V Praze proběhla 14.6. konference Green Forum 2011 Hlavními tématy byla doprava,
© BUSportál

elektromobilita, telematika i komplexní problematika měst a budov. Pořádalo Švédské velvyslanectví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR.
elektromobilita, telematika i komplexní problematika měst a budov. Pořádalo Švédské velvyslanectví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR.
Navzdory v auditoriu velmi silně a reprezentativně zastoupené CNG skupině tentokrát nezaznělo nic na podporu zemního plynu v dopravě (viz např. informace z vystoupení ředitele DPP Martina Dvořáka.)

Na úvod vystoupila velvyslankyně Švédska Inger Ultvedt.

Soustředili jsme se na tématiku související s dopravou. Té se dotkl i náměstek ministra průmyslu a obchodu Roman Potužník, který zdůraznil potřebnost vyvážení druhu energií v ČR. Kromě spolupráce ČR v oblasti výzkumu a vývoje jaderné energetiky s USA a Francií zmínil i první český vodíkový TriHyBus. Tomáš Chmelík z ČEZ připomněl prezentaci z kongresu Electromobility a na závěr se přihlásil ke snaze ČEZ zahrnout do projektu Electromobility podobně jako E.ON kromě osobních vozidel i skútry a užitková vozidla včetně autobusů. Zástupce ABB Christian Morf informoval o tom, že ústředí aktivit ABB na poli elektromobility je ve Švýcarsku. Elektrárna vyrábějící energii je efektivnější než přímá přeměna energie ve vozidle. Pokud to tedy dobře chápeme, je efektivnější vyrábět elektřinu bez ohledu na zdroje a tu pak využívat pro pohon. Velkou výhodou elektropohonu oproti CNG je např. lepší a snadnější možnost vytvoření infrastruktury (např. v hypermarketech a fastfoodech). Slabým místem elektrovozidel je stále jejich krátký dojezd.

Novinkou pro mnohé jsou aktivity společnosti SAAB v ITS. SAAB se profiluje v ekologizaci dopravy, řešení preferencí MHD, zpoplatnění vjezdů do měst a rozvoj projektů P + R. V rámci toho, aby byla veřejná doprava atraktivní a pohodlná, SAAB považuje za nezbytnou informovanost cestujících, pohodlné odbavení, návaznost na příměstskou dopravu, dostupnost z P + R, jednotnou cenovou politiku a bezpečnost. V ČR realizuje svoje ITS projekty u DP Ostrava.

Výrazné zastoupení na konferenci měla společnost Volvo, která přivezla i dvě nejmodernější vozidla - hybridní autobus a tahač. Lennart Pilskog se věnoval situaci v odbytu nákladních vozů Volvo v posledních letech v souvislosti s celosvětovou ekonomikou. Volvo klade v oblasti ekologie u svých vozidel především důraz na energetickou efektivitu a akceptuje i vybraná alternativní řešení v oblasti pohonů. Výraznou pozornost Volvo věnuje hybridním řešením pro užitková vozidla, zejména autobusy a komunální vozidla, palivu DME na bázi propanu s rostlinným původem a směsi Methan (LNG) - Diesel, kde účinnost motoru je vyšší a spotřeba nižší. Robert Grozdanovski seznámil se sítí servisních a prodejních center pro užitková vozidla včetně záměru dalších investic, 8 míst se má zvýšit na 11. V této síti v ČR je zaměstnáno asi 200 lidí.

Na závěr jsme si nechali obsáhlé a svižné vystoupení ředitele DPP Martina Dvořáka, který si na konferenci vyčlenil čas i v nelehkém předstávkovém vypětí. Martin Dvořák se věnoval pražské MHD komplexně s aspektem možných nejen energetických úspor. U vozidel je DPP zainteresován na snižování závislosti na energiích. To vede ke zvyšování počtu elektrických vozidel s rekuperací (metro 100%, tramvaje 49% vozů) i na zvyšování účinností rekuperace včetně technologie superkapacitorů u tramvají. Zajímavý je projekt optimalizace využití sítě tak, aby se míjely brzdící a rozjíždějící vozy a stabilizovala se tak síť. Martin Dvořák se vrátil k výběrovému řízení na autobusy, kde hlavním kritériem byla cena a záruka, hospodárnost a environmentální hledisko. K řešení CNG řekl, že "je rád, že nepodlehl lobbingu CNG" a prohlásil CNG pohon u vozidel MHD za slepou uličku. Jako jedinou výhodu označil končící nižší spotřební daň. Martin Dvořák deklaroval, že DPP nakoupil nové autobusy s normou EURO 5 ještě před začátkem její platnosti a zmínil se o testování elektrobusů (BredaMenarinibus na malé Straně). K elektrobusům jako takovým vyjádřil názor, že je problém s tím, že elektrobusy nejsou na trhu nebo nemají požadované parametry a výrobci vozidel technologicky zaostávají. Po zkušenostech na trase pod Petřínem vypíše DPP nové výběrové řízení na 10 dalších elektrobusů pro rok 2012. Jako nevýhody elektrobusů označil momentálně krátké dojezdy, vysokou cenu, vysoké servisní náklady, dobíjecí doby, náklady na personál a životnost baterie, která nedosahuje životnosti vozu. V souvislosti s vyhodnocováním výhodnosti a nevýhodnosti jednotlivých pohonů zdůraznil spolupráci DPP s UITP. Označil diesel jako momentálně stále nejekonomičtější, elektrobus jako perspektivní, pohon CNG jako komplexně výrazně dražší než diesel a trolejbus jako naprosto ekonomicky nejhorší. K 20 hybridům, které byly součástí výběrového řízení uvedl, že jsou momentálně v provozu v Praze dva vozy. Zdůraznil, že Praha je vhodným terénem pro využití hybridů. Na otázku BUSportálu, jak DPP vyhodnotil provoz prvních dvou hybridů, odpověděl, že zkušenosti se dají označit jako "spíše kladné". Konec testování se očekává koncem léta, zveřejnění výsledků během podzimu. Už teď je jisté, že 18 dalších hybridů bude dodáno na podzim 2011 a na jaře 2012.

Účastníci konference si pak v interaktivní části mohli prohlédnout přilehlé staveniště Skansky, kam je dopravily buď elektromobily nebo hybridní autobus Volvo. Ten byl k dispozici pro prohlídku i cestu na Velvyslanectví Švédska na večerní společenské setkání.

Konferenci dynamicky moderoval obchodní rada Swedish trade Council Nikki Brandt.
Městský nízkopodlažní autobus Volvo 7700 Hybrid se představil účastníkům konference GREEN FORUM 2011 v Praze

V Praze proběhla 14.6. konference Green Forum 2011 Hlavními tématy byla doprava,
© BUSportál
V Praze proběhla 14.6. konference Green Forum 2011 Hlavními tématy byla doprava,
© BUSportál
V Praze proběhla 14.6. konference Green Forum 2011 Hlavními tématy byla doprava,
© BUSportál
V Praze proběhla 14.6. konference Green Forum 2011 Hlavními tématy byla doprava,
© BUSportál
V Praze proběhla 14.6. konference Green Forum 2011 Hlavními tématy byla doprava,
© BUSportál
V Praze proběhla 14.6. konference Green Forum 2011 Hlavními tématy byla doprava,
© BUSportál
V Praze proběhla 14.6. konference Green Forum 2011 Hlavními tématy byla doprava,
© BUSportál
V Praze proběhla 14.6. konference Green Forum 2011 Hlavními tématy byla doprava,
© BUSportál
V Praze proběhla 14.6. konference Green Forum 2011 Hlavními tématy byla doprava,
© BUSportál
V Praze proběhla 14.6. konference Green Forum 2011 Hlavními tématy byla doprava,
© BUSportál
V Praze proběhla 14.6. konference Green Forum 2011 Hlavními tématy byla doprava,
© BUSportál
V Praze proběhla 14.6. konference Green Forum 2011 Hlavními tématy byla doprava,
© BUSportál
V Praze proběhla 14.6. konference Green Forum 2011 Hlavními tématy byla doprava,
© BUSportál
V Praze proběhla 14.6. konference Green Forum 2011 Hlavními tématy byla doprava,
© BUSportál
V Praze proběhla 14.6. konference Green Forum 2011 Hlavními tématy byla doprava,
© BUSportál
V Praze proběhla 14.6. konference Green Forum 2011 Hlavními tématy byla doprava,
© BUSportál
V Praze proběhla 14.6. konference Green Forum 2011 Hlavními tématy byla doprava,
© BUSportál