Volvo Buses přichází s třetí generací aktivních bezpečnostních systémů
Lucemburský provozovatel DEMY SCHANDELER objednal 15 autobusů Volvo 7900 Electric s karosériemi MCV pro provoz v meziměstském provozu. Dodány budou na jaře 2025 a zahrnovat tak budou všechny nové bezpečnostní systémy. Foto Volvo Buses

Nové a aktualizované systémy aktivní bezpečnosti pro řidiče autobusů a autokarů pomáhají jet bezpečně a vyhýbat se situacím, které by mohly vést k nehodám. Chrání cestující uvnitř vozu i zranitelné účastníky silničního provozu, jako jsou cyklisté a chodci. Bezpečnostní systémy Volvo Buses překračují nové předpisy EU, které vstoupí v platnost v polovině roku 2024, i zákonné požadavky většiny zemí mimo EU.

Reklama

Nové a aktualizované systémy aktivní bezpečnosti pro řidiče autobusů a autokarů pomáhají jet bezpečně a vyhýbat se situacím, které by mohly vést k nehodám. Chrání cestující uvnitř vozu i zranitelné účastníky silničního provozu, jako jsou cyklisté a chodci. Bezpečnostní systémy Volvo Buses překračují nové předpisy EU, které vstoupí v platnost v polovině roku 2024, i zákonné požadavky většiny zemí mimo EU.

U Volva se zajištění bezpečnosti nad rámec předpisů stalo charakteristickým znakem, podobně je to i u nových prvků aktivní bezpečnosti. Mnohé jsou již v autobusech a autokarech Volvo k dispozici a překračují obecné bezpečnostní předpisy EU (General Safety Regulations - GSR). Díky GSR se má zvýšit bezpečnost silničního provozu a zlepšit ochranu cestujících ve vozidle a ostatních účastníků silničního provozu. EU očekává, že do roku 2038 zachrání více než 25 000 životů a vyhne se 140 000 zraněním.

Mnoho našich řešení aktivní bezpečnosti jde nad rámec toho, co je zákonem požadováno, a některá byla dostupná dlouho předtím, než se stala povinnými,“ říká Thomas Forsberg, Head of Safety ve Volvo Buses „Například podpora pro předcházení bočním kolizím (Side Collision Avoidance Support) je nabízena na obou stranách autobusu, i když nadcházející nařízení vyžaduje detekci pouze na straně spolujezdce". Dalším z příkladů je systém nouzového brzdění. Nereaguje pouze na vozidla, což je zákonný požadavek, ale také na chodce.

Nové požadavky jsou platné v EU, Volvo Buses zavádí nové bezpečnostní systémy ADAS na celosvětové úrovni. "Nevidíme smysl čekat," vysvětluje Thomas Forsberg. "Když se podíváme na statistiky, kde dochází k nehodám, existuje mnoho zemí mimo Evropu, které budou mít z těchto bezpečnostních systémů prospěch."

Nové aktivní bezpečnostní systémy Volvo Buses jsou standardem pro elektrické autobusy a autokary Volvo splňující normu Euro 6. Zavedeny budou ale také v zemích, kde jsou aktuální normy Euro 3 a Euro 5.

Tři základní bezpečnostní prvky

Integrovaná bezpečnostní architektura Volvo Buses je komplexní. „Podmínky pro bezpečnou jízdu a předcházení kolizím, podporované aktivními bezpečnostními prvky, spolu se systémy ochrany před kolizemi zaměřenými na minimalizaci následků nevyhnutelných nehod – to jsou naše základní kameny,“ říká Thomas Forsberg.

První a druhou úrovní je Bezpečná jízda (Safe Driving) s jasnými hranicemi pro chyby a Předcházení kolizím (Caollision Avoidance), obě umožňují použití aktivních bezpečnostních systémů, které pomáhají řidiči. A poslední, Ochrana proti kolizi (Collision Protection) – funkce v autobusu, které chrání řidiče, cestující a ostatní účastníky silničního provozu, když se srážce nedá zabránit, snižují a minimalizují zranění a škody.

Bezpečnost však není jen o technologii a systémech. Je to také o lidském vnímání a o tom, jak jsou informace prezentovány řidiči. Náš interně vyvinutý systém je integrován do vozidla a zpětná vazba řidiče se zobrazuje na sdruženém přístroji přímo před řidičem namísto různých varovných displejů, které mohou vytvářet slepá místa a dokonce odvádět pozornost řidiče,“ říká Thomas Forsberg.

Směrem k nule nehod
Autobus a autokar patří k nejbezpečnějším způsobům silniční dopravy. K nehodám však stále dochází, a zejména pokud jde o těžká nákladní vozidla, jsou ohroženi nejvíce účastníci silničního provozu mimo tato vozidla.

Každá nehoda je příliš mnoho. To je důvod naší Zero Accidents Vision a proč se náš vývoj v oblasti bezpečnosti zaměřuje na bezpečnou jízdu, předcházení kolizím a ochranu před kolizemi – ve prospěch řidičů, cestujících a na ochranu zranitelných účastníků silničního provozu,“ uzavírá Thomas Forsberg.

Nové a aktualizované systémy aktivní bezpečnosti Volvo Buses

Varování před kolizí s nouzovou brzdou (Collision Warning with Emergency Brake)
Systém varuje řidiče, pokud hrozí kolize s vozidly a chodci. V případě zahájí předbrzdění následované úplným brzděním. Platí pro třídu III.

Podpora předcházení bočním srážkám (Side Collision Avoidance Support)
Systém nepřetržitě monitoruje obě strany vozidla. Když se například autobus otáčí a ke straně autobusu se blíží skútr, pokud existuje riziko kolize, bude řidič autobusu informován a varován.

Přední asistent krátkého dosahu (Front Short Range Assist)
Při nízké rychlosti a při stání systém skenuje prostor před vozidlem a detekuje zranitelné účastníky silničního provozu. Pokud hrozí nebezpečí kolize, je řidič varován a může podle toho jednat.

Adaptivní tempomat (Adaptive Cruise Control)
Senzory nepřetržitě snímají jízdní pruh před řidičem. Pokud systém detekuje vozidlo, které se pohybuje pomaleji, než je přednastavený rychlostní limit, rychlost a vzdálenost autobusu se přizpůsobí cílovému vozidlu použitím plynu a brzd. Na sdruženém přístroji je zobrazen symbol cílového vozidla.

Podpora udržování v jízdním pruhu (Lane Keeping Support)
Tato funkce pomáhá řidiči zůstat v jízdním pruhu. Systém rozpoznává značení jízdních pruhů, a pokud řidič neúmyslně vybočí z jízdního pruhu, upozorní na to vizuálně a krátkým zavibrováním v sedadle.

Podpora změny jízdního pruhu (Lane Change Support)
Systém sleduje obě strany vozidla a usnadňuje řidiči změnu jízdního pruhu. Pokud se v přilehlém jízdním pruhu nachází vozidlo, je řidič informován a upozorněn, pokud hrozí kolize.

Inteligentní asistence rychlosti (Intelligent Speed Assistance)
Tato funkce pomáhá řidiči, aby si byl vědom aktuálního rychlostního limitu a dalších silničních omezení. Příslušné dopravní značky jsou rozpoznány a zobrazeny na sdruženém přístroji.

Podpora upozornění řidiče (Driver Alert Support)
Systém nepřetržitě sleduje boční pohyb vozidla a točení volantu. Pokud se objeví náznaky nedostatečného soustředění řidiče, na sdruženém přístroji se zobrazí upozornění.

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (Tire Pressure Monitoring System)
Systém upozorní řidiče prostřednictvím sdruženého přístroje, pokud tlak v pneumatice klesne pod bezpečnou úroveň. Správný tlak v pneumatikách je důležitý pro dobré ovládání vozidla.

Volvo Buses

 


Volvo Buses přichází s třetí generací aktivních bezpečnostních systémů
Nové a aktualizované inteligentní bezpečnostní systémy překračují současné zákonné požadavky a jsou standardem pro elektrické autobusy a autobusy Volvo a Euro 6. Zdroj Volvo Buses
Volvo Buses přichází s třetí generací aktivních bezpečnostních systémů