V Maďarsku vzniká národní organizátor dopravy
O vzniku národního organízátora veřejné dopravy v Maďarsku informoval státní tajemník pro dopravu Dávid Vitézy 25. srpna 2022.

Maďarsko prochází nejvýznamnější transformací v hromadné dopravě za posledních třicet let. Nejen z hlediska obnovy vozidel za ekologické a šetrné k životnímu prostředí, od ledna bude odpovědná za veřejnou dopravu jedna celostátní instituce.
Maďarsko prochází nejvýznamnější transformací v hromadné dopravě za posledních třicet let. Nejen z hlediska obnovy vozidel za ekologické a šetrné k životnímu prostředí, od ledna bude odpovědná za veřejnou dopravu jedna celostátní instituce.
O národní organizaci pro veřejnou dopravu informoval státní tajemník pro dopravu Dávid Vitézy: "Cíl je jasný: autobusy, vlaky a další prostředky hromadné dopravy by měly fungovat v jednotném systému po celé zemi. Konečně by měla existovat jednotná aplikace a webové stránka, kde si budu moci plánovat cesty autobusem a vlakem dohromady a kupovat jízdenky buď v automatu, na pokladně nebo v aplikaci a vyměnit jízdenku za kombinované cesty autobusem a vlakem. Pokud má vlak zpoždění měl by počkat návazný autobus. Jednotné informace by měly fungovat celostátně. Úkolem nového organizátora dopravy, jako zadavatele jednajícího jménem státu, bude od ledna definování sítě a jízdních řádů, stanovení tarifního systému a strategických směrů týkajících se informování cestujících." Vláda jej v tomto smyslu zmocní, podle státního tajemníka bude také požadovat v souladu se zájmy cestujících zvýšenou odpovědnost za dodržování kvalitativních a kvantitativních požadavků na poskytovatele veřejných služeb financovaných z veřejných peněz.

V roce 2010 vznikl podobný úřad v Budapešti a později i v jiných městech, na regionální úrovni však zatím v Maďarsku neexistuje. Státní tajemník jako příklad uvádí ostatní evropské země - Rakousko, Německo, Polsko a Českou republiku, kde podobné systémy fungují.

Národního organizátora nevytvoří Ministerstvo technologií a průmyslu "na zelené louce". Parlament v létě přijal návrh novel zákonů o osobní dopravě a o železnicích. Podle nového právního řádu dojde k restrukturalizaci státní organizace VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft., která je v současné době odpovědná za přípravu železničního jízdního řádu. Národního organizátora dopravy pak ustanovuje Vyhláška ministerstva technologií a průmyslu, fungovat bude od roku 2023.  

Nová organizace vytvořená seskupením několika sektorových oblastí na jedno místo bude mít na starost mimo jiné veřejné zakázky na služby osobní dopravy a trati, koordinaci jízdních řádů a sjednocení tarifních systémů. Cílem je sjednocení městských a příměstských systémů v co nejvíce oblastech. Úkolem národního organizátora dopravy bude také spolupráce s místní samosprávou, urychlení obnovy vozidel jak v místní autobusové dopravě, tak na železnici. Pokračovat bude i v plnění současných kompetencí společnosti VPE. Podle zákona přebírá národní organizátor personál od ostatních státních podniků, a to i od dopravní společnosti Volánbus.