Timmermansův plán obnovy Ukrajiny
Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans a ukrajinský premiér Denis Shmyhal diskutovali poválečné možnosti Ukrajiny v energetice a obnovitelných zdrojích nejen pro vlastní potřeby, ale také jako strategického partnera Green Deal. ©Hydrogeneurope.com

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans a ukrajinský premiér Denis Shmyhal se sešli, aby prodiskutovali energetické možnosti Ukrajiny a její poválečné vyhlídky jako partnera pro evropský Green New Deal. Má předpoklad stát se zdrojem vodíku.

Reklama

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans a ukrajinský premiér Denis Shmyhal se sešli, aby prodiskutovali energetické možnosti Ukrajiny a její poválečné vyhlídky jako partnera pro evropský Green New Deal. Má předpoklad stát se zdrojem vodíku.

Oba se shodli na tom, že obnova Ukrajiny by měla být založena na principech Green Deal. Ukrajina se může pochlubit významnými obnovitelnými zdroji energie, které lze využít ke snížení její i evropské závislosti na ruských fosilních palivech. Očekává se, že bude brzy podepsáno memorandum, které bude tyto cíle odrážet.

Společně se zástupci evropského vodíkového a energetického sektoru byl navržen Timmermansův plán obnovy, který má být podkladem pro přestavbu Ukrajiny se zaměřením na její obnovitelné zdroje a jaderný potenciál, stejně jako její schopnost stát se významným aktérem ve vodíkovém prostoru.

Jorgo Chatzimarkakis, generální ředitel Hydrogen Europe, řekl: „Timmermansův plán obnovy bude vodítkem, podle kterého se Ukrajina může stát prosperující, energeticky zabezpečenou zemi a klíčovým přispěvatelem do evropského energetického mixu. Díky vynikajícím obnovitelným zdrojům energie a již tak robustní síti plynu a amonia je Ukrajina připravena získat zpět svou budoucnost bez závislostí."

Oleksander Riepkin, předseda Ukrajinské rady pro vodík, řekl: „Ukrajina má obrovský potenciál stát se jedním ze strategických zdrojů vodíku v jeho čisté formě, prostřednictvím svých nosičů nebo jako součást produktů pro EU."

Plán počítá s restrukturalizací a rozšířením solární a větrné infrastruktury, s výrobou vodíku z jaderné energie, přizpůsobení plynovodního systému pro přepravu vodíku do střední Evropy nebo s využitím biometanu. Více Timmermansův plán obnovy.

Zdroj: hydrogeneurope.com