Slovenská Dunajská Streda má nové elektrobusy a bezplatnou přepravu

Městská hromadná doprava v Dunajské Stredě se mění. Od 2. ledna začaly ve městě na třech linkách jezdit elektrické autobusy. Obyvatelé i návštěvníci města nyní mohou cestovat zdarma a to díky úspěšnému zdlouhavému mezinárodnímu tendru.
 

Městská hromadná doprava v Dunajské Stredě se mění. Od 2. ledna začaly ve městě na třech linkách jezdit elektrické autobusy. Obyvatelé i návštěvníci města nyní mohou cestovat zdarma a to díky úspěšnému zdlouhavému mezinárodnímu tendru.
 

Je to velký den v životě našeho města, protože díky úspěšnému mezinárodnímu tendru konečně začaly městské autobusy přepravovat občany s nulovým tarifem jízdného. Od prosince 2021 je naším cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost městské hromadné dopravy v našem městě,“ řekl primátor Zoltán Hájos s tím, že od 2. ledna budou mít všichni obyvatelé a návštěvníci města Dunajská Streda k dispozici zcela bezplatnou veřejnou dopravu, „což je nepochybně milník na cestě k udržitelné dopravě.“

Jak informuje portál dunajskostredsky.sk, Městský úřad se v dubnu 2023 formou ankety ptal obyvatel na jejich názor ohledně navrhovaného jízdního řádu a přijaté podněty byly zapracovány do výsledného harmonogramu.

"Chtěli bychom obyvatele nalákat z aut do autobusů," řekl primátor při předání a zdůraznil, že cílem bylo přijít s bezplatným, inovativním řešením. Dodal, že elektrobusy pořízené přes tendr plně odpovídají požadavkům dnešní doby, jelikož jsou vyrobeny s odlehčenou karoserií a jejich zatížení a znečištění ovzduší bude nulové, jejich provoz tedy znamená maximální ekologické řešení. Provozem dvou elektrobusů pověřilo městské zastupitelstvo společnost Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.

Primátor na sociální síti také uvedl, že celkové náklady na dva elektrobusy a jejich nabíjecí stanici byly 912 735,54 eur, ale díky dlouhodobým výhodám a udržitelnosti se tato investice vyplatí.

K realizaci projektu byla potřebná i spolupráce a podpora komunity. Poděkování patří všem, kteří se na společném úsilí podíleli. Děkujeme i obyvatelům města Dunajská Streda, kteří se k vývoji nových jízdních řádů vyjádřili v naší dubnové anketě a doufáme, že tento krok bude inspirací pro další podobné iniciativy v našem městě.

Věříme, že zcela bezplatná veřejná doprava v Dunajské Stredě bude znamenat začátek nové éry, v níž bude prioritou udržitelnost a obyvatelné městské prostředí.“

Díky designu autobusů budou moci bez problémů nastupovat a vystupovat také obyvatelé na invalidním vozíku, lidé se sníženou pohyblivostí či s kočárky.

Slavnostního předání se kromě primátora a jeho zástupce zúčastnili přednostka městského úřadu, vedoucí stavebního odboru MSU, několik zastupitelů, jakož i statutár městské společnosti Municipal.

busportal.sk