Systém AMSBUS umožňuje téměř rok vícenásobný prodej jednoho sedadla v předprodeji AMSBUS a nabízí tuto funkčnost dopravcům k využití.
Reklama
Systém AMSBUS umožňuje téměř rok vícenásobný prodej jednoho sedadla v předprodeji AMSBUS a nabízí tuto funkčnost dopravcům k využití.
Je ovšem nutno vzít v úvahu, že ne všechny linky jsou pro využití takové funkčnosti vhodné. Vysvětleme si využití popsané funkčnosti na příkladech.

Dálkové linky se dvěma zastávkami

Příkladem mohou být linky mezi Prahou, Černým Mostem a Libercem, které nikde nestaví. Řidiči stačí obyčejný plánek s vyznačením prodaných sedadel, aby si odškrtával nastupující cestující a aby měl přehled, komu ještě musí držet jeho místo, když doprodává zbylá místa za hotové.

Dálkové linky s více zastávkami a nácestným místenkováním

Většina dálkových linek má zastávek více a pak se dá používat takzvané nácestné místenkování. Cestující s jízdenkou z předprodeje pak mohou postupně nastupovat na více nástupních zastávkách spoje a řidič pro jejich odbavení potřebuje místo pouhého plánku seznam cestujících přehledně setříděný podle nástupních zastávek, aby viděl, ve které zastávce mu budou nastupovat kteří cestující a která sedadla může prodat za hotové.

S ohledem na ekonomiku linky a poptávku po jízdenkách v předprodeji se neprodávají v předprodeji příliš krátké úseky. Například na lince Praha - Jihlava - Želetava - Moravské Budějovice - Pavlice - Vranovská Ves - Znojmo se předprodávají jízdenky pouze z Prahy a do Prahy. Ve směru z Prahy řidičům stačí plánek, protože cestující s místenkami nastupují jen na výjezdní zastávce. Ve směru do Prahy musí mít řidič seznam, protože cestující s místenkami nastupují postupně od Znojma až po Jihlavu.

Dálkové linky s více zastávkami a a vícenásobným prodejem jednoho sedadla

U obou výše zmíněných způsobů předprodeje se na každé sedadlo prodává jen jednou a ani to nevadí, protože dopravci nemají zájem o prodej jízdenek na kratší úsek spoje, než je polovina délky spoje. Vícenásobný prodej jednoho sedadla je potřeba umožnit jen u opravdu dlouhých linek, které vedou přes více důležitých měst a kde je poptávka po krátkých úsecích spoje. Například na lince Praha - Brno - Bratislava - Trnava - Sereď - Nitra - Zlaté Moravce - Nová Baňa - Žarnovica - Žiar - Zvolen - Banská Bystrica se prodávají jízdenky i na relativně krátké úseky, jako třeba Praha - Brno, Brno - Bratislava, Bratislava - Nitra a Nitra - Banská Bystrica. Programy AMSBUS v režimu vícenásobného prodeje sedadel umí každé sedadlo prodat i několikrát, což umožní optimální obsazení autobusů v předprodeji i během vlastní cesty. Řidič samozřejmě musí pracovat se seznamem cestujících, který je tříděn po nástupních zastávkách. To mu dává dobrý přehled, kde mu kolik cestujících bude nastupovat. Pokladní se při dotazu na obsazenost spoje vždy ptá, z jaké do jaké zastávky chce cestující jet. Programy přepočítají prodané a vrácené jízdenky a pro daný úsek spolehlivě ukážou, která sedadla jsou volná.
Vícenásobný prodej jednoho sedadla byl již ověřen u řady dopravců a samozřejmě je k dispozici všem dopravcům v systému AMSBUS. V případě zájmu o zavedení vícenásobného místenkování na svých linkách mohou dopravci kontaktovat provozní oddělení AMSBUS na e-mail: data@amsbus.cz.
TI ČSAD SVT Praha s.r.o.