na typické trase by se mohlo ročně ušetřit až 50 000 tun CO2.
 
Obě společnosti se zavázaly k iniciativě Science-Based Targets, která podporuje ambiciózní klimatická opatření v soukromém sektoru, a obě jsou také zakládajícími členy First Movers Coalition (FMC). Koalice FMC je koalice společností, které využívají svou kupní sílu k vytvoření prvních trhů pro inovativní čisté technologie v osmi odvětvích, které je obtížné utlumit. Iniciativa Science-Based Targets (SBTi) podněcuje ambiciózní opatření v oblasti klimatu v soukromém sektoru tím, že umožňuje organizacím stanovit vědecky podložené cíle pro snižování emisí. Cíle jsou považovány za „vědecky podložené“, pokud jsou v souladu se stanoviskem nejnovější vědy o klimatu, což je nezbytné ke splnění cílů Pařížské dohody – omezení globálního oteplování na 1,5 °C ve srovnání s předchozími úrovněmi.