V Plzni proběhla  Mezinárodní konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava
© BUSportál

pořádaná Plzeňskými městskými dopravními podniky 5. - 6. 4. 2011. Úvodní záběry.
Reklama
pořádaná Plzeňskými městskými dopravními podniky 5. - 6. 4. 2011. Úvodní záběry.
Konference byla pořádána pod záštitou Ministerstva dopravy a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a ve spolupráci se Sdružením dopravních podniků ČR. Mediálním partnerem konference je i BUSportál.

Z prvního dne zatím alespoň oceněnění organizátorům za vysokou profesionalitu a dosavadní převládající atraktivitu témat. Podle zahraničních účastníků je úroveň konferenence srovnatelná s podobnými aktivitami UITP (kongres UITP shodou okolností proběhne zanedlouho v Dubaji). Pokud bude konference pokračovat tak, jak byla nastartována, nepochybně se v Plzni setkáme za dva roky. K úvodním záběrům z konference přidáváme i závěrečnou koláž jako poděkování partnerům (včetně BUSportálu).
Zajímavý odborný program doplnil v prvním dnu konference podvečerní prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj a večerní společenský program v restauraci Na Spilce. Druhý den odpoledne byla prohlídky moderního Dynamického dispečinku PMDP a vodní elektrárny, exkurze do Škody Transportation a projížďka historickými vozidly v ulicích města Plzně. Vybrali jsme si možnost podívat se do Škody Transportation. Bohužel se nesmělo v interiéru fotografovat, tak se můžete těšit alespoň na pár exteriérových tramvajových záběrů.
Podrobnosti: www.konference.pmdp.cz

Vracíme se do PMDP. Areál v Cukrovarské ulici ...
Na návštěvě v Plzeňských městských dopravních podnicích - dispečinky
Proč máme v Plzni žluté tramvaje, červené autobusy a zelené trolejbusy, ...
2009: 110 let veřejné dopravy v Plzni

V Plzni proběhla  Mezinárodní konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava
Ze zahájení: Karel Peška (MD ČR), primátor Plzně Martin Baxa a ředitel PMDP Michal Kraus © BUSportál
V Plzni proběhla  Mezinárodní konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava
© BUSportál
V Plzni proběhla  Mezinárodní konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava
© BUSportál
V Plzni proběhla  Mezinárodní konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava
© BUSportál
V Plzni proběhla  Mezinárodní konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava
© BUSportál
V Plzni proběhla  Mezinárodní konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava