Spurbus - autobusová specialita z Essenu
Ani centimetr šířky navíc…

Jan Marek pro BUSportál: V německém městě Essen mají autobusové linky 146 a 147 jednu zvláštnost – v některých úsecích jezdí autobusy po zvláštní jízdní dráze, kde jsou vedené bočními „kolejničkami“ stále ve stejné stopě...
Jan Marek pro BUSportál: V německém městě Essen mají autobusové linky 146 a 147 jednu zvláštnost – v některých úsecích jezdí autobusy po zvláštní jízdní dráze, kde jsou vedené bočními „kolejničkami“ stále ve stejné stopě...
Tím je zajištěna minimalizace potřebné šířky jízdního pruhu a maximální přiblížení autobusu k hraně nástupiště v zastávce. Tento systém se nazývá Spurbus, což v překladu do češtiny znamená „bočně vedený autobus“, a je pozůstatkem mnohem rozsáhlejšího projektu, který původně zahrnoval i provoz těchto vozidel v tunelu v centru města společně s tramvajemi. Spurbusy určené pro provoz v tunelu měly další úpravy – elektrický pohon (takže šlo vlastně o duobusy) a dveře na obou stranách (pro stanice s ostrovními nástupišti). Tento neobvyklý hybrid autobusu a tramvaje se však v praxi neosvědčil, takže se autobusové linky 146 a 147 v centru města vrátily na povrch. Tím zanikl duobusový provoz. Provoz v tunelu trval od roku 1988 do roku 1995. Do dnešní doby se však zachoval provoz vedených autobusů, a to mezi centrem města a předměstím Kray.

Nejzajímavější je část trasy Spurbusů, která se nachází ve středním dělicím pásu dálnice A40. Dost možná je důvodem zachování provozu Spurbusů právě tento úsek, neboť se v něm nachází i několik zastávek, které by nemohly být obslouženy, pokud by linky 146 a 147 jezdily po dálnici. Provoz zajišťují autobusy Mercedes O405GN/2, mající před přední nápravou a za střední i zadní nápravou vodorovná kolečka, která jsou v případě jízdy po speciální dráze v kontaktu s vodicími kolejnicemi a zprostředkovávají tak řízení vozidla. Nejnovější Spurbusy pocházejí z roku 1999. V minulých dnech se v Essenu začal zkoušet prototyp kloubového Mercedesu Citaro ve verzi Spurbus, takže budoucnost tohoto systému je stále otevřená.

Připravil Jan Marek. Děkujeme za další ze zajímavých materiálů autora. Před nedávnem jsme uveřejnili 23. Wiener Tramwaytag proběhl 16.9.2007 v autobusové vozovně Leopoldau.

Spurbus - autobusová specialita z Essenu
Spurbus přijíždí do zastávky. V opačném směru je jeho zastávka společná s tramvají.
Spurbus - autobusová specialita z Essenu
Pohled z čelního okna Spurbusu je vskutku netradiční…
Spurbus - autobusová specialita z Essenu
Dráha Spurbusu je tvořena betonovými pásy, jejichž šířka přesně odpovídá rozměrům pneumatik. Střední část díky tomu může být zatravněna.
Spurbus - autobusová specialita z Essenu
Na zvětšeném detailu je možno vidět kolečko, které zajišťuje vedení autobusu.