V pražských autobusech MHD v pondělí 9. října pojedeme poprvé s Janem Vondráčkem
Tramvaje získaly nový hlas 9. ledna 2023, autobusy následují po 8 měsících. Foto PID

Od pondělního rána 9. října 2023 bude hlásit hlásit zastávky v autobusech DPP Jan Vondráček. Po 30 letech nahradí původní nahrávky paní Dagmar Hazdrové. Herce a dabéra čeká ještě nahrávání největšího balíku více než 7 tisíc zastávek mimo Prahu.

Reklama

Od pondělního rána 9. října 2023 bude hlásit hlásit zastávky v autobusech DPP Jan Vondráček. Po 30 letech nahradí původní nahrávky paní Dagmar Hazdrové. Herce a dabéra čeká ještě nahrávání největšího balíku více než 7 tisíc zastávek mimo Prahu.

V tramvajích Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) hlášení vyměnili přesně před osmi měsíci, 9. ledna 2023. Nahrávání bezmála 11 tisíc hlášení – všech autobusových, tramvajových a trolejbusových zastávek a provozních hlášení používaných na městských a příměstských linkách v rámci PID je rozděleno do tří fází. Tu první zahrnovalo namlouvání všech hlášení pro provoz tramvají, celkem bezmála dvě tisícovky nahrávek, které DPP nasadil do vozidel letos na začátku ledna. Další balík tvoří necelé dva tisíce nahrávek potřebných pro provoz autobusů na městských linkách v Praze. Od pondělí 9. října se tak nový hlas objeví na všech autobusových linkách provozovaných DPP. U ostatních autobusových dopravců budou na městských i příměstských linkách původní hlášení včetně zastávek na území Prahy nahrazována postupně, jak budou nahrávány jednotlivé skupiny mimopražských autobusových zastávek. A to podle konkrétních linek a dopravců tak, aby pokud možno na jednom spoji nedocházelo k míchání původních hlášení paní Dagmar Hazdrové a nových od Jana Vondráčka.

Také veškerá hlášení pro městské autobusové linky obdobně jako tomu bylo u tramvají nechal DPP nejdříve jazykově zrevidovat lingvistkou a fonetičkou Veronikou Štěpánovou, pracující v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, která byla také členkou odborné komise v anketě na nový hlas autobusů a tramvají PID. Následně všechny nové nahrávky namluvené Janem Vondráčkem opět paní Štěpánová postupně pečlivě vyslechla a zkontrolovala jejich správnou výslovnost podle pravidel spisovné češtiny. Každá nahrávka se pak finálně čistí ve zvukovém studiu, a upravuje do stejné úrovně hlasitosti. Vzhledem k různým typům vozidel nasazovaných na městské autobusové linky bude DPP hlasitost provozních hlášení v následujících týdnech ještě postupně dolaďovat.

Jan Vondráček se stal novým hlasem autobusů a tramvají Pražské integrované dopravy na základě výsledků hlasování veřejnosti v anketě, kterou v květnu a červnu 2022 zrealizoval DPP ve spolupráci s hl. m. Prahou, ROPIDem a IDSK. Hlasovalo pro něj 62,15 % z celkem 200 013 respondentů, tj. více než 124 tisíc cestujících.