V tunelech pražského metra startuje nový reklamně-informační systém
Za okny pražského metra v prosinci 2023 můžete narazit například na slony. Foto DPP

Moderní technologie na principu LED panelů umožní promítat různá sdělení přímo za okna projíždějícího vlaku metra. Podobný systém funguje například v Barceloně, Madridu, Římě, Curychu nebo v Rotterdamu. Ve střední a východní Evropě je Praha první město, které bude tuto zobrazovací technologii využívat. Zatím mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka. Na státní svátek si tak připomeneme například události ze 17. listopadu 1989.

Moderní technologie na principu LED panelů umožní promítat různá sdělení přímo za okna projíždějícího vlaku metra. Podobný systém funguje například v Barceloně, Madridu, Římě, Curychu nebo v Rotterdamu. Ve střední a východní Evropě je Praha první město, které bude tuto zobrazovací technologii využívat. Zatím mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka. Na státní svátek si tak připomeneme například události ze 17. listopadu 1989.

Po zhruba měsíčním testování dnes začal v tunelu pražského metra mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka zkušební provoz nového reklamně-informačního systému. Pomocí moderních technologií na principu LED panelů umožní promítat sdělení přímo za okna projíždějícího vlaku metra. Praha je první město ve střední a východní Evropě, které bude tuto zobrazovací technologii využívat. Jejím provozovatelem je společnost European Digital Industries (EUDI), kterou Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vysoutěžil v otevřeném tendru na pronájem ploch ve vybraných tunelech metra. Veškeré náklady na instalaci i provoz systému, jakož i podnikatelské riziko jdou výlučně za nájemcem. DPP může za pronájem ploch ve vybraných 36 tunelech metra získat ročně bezmála až 20 milionů korun.

Zobrazovací systém v tunelu metra na lince A mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka je nejmodernější, neinvazivní technologie, založena na LED zobrazovacích jednotkách sestavených do řady na stěně tunelu, které zajišťují plynulý způsob prezentace. Je speciálně upravena pro pražské metro. S obdobným systémem se cestující mohou setkat v celé řadě evropských podzemních drah, např. v Barceloně, Madridu, Římě, Curychu nebo v Rotterdamu.

Systém funguje na principu animace. Jednotlivé obrazovky staticky zobrazují vždy jen příslušnou část sdělení, resp. obrazu, který díky jízdě vlakové soupravy za určité rychlosti a setrvačnosti lidského oka vytváří dojem plynulého obrazu nebo videa. Zobrazovací systém tvoří 386 LED panelů rovnoměrně sestavených v řadě dlouhé 200 metrů. Minimální rychlost projíždějící vlakové soupravy musí být 60 km/h, aby došlo k vytvoření plynulého obrazu. Řídicí jednotka zobrazovacího systému a sensory měřící rychlost projíždějícího vlaku vždy vyhodnotí, jestli je dostatečná. Pokud by byla nižší než 60 km/h, animace se nespustí. Důraz byl také kladen na bezpečnost a zamezení jakéhokoliv rozptylu strojvedoucích. Obsah je vždy zobrazován s určitým zpožděním, které zaručuje, že se jednotka spustí vždy až u prvního okna v prostoru pro cestující. Toto zpoždění je závislé na rychlosti vozů metra a zajišťuje jej řídící jednotka a sensory měřící rychlost.

Je to další z projektů, kterými se snažíme zvyšovat výnosy z pronájmu majetku DPP. V tomto případě inovativně v tunelech metra, které mají technické parametry pro instalaci zobrazovací technologie. Zelenou tento projekt dostal za předpokladu splnění mnoha podmínek. Za žádných okolností nesmí negativně ovlivňovat provoz metra, interferovat se stávajícími technologickými zařízeními a komunikačními systémy, musí splňovat všechny bezpečnostní a protipožární normy požadované pro instalaci v metru, což nájemce splnil během přípravy a testování. Speciální důraz jsme dávali na to, aby systém neovlivňoval strojvedoucí. Důležitou podmínkou bylo, že výroba, instalace ani samotný provoz zobrazovacího zařízení nebude DPP stát ani korunu. Naopak nájemce je povinen DPP hradit poplatek za pronájem každé plochy dle uzavřené smlouvy. Budeme jej moct případně využívat například pro informování cestujících o provozu, našich akcích, nebo produktech,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

První sdělení začne nový reklamně-informační systém promítat v průběhu tohoto týdne. Jedním z nich bude tento pátek, na státní svátek, vizuální připomínka událostí ze 17. listopadu 1989 ve spolupráci s Pamětí národa. Od 1. prosince 2023 se pak začnou zobrazovat první reklamní kampaně.

Nový reklamně-informační systém je nainstalován zatím pouze na lince A v tunelu mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka. Celkem je v pražském metru vytipováno 36 tunelů, které splňují technické parametry (např. míra zakřivení, stoupání, klesání apod.) pro další instalace. Je nicméně na nájemci, jestli je všechny využije nebo ne. V průběhu příštího roku by se nový zobrazovací systém mohl objevit v tunelech na lince A v úsecích Náměstí Míru – Můstek, na lince B pak v úsecích Smíchovské nádraží – Národní třída a Náměstí Republiky – Invalidovna. Instalace systému v jednom tunelu trvá zhruba dva měsíce a probíhá pouze během noční provozní výluky. Smlouva na pronájem ploch ve vybraných tunelech mezi DPP a EUDI platí do roku 2030 s možností prodloužení o pět let.

Samotnému testování v metru předcházela tříletá přípravná fáze, ve které musel nájemce úspěšně absolvovat desítky testů a měření, doložit splnění všech bezpečnostních a protipožárních certifikací i norem, vyžadovaných pro zařízení instalované a provozované v metru.

 


V tunelech pražského metra startuje nový reklamně-informační systém
Zobrazovací systém v tunelu metra na lince A mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka je nejmodernější, neinvazivní technologie, založena na LED zobrazovacích jednotkách sestavených do řady na stěně tunelu, které zajišťují plynulý způsob prezentace. Je speciálně upravena pro pražské metro. Foto DPP
V tunelech pražského metra startuje nový reklamně-informační systém