V Praze vyjely tramvaje z Barrandova do Holyně
Kilometrový úsek tramvajové tratě z Barrandova do Holyně byl otevřen v pátek 8. dubna 2022. Foto DPP

Zprovozněním tramvajové tratě Barrandov – Holyně došlo k dokončení záměru starého více než 35 let. První cestující se na kilometrovém úseku svezli v sobotu 9. dubna.
Zprovozněním tramvajové tratě Barrandov – Holyně došlo k dokončení záměru starého více než 35 let. První cestující se na kilometrovém úseku svezli v sobotu 9. dubna.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), resp. její zhotovitel Společnost STRABAG Rail, dokončil 8. dubna 2022 výstavbu 1. etapy tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec, tj. úseku mezi Barrandovem a Holyní. Stavba trvala necelých 10 měsíců (298 dnů). Náklady by neměly přesáhnout 170 milionů korun. 85 % uznatelných nákladů pokryje dotace Evropské unie, Evropských strukturálních a investičních fondů z Operačního programu Doprava 2.

Do Holyně je od soboty 9. dubna prodloužena linka č. 5. Nicméně od pondělí 11. dubna je kvůli opravě tramvajové křižovatky Anděl do Holyně dočasně vedena linka č. 4. Linka č. 5 začne do Holyně jezdit od úterý 12. dubna. V souvislosti se zahájením tramvajového provozu došlo k přejmenování autobusových zastávek Holyně – nový název Stará Holyně a Filmové ateliéry – nový název Filmové ateliéry Barrandov.

Nově otevřená trať má délku jeden kilometr, jsou na ní dva páry zastávek Náměstí Olgy Scheinpflugové na stejnojmenném náměstí a Holyně, nedaleko křižovatky ulic U Náhonu a Pod Vysokou mezí. Zastávky jsou osazeny novými přístřešky, které se začínají objevovat v Praze i na jiných místech, a informačními tabulemi zobrazujícími aktuální odjezdy nejbližších spojů.

11. června 2021 jsme slavnostně zahájili stavbu tramvajové tratě do Holyně a slíbili jsme, že první cestující se na ní budou moct svézt letos nejpozději na konci dubna. Slib jsme dodrželi a přesně po deseti měsících výstavby zahajujeme do Holyně pravidelný provoz tramvají. V současné složité politicko-ekonomické době je to skvělý výkon. Děkuji všem, kdo se na tomto projektu podílel a přispěl k jeho zdárnému konci,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. „Úvrať v Holyni bude pouze dočasná, chceme co nejrychleji zrealizovat 2. etapu tratě do Slivence. Na tento úsek máme pravomocné stavební povolení, do konce letošního roku plánujeme vysoutěžit zhotovitele a na jaře příštího roku začít stavět. V Holyni plynule navážeme, v rámci 1. etapy jsme se na to připravili. S 2. etapou se budeme ucházet o možnost spolufinancování výstavby z prostředků Evropské unie z Operačního programu Doprava. Pevně věříme, že podobně jako u předchozích projektů budeme úspěšní.“

„Tramvaje do Holyně měly jezdit již v rámci TT Hlubočepy – Barrandov, ale nakonec v roce 2003 výstavba ustala již v zastávce Sídliště Barrandov. Nyní jsme v původně zvažovaném konci, ale nezastavíme se, a co nejrychleji bychom rádi pokračovali do skutečné a definitivní smyčky Slivenec,“ doplnil Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

V okolí nové trati vyrůstá nová městská čtvrť pro 8 000 lidí, ti by se při nastěhování měli svézt tramvají až do centra města. U smyčky Slivenec by zároveň mělo být vybudováné parkoviště P+R.

Zajímavosti ze stavby úseku Barrandov – Holyně

Na stavbu jeden kilometr dlouhé tramvajové tratě Barrandov – Holyně bylo potřebné kromě jiného čtyři kilometry nových kolejnic, 48 stožárů trakčního vedení, 2 892 m trolejového vedení, 2 561 betonových pražců, 1 192 metrů kamenných obrubníků, 1 525 m2 různých typů dlažby, 4 440 m3 různých typů štěrků a štěrkodrtě a 2 451 m2 travních koberců na zatravnění tramvajového svršku.

Z historie tramvajové tratě Barrandov – Holyně – Slivenec


Zprovozněním tramvajové tratě Barrandov – Holyně dojde k dokončení záměru starého více než 35 let. V článku „Kam povedou koleje“ v časopisu Praha’87, který vydával tehdejší Národní výbor hl. m. Prahy byly v roce 1987 prezentovány plány na čtyři nové tratě: Motol – Řepy, Palmovka – Ohrada, Braník – Modřany a Hlubočepy – Holyně s plánovaným ukončením první pražskou úvratí. Zatímco první tři zmiňované tratě už dávnou slouží cestujícím, trať plánovaná do Holyně byla nakonec jako poslední v roce 2003 postavena a zprovozněna pouze do smyčky Sídliště Barrandov. Ta se mimochodem ve druhé polovině 80. let měla jmenovat Jiřího Trnky, nynější nová zastávka Náměstí Olgy Scheipflugové měla pracovní název Centrum – západ a Holyně zůstala beze změny.

Plány hl. m. Prahy už od počátku 90. let počítaly s vedením tramvajové tratě až do Holyně. Územní plán hl. m. Prahy z roku 1999 počítal s touto tramvajovou tratí jako hlavním prostředkem obsluhy území hromadnou dopravou. V roce 2010 změna územního plánu doplnila i úsek Holyně – Slivenec. V roce 2014 bylo ke stavbě tramvajové tratě vydáno uzemní rozhodnutí. Pravomocné stavební povolení na 1. etapu tratě DPP získal na podzim 2020.


V Praze vyjely tramvaje z Barrandova do Holyně
8. dubna odpoledne se po nové trati mohli svézt první cestující historickou tramvají ev. č. 349. Foto DPP
V Praze vyjely tramvaje z Barrandova do Holyně
Před otevřením jezdil na trati měřící vůz, tzv. pomeranč. Foto STRABAG Rail
V Praze vyjely tramvaje z Barrandova do Holyně
Trať se stavěla na poli, v okolí však roste nová čtvrť pro 8 tisíc obyvatel Prahy 5. Foto STRABAG Rail