Škoda Group zveřejnila svůj první ESG report
Škoda Group, jako přední evropský výrobce vozidel a řešení pro veřejnou dopravu, zveřejnila ESG report 2022. Ilustrační foto Škoda Group

Ve zprávě zaměřené na životní prostředí (E), společenská témata (S) a řízení (G) sdílí Škoda Group svou strategii udržitelného rozvoje a nastiňuje cíle, které si stanovila pro prosazování pozitivních změn.

Ve zprávě zaměřené na životní prostředí (E), společenská témata (S) a řízení (G) sdílí Škoda Group svou strategii udržitelného rozvoje a nastiňuje cíle, které si stanovila pro prosazování pozitivních změn.

Report Škoda Group za rok 2022 poskytuje cenné informace o současných a připravovaných aktivitách skupiny zaměřených na minimalizaci dopadů na životní prostředí a podporu sociálních otázek.

Naší vizí je nabízet udržitelnou mobilitu, a proto jsou zásady ochrany životního prostředí, sociální zásady a zásady řízení hluboce zakotveny v kultuře naší společnosti. Proto vítám příležitost podělit se s vámi - po prvním celém roce mého vedení - o naši cestu k udržitelnosti prostřednictvím tohoto ESG reportu,“ řekl Didier Pfleger, CEO Škoda Group, a dodal: „Udržitelnost je klíčem k zajištění dlouhodobé resilience a úspěchu Škoda Group a komunit, ve kterých jsme aktivní.“

Škoda Group určila nejvýznamnější témata pro svou strategii udržitelného rozvoje na základě pečlivého posouzení materiality. S využitím mezinárodních standardů a rámců, podkladů z oborových směrnic i z externích a interních průzkumů mezi zainteresovanými stranami Skupina vyhodnotila své negativní i pozitivní, současné i potenciální, dopady na životní prostředí, ekonomiku a lidi, včetně zohlednění lidských práv.

Naším cílem je zapojit všechny zúčastněné strany a zabývat se všemi klíčovými tématy, která se týkají našeho podnikání, abychom zajistili ucelený a komplexní přístup, který zvyšuje důvěryhodnost naší strategie udržitelného rozvoje," uvedla Lýdia Rosová, ESG Manager ve Škoda Group. „Náš první ESG report podporuje tento cíl a představuje významný krok vpřed v přípravě na nadcházející reportovací požadavky,“ dodala.

Hlavní body reportu za rok 2022:

•    Investice do výzkumu a vývoje udržitelných produktů: 3 % příjmů
•    Uhlíková stopa Scope 1 + 2: 62 430 CO2e  
•    Výrobní závod v Otanmäki (FI) funguje výhradně na větrnou energii
•    Do konce roku 2024 bude 1/3 spotřeby elektřiny pocházet ze solární energie
•    Podíl recyklovaného odpadu: 78 %
•    91,3 % recyklovatelnost 30metrové tramvaje
•    2. místo v ocenění Czech TOP Employers v roce 2022 v kategorii Automobilový a strojírenský průmysl
•    90 % trainee studentů přechází do zaměstnání na plný úvazek
•    25 % zaměstnankyň na rodičovské dovolené pracuje na dohodu o částečném úvazku
•    0 zaznamenaných případů porušení protikorupčních a protiúplatkářských zákonů

Skupina bude každoročně transparentně informovat o tématech souvisejících s udržitelností a bude usilovat o neustálé zlepšování výkonnosti a co nejodpovědnější podnikání.

Přední evropský výrobce vozidel a řešení pro veřejnou dopravu, Škoda Group, vyrábí širokou škálu kolejových vozidel a komponentů včetně nízkopodlažních tramvají, elektrických lokomotiv, příměstských vlakových jednotek, souprav metra, elektrobusů a trolejbusů a také řídicích a pohonných systémů pro dopravní systémy. Zaměstnává 8000 lidí v několika výrobních závodech v České republice a ve Finsku. Obchodní jednotky má skupina také v Německu, Itálii, Rakousku, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině. V roce 2022 dosáhla tržeb ve výši 763,7 milionu EUR a upravená EBITDA byla 50,2 milionu EUR. Škoda Group je součástí skupiny PPF.

Zdroj: Škoda Group