V dílnách DSZO byl obnoven historický autobus Škoda 706 RTO
Foto DSZO

K historickému trolejbusu Škoda 9 Tr přibyl historický autobus Škoda 706 RTO MTZ. Veřejnosti bude představen během Dne otevřených dveří DSZO 18. června 2011.
K historickému trolejbusu Škoda 9 Tr přibyl historický autobus Škoda 706 RTO MTZ. Veřejnosti bude představen během Dne otevřených dveří DSZO 18. června 2011.
Pracovníci údržby vozidel dokončili rekonstrukci autobusu po tříletém úsilí právě v těchto dnech. Autobusy Škoda 706 RTO se vyráběly v padesátých a šedesátých letech minulého století. Na linkách tehdejšího Dopravního podniku města Gottwaldova (DPMG) jezdily tyto autobusy od poloviny padesátých zhruba do konce sedmdesátých let dvacátého století.

Historický autobus dávali pracovníci údržby DSZO dohromady od roku 2008. Skládali jej ze dvou vozů stejného typu. Jeden byl zakoupen ve středních Čechách. Z něho je podvozek a rám rekonstruovaného autobusu. Ten se musel nejdříve u externí firmy opískovat. Odřezaly se zrezivělé části a nahrazovaly se novými prvky. Další díly včetně motoru se získávaly ze stejného typu starého autobusu, který byl nalezen odstavený na louce u Řetechova. Repasovaly se obě nápravy, listová pera, tlumiče, vzduchový okruh, rozvodové hadice, kompresor. Spoustu náhradních dílů pak sháněli pracovníci DSZO u různých sběratelů, něco museli sami vyrobit. Pracovali většinou jen podle dobových fotografií. „Snažili jsme se autobus co nejvíc přizpůsobit podobě, jakou měla tato vozidla na linkách DPMG začátkem šedesátých let. Nejvíc práce nám dala oprava karoserie. Vyráběli jsme mechanismy na zavírání dveří a řadu dalších prvků, které chyběly,“ říká mistr Leoš Zelinka.

„Zvláštní poděkování si zaslouží kolektiv údržby autobusů, který věnoval opravě nemalé úsilí. Práce na obnově historického vozidla je odlišná od běžných postupů a její zvládnutí vypovídá o velké řemeslné zručnosti těchto lidí. Nesmíme zapomenout ani na majitele mnoha renovovaných autobusů Ladislava Teteru z Kroměříže a další externí spolupracovníky, kteří nám pomohli radou či nedostatkovými díly,“ poznamenal ředitel DSZO Josef Kocháň.

DSZO chce oba historické vozy, trolejbus i autobus, využívat při slavnostních příležitostech k reprezentaci firmy. Pravděpodobně bude také možnost historická vozidla pronajímat například na přepravu svatebních hostů nebo pro různé propagační akce.

„V budoucnu bychom chtěli naši flotilu historického trolejbusu a autobusu doplnit ještě o rekonstruovanou historickou vlečku značky Jelcz, která by se za obě vozidla mohla podle potřeby připojovat. V minulosti, před nástupem kloubových vozidel, se ve Zlíně a Otrokovicích u trolejbusů a autobusů MHD vlečky používaly,“ prozradil vedoucí údržby Antonín Červenka. Rezavý vrak takové vlečky se již DSZO podařilo získat.
Autobus Škoda 706 RTO MTZ dosahoval maximální rychlosti 65 km/h, měl pohotovostní hmotnost 8 700 kg, 29 míst k sezení a 41 míst k stání. Vůz je dlouhý 10,620 m, široký 2,5 m a vysoký 2,980 m. Objem válců činí 11 781 cm3, výkon motoru 117,6 kW při 1 900 ot/min. Rekonstruovaný historický autobus byl opatřen modrým lakem, který používala vozidla MHD až do šedesátých let.
TZ DSZO, Zlín 15. 4. 2011
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s. r. o., byla založena 1. 1. 1995. Jejími společníky je město Zlín + obec Želechovice nad Dřevnicí (majetkový podíl dohromady 87 %) a město Otrokovice (majetkový podíl 13 %). DSZO provozuje prostřednictvím 35 autobusů a 56 trolejbusů městskou hromadnou dopravu na území Zlína a Otrokovic. Zajišťuje rovněž opravy vozidel, montáž a opravy trakčního vedení. Trolejbusová doprava je ve Zlíně provozována od 27. 1. 1944. Vozidla MHD DSZO najedou ročně 4,8 milionu kilometrů a přepraví 35,9 milionu cestujících. Společnost má 350 zaměstnanců.
Na prvních třech obrázcích jsou oba vozy RTO použité pro rekonstrukci a vrak vleku Jelcz. Další záběry jsou z postupu rekonstrukce RTO.

V dílnách DSZO byl obnoven historický autobus Škoda 706 RTO
Foto DSZO
V dílnách DSZO byl obnoven historický autobus Škoda 706 RTO
Foto DSZO
V dílnách DSZO byl obnoven historický autobus Škoda 706 RTO
Foto DSZO
V dílnách DSZO byl obnoven historický autobus Škoda 706 RTO
Foto DSZO
V dílnách DSZO byl obnoven historický autobus Škoda 706 RTO
Foto DSZO
V dílnách DSZO byl obnoven historický autobus Škoda 706 RTO
Foto DSZO
V dílnách DSZO byl obnoven historický autobus Škoda 706 RTO
Foto DSZO
V dílnách DSZO byl obnoven historický autobus Škoda 706 RTO
Foto DSZO
V dílnách DSZO byl obnoven historický autobus Škoda 706 RTO
Foto DSZO
V dílnách DSZO byl obnoven historický autobus Škoda 706 RTO
Foto DSZO
V dílnách DSZO byl obnoven historický autobus Škoda 706 RTO
Foto DSZO
V dílnách DSZO byl obnoven historický autobus Škoda 706 RTO
Foto DSZO
V dílnách DSZO byl obnoven historický autobus Škoda 706 RTO
Foto DSZO
V dílnách DSZO byl obnoven historický autobus Škoda 706 RTO
Foto DSZO
V dílnách DSZO byl obnoven historický autobus Škoda 706 RTO
Foto DSZO
V dílnách DSZO byl obnoven historický autobus Škoda 706 RTO
Foto DSZO