Velké změny v autobusové dopravě v PID
Centrálním bodem integrace Vlašimska a Posázaví je Vlašim. Do všech směrů odsud bude vyrážet 18 autobusových a 1 vlaková linka PID. Foto PID

Nejzásadnější změnou od 1. dubna je integrace v oblasti Vlašimska a Posázaví, kde vyjíždí 26 nových linek. Na tarif PID také půjde dojet až na Pelhřimovsko a do Ústeckého a Libereckého kraje.
Reklama
Nejzásadnější změnou od 1. dubna je integrace v oblasti Vlašimska a Posázaví, kde vyjíždí 26 nových linek. Na tarif PID také půjde dojet až na Pelhřimovsko a do Ústeckého a Libereckého kraje.
Od pátku 1. 4. 2022 dojde ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK a ROPID společně s městy, obcemi a autobusovými dopravci k dalšímu rozšíření integrace veřejné dopravy v okrese Benešov. V této fázi integrace budou již zaintegrovány všechny obce v celém tomto okrese. Konkrétně se jedná o všechny obce v oblasti obce s rozšířenou působností Vlašim, včetně mikroregionů Želivka a CHOPOS. Na jednu jízdenku bude možné jezdit autobusy i vlaky v rámci zaintegrovaných oblastí Středočeského kraje, ale také například pražskou MHD. I zde dochází k rozšíření nabídky spojů, zpravidelnění jízdních řádů a zpřehlednění linkového vedení. Zavedeny jsou návaznosti mezi autobusy v nových přestupních uzlech. Nově vyjede 26 linek.

Od dubna dochází také k rozšíření MHD v Berouně, kde budou zavedeny dvě nové autobusové linky provozované Arrivou Střední Čechy. Další město, ve kterém proběhnou od 1. dubna je Kutná Hora.

Dále se rozšiřuje mezikrajská doprava, kdy tarif PID platí na linkách nebo jejich částech v sousedních krajích a naopak. Kromě překryvů do Ústeckého kraje dojde také k rozšíření do Libereckého kraje a na Vysočinu.

Liberecký kraj (IDOL)

Tarif PID bude nově platit na lince 400 z pražského Střížkova až do zastávky Dubá, autobusové nádraží. Platnost tarifu IDOL bude naopak rozšířena v úseku Cvikov, autobusové stanoviště – Mělník, U Hřiště. V případě cesty v rámci jednoho kraje bude cestujícímu vydána jízdenka příslušného integrovaného systému. Při cestě po Libereckém kraji (a Ústeckém kraji, úsek Rumburk, žel.st. – Jiřetín pod Jedlovou, Lesné) bude cestující odbaven dle tarifu IDOL, při cestě po Středočeském kraji a Praze dle tarifu PID. V případě, že cestující pojede v přeshraničním úseku, ve kterém platí oba tarify, bude mít cestující možnost si tarif sám zvolit. V případě, že cestující neuvede jinak, bude odbaven dle tarifu kraje, ve kterém se právě nachází. Pokud pojede cestující mezi zastávkami, ve kterých platí pouze jeden z tarifů a nejedná se o ten samý tarif, i nadále budou vydávány jízdenky dle lomeného tarifu PID/IDOL. (například trasy Praha – Česká Lípa, Praha – Cvikov a další z Prahy dále než do Dubé).

Tarif PID bude nově platit také na lince 410 v úseku Praha, Střížkov – Doksy, Břehyně, II. Tarif IDOL bude naopak nově platit v úseku Jablonné v Podještědí, železniční stanice – Mělník, U Hřiště. Tarifní opatření je na lince obdobné jako u linky 400.

Na linkách 427, 697, 721 a 722 budou platit oba tarify v celých délkách jejich tras. Pokud si cestující nezvolí tarif, bude odbaven podle tarifu kraje, ve kterém se právě nachází.

Kraj Vysočina (VDV)

Na lince 406 (102406, 104406 a 105406) Praha-Vlašim-Pelhřimov–Jihlava se se cestující až do Pelhřimova a Vlašimi svezou na tarif PID i VDV. Na lince 458 (200458) Vlašim-Lukavec-Pacov bude platit tarif PID do Pacova a VDV do Vlašimi. Na lince PID 846 (200846, 201846) bude platit tarif PID do Ledče nad Sázavou a VDV do Čechtic. Linky 847 (200847) Čechtice-Čechtice,Staré Práchňany a 760440 Jihlava-Pelhřimov-Čechtice jsou integrovány do obou tarifů v delé délce.

V případě přesahu Tarifu VDV na území jiného kraje se Tarif VDV použije pouze na přepravu z a do Kraje Vysočina. Nelze ho využít pro přepravu mezi zastávkami v rámci území jiného kraje, kdy se použije buď tarif dopravce, nebo jiné IDS s výjimkou případu, kdy je celá linka jenom v tarifu VDV. Podrobné informace k linkám.

K další integraci dojde od 12. června, kdy bude zapojena do PID celá zbývající část okresu Kutná Hora.