k připravovanému veletrhu Czechbus a vzájemné spolupráci.
k připravovanému veletrhu Czechbus a vzájemné spolupráci.
27.4.2011 proběhla v Plzni pracovní schůzka Jana Novotného ze společnosti INCHEBA PRAHA a Dagmar Braunové z redakce BUSportálu. Jan Novotný vysvětlil a přiblížil redakci konkrétní představy pořadatele o podzimním veletrhu Czechbus a seznámil s momentálními postupy projektu. Redakce BUSportálu aktivitu, která se týká autobusového výstavnictví v České republice, z principu vítá. Úroveň spolupráce je uzavřena na obchodní bázi – Incheba zakoupila reklamní bannerový prostor na BUSportálu a zpravodajské – BUSportál uveřejňuje ve vhodných intervalech nové informace přímo ve spolupráci s Janem Novotným. V každém případě redakce veletrh navštíví jako akreditovaný novinář, pokud se organizátorům podaří zajistit avizovaný doprovodný program, pak z titulu úzkých vazeb k tématům i zainteresovaným subjektům i tento program, vše s odpovídajícími reportážními výstupy. Pokud veletrh splní ambice, které si předsevzal, rozsahem i kvalitou, bude reálné pro příští ročník spolupráci posílit.
Jan Novotný, ředitel pro strategii a public affairs INCHEBA PRAHA, spol.s.r.o.
Dagmar Braunová, šéfredaktorka BUSportálu, ČSAD SVT Praha s.r.o.