Legislativní podpora pro dopravce, kteří chtějí vydávat čipové karty, akceptované i jinými dopravci.
Legislativní podpora pro dopravce, kteří chtějí vydávat čipové karty, akceptované i jinými dopravci.
Společné využívání čipových karet – elektronických peněženek – se řídí zákonem č. 124/2002 Sb o platebním styku. Ten stanoví, že elektronický peněžní prostředek, "který je přijímán jako platební prostředek i jinými osobami, než jeho vydavatelem", smějí jakékoliv organizace mimo bank vydávat jen po předchozím souhlasu ČNB - České národní banky.

Souhlas uděluje ČNB na základě žádosti ve správním řízení. Náležitosti žádosti stanovila ČNB vyhláškou 547/2002 Sb. ČNB dále vydala ve svém věstníku č. 18/2002 "Vzorové obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků", podle kterých musí každý vydavatel zpracovat svoje Obchodní podmínky. Při výdeji čipové karty musí být mezi vydavatelem a držitelem karty uzavřena smlouva. Peníze za prodej a nabíjení čipových karet musí jít na účet vydavatele karet, i když operaci nabíjení provádí jiný subjekt. Zákon rovněž omezuje maximální hodnotu elektronických peněz na jedné kartě na 4 500 Kč, při tom celková suma nevyčerpaných elektronických peněz na všech vydaných kartách v jakémkoliv okamžiku nesmí překročit 150 mil. Kč.

Zákon č. 124/2002 Sb tedy značně komplikuje zavádění a provoz významné součásti Integrovaného dopravního systému Středočeského kraje – clearingového systému pro vzájemné používání elektronických peněženek pro úhradu jízdného.

Zákon v zásadě připouští prakticky dva hlavní systémy vydávání elektronických peněženek pro placení jízdného, které může přijímat více dopravců:
  1. Čipové karty bude vydávat a dobíjet pouze jeden centrální vydavatel pro všechny dopravce v systému. Tento systém je však pro dopravce nevýhodný zejména z pohledu marketingu, ale i z některých ekonomických hledisek.
  2. Čipové karty budou vydávat všichni dopravci, každý potom musí získat předchozí souhlas ČNB a musí uzavřít smlouvy se všemi ostatními dopravci, kteří budou jeho karty akceptovat pro platbu jízdného, další smlouvy se všemi subjekty, které budou jeho karty dobíjet a navíc i s Clearingovým centrem, které zajistí vyrovnání vzájemných závazků všech účastníků clearingového systému mezi sebou. Ve Středočeském kraji si vydavatelé karet zvolili tento systém.


ČSAD SVT Praha, s.r.o. poskytuje legislativní podporu pro dopravce, kteří chtějí vydávat čipové karty, které budou akceptovat pro úhradu jízdného i jiní dopravci. Po konzultacích s ČNB připravila vzorové dokumenty pro žádosti o předchozí souhlas ČNB, účastnila se správního řízení při jejích projednávání a zpracovala i výše zmíněné vzorové smlouvy mezi dopravci navzájem i mezi dopravci a provozovatelem clearingového centra, kterým je sama ČSAD SVT Praha, s.r.o. První dva účastníci clearingového systému ve Středočeském kraji, PROBO TRANS Beroun s.r.o. a ČSAD KLADNO a.s., již předchozí souhlas od ČNB získali.

Otevřený clearingový systém CARDS EXCHANGE provozuje a rozvíjí ČSAD SVT Praha, s.r.o. i pro další společnosti mimo region Středočeského kraje.

Dlouhodobá perspektiva elektronických peněženek pro úhradu jízdného je v tzv. "Národní kartě", kterou by bylo možno nabíjet a používat kdekoliv v České republice.