Už 30 let na jednu jízdenku: ROPID slaví výročí a připravil řadu akcí
11. ledna 1992 byl položen základ systému Pražské integrované dopravy. Dopravní podnik hl. města Prahy zahájil provoz na dvou nových autobusových linkách, které po dlouhé době, kdy zajišťoval dopravu výlučně na území města, vedly za jeho hranice. Nové spojení získaly obce Hovorčovice (linka 351 od stanice metra Českomoravská) a Ořech (linkou 352 ze Stodůlek), kam zajišťovaly dopravu tehdejší podniky ČSAD. Na obou linkách platil běžný tarif pražské MHD, ale současně předplatní dělnické a žákovské jízdenky ČSAD. Současně začaly recipročně podniky ČSAD ve svých autobusech příměstských linek v úsecích Praha – Hovorčovice a Praha – Ořech uznávat všechny předplatní jízdenky, vydávané DPP. Foto z archivu Busportál

Hlavní akce proběhnou od 19. října 2023 a završí je v sobotu 21. října jízdy historickými vozidly z pražského Smíchovského nádraží. Do Muzea MHD ve Střešovicích, k Filmovým ateliérům Barrandov, ke Království železnic a na Karlovo náměstí přes Podolí pojedou autobusy, historická tramvajová linka pojede do CAMPu. Na vlakové lince S65 Praha – Hostivice – Rudná u Prahy bude v provozu motorový vlak řady M240.0 (Singrovka).  

 

Hlavní akce proběhnou od 19. října 2023 a završí je v sobotu 21. října jízdy historickými vozidly z pražského Smíchovského nádraží. Do Muzea MHD ve Střešovicích, k Filmovým ateliérům Barrandov, ke Království železnic a na Karlovo náměstí přes Podolí pojedou autobusy, historická tramvajová linka pojede do CAMPu. Na vlakové lince S65 Praha – Hostivice – Rudná u Prahy bude v provozu motorový vlak řady M240.0 (Singrovka).  

 

První dvě integrované příměstské autobusové linky ️351 a ️352 do Hovorčovic a Ořechu, na kterých byly uznávány tehdejší pražské tramvajenky, vznikly v roce 1992 (11. ledna). Ve stejném roce začaly být uznávány i v osobních vlacích mezi 23 nádražími v širším centru Prahy. Během roku 1993 pak vznikly další dvě příměstské autobusové linky (353 do Zelenče a 354 do Podolanky) a možnost používání tramvajenek se rozšířila na železniční trati 011 až na okraj Prahy do Klánovic. Protože kromě Dopravního podnik hl. m. Prahy začali do autobusové dopravy vstupovat i jiní autobusoví dopravci, bylo rozhodnuto o založení městské organizace ROPID, která bude mít celou dopravní integraci na starosti. Zřízením organizátora 1. prosince 1993 se začala psát historie Pražské integrované dopravy (PID). Postupné zapojování železničních a příměstských autobusových linek do systému MHD v Praze předznamenalo rozvoj sítě PID dále do Středočeského kraje, který mohl být naplno spuštěn po zavedení přestupního časového a pásmového tarifu a vzniku 4 vnějších tarifních pásem v roce 1996. Od roku 2005 existoval ve Středočeském kraji druhý integrovaný systém SID, který byl v roce 2022 zcela nahrazen PID. V roce 2017 vznikla partnerská organizace IDSK, která zajišťuje v úzké spolupráci s ROPID odborné činnosti na území Středočeského kraje. Historicky prvním ředitelem ROPID byla Zdeněk Strádal. Více o historii PID.

V rámci letošního kulatého výročí se uskuteční během října celá řada akcí pro veřejnost. Na Střeleckém ostrově je k vidění panelová výstava mapující třicetiletou historii integrace veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji, na webu a sociálních sítích PID postupně zveřejňuje zajímavé archivní materiály a rozhovory s klíčovými osobnostmi. Lidé se dále mohou těšit na mimořádné jízdy historickými autobusy, tramvajemi a vlaky, na speciální jízdy výletního vlaku Cyklohráček nebo na odbornou besedu na téma budoucnosti pražské dopravy a další program pro návštěvníky akce v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze u Karlova náměstí. Tyto akce proběhnou ve dnech 19. – 21. října 2023.

Aby spolu mohly jednotlivé druhy veřejné dopravy v Praze i středních Čechách tvořit sehraný a dobře provázaný systém, musí jej někdo organizovat a koordinovat mezi sebou 41 různých dopravců. Od toho tu má Praha právě ROPID, díky němuž je cestování na jednu jízdenku MHD, vlakem i přívozem, po Praze i celých středních Čechách dnes už naprostá samozřejmost. Za těch 30 let od vzniku ROPID urazila veřejná doprava pořádný kus cesty a dnes tu máme jeden z nejkvalitnějších systémů na světě,“ říká náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

ROPID se společně se středočeskou partnerskou organizací IDSK každý den stará o to, aby systém veřejné dopravy nejen v Praze nabízel kvalitní a výhodnou možnost bezproblémového cestování na jednu jízdenku všemi druhy veřejné dopravy. Moje kolegyně a kolegové pečují o správné nastavení parametrů jednotlivých linek, tarifní provázání mezi dopravci, dohlížejí nad aktuálním provozem, plněním kvalitativních standardů či zajišťují informovanost cestujících i jednotnou podobu vozidel a zastávek napříč systémem. Je mi ctí vést tuto organizaci právě v 30. roce její existence a s celým svým sehraným týmem dopravu i nadále zdokonalovat a přizpůsobovat stále se zvyšujícím nárokům našich cestujících," doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík  

Výstava na Střeleckém ostrově

Až do 15. října si mohou návštěvníci Střeleckého ostrova prohlédnout panelovou výstavu o vývoji pražské a středočeské veřejné dopravy za posledních 30 let, která dokumentuje pestrý vývoj pražské MHD i postupné zapojování dalších druhů dopravy a rozšiřování integrovaného systému do okolí metropole.

Odborný čtvrtek a sobotní dopravní kino v CAMPu

Ve čtvrtek 19. 10. 2023 od 19:00 se v CAMPu uskuteční odborná beseda s prezentacemi a debatou o budoucnosti pražské dopravy. Těšit se můžete na aktuální informace o připravovaných tramvajových a trolejbusových tratích, budoucnosti pražské železnice či novinky projektu Čitelná Praha. V rámci hlavního programu v sobotu 21. 10. 2023 pak ve zdejším amfiteátru proběhne od 10:00 promítání různých dobových dokumentů z archivu Dopravního podniku hl. m. Prahy, ve třech blocích pro nejmenší Pohádky o mašinkách, od 16:00 film Mimořádná událost a den zakončíme od 18:00 filmem Alois Nebel.

Mimořádné jízdy Cyklohráčku

Turistický vlak Cyklohráček pro malé a velké výletníky, který letos jezdí jubilejní 10. sezónu, vyjede mimořádně i ve čtvrtek 19. 10. a v pátek 20. 10. na třech speciálních odpoledních jízdách z Prahy do Roztok, Dobřichovic a Neratovic. Čtyři vozy plné hraček a her si tak můžete užít i v týdnu a navíc v místech, kam tato speciální barevná souprava běžně nejezdí.

Sobotní jízdy historických vozidel Prahou

Hlavní program v rámci oslav je naplánovaný na sobotu 21. 10. 2023. Od 10 do 17 hodin se budete moci svézt historickými vozidly, která budou vyjíždět z pražského Smíchovského nádraží a propojí ho mimo jiné s dopravním kinem v CAMPu, Muzeem MHD ve Střešovicích, kde proběhne výstava muzejních autobusů, a také s Královstvím železnic, kam bude zlevněný vstup. K dispozici budou 4 speciální autobusové linky (do muzea MHD ve Střešovicích, k Filmovým ateliérům Barrandov, ke Království železnic a na Karlovo náměstí přes Podolí) a jedna historická tramvajová linka, která propojí Smíchovské nádraží a CAMP. Na vlakové lince S65 (Praha – Hostivice – Rudná u Prahy) bude v provozu historický motorový vlak řady M240.0 (Singrovka). Nedílnou součástí akce na Smíchově budou tradiční informační stánky PID, ČD, DPP apod.

Podrobnosti na webu PID.