S novým školním rokem čekají na cestující v PID změny
ČSAD MHD Kladno do konce roku zařadí na linky PID osm nových autobusů Iveco Crossway.

Od 1. září se vrací jízdní řády PID do podoby před letními prázdninami. Na Říčansku, Dolnobřežansku a Kladensku dochází k větším změnám linkového vedení. Posíleny budou školní linky v obcích Středočeského kraje, na Kladně naopak linky PID ubydou.
Od 1. září se vrací jízdní řády PID do podoby před letními prázdninami. Na Říčansku, Dolnobřežansku a Kladensku dochází k větším změnám linkového vedení. Posíleny budou školní linky v obcích Středočeského kraje, na Kladně naopak linky PID ubydou.
Kromě zkrácení intervalů linek metra, tramvají i autobusů v Praze se obnovují školní linky a školní spoje na příměstských linkách. Zároveň dochází k trvalým změnám u některých autobusových linek PID, zejména ve Středočeském kraji. O změnách informuje ROPID i IDSK.

Optimalizace autobusových linek PID proběhne zejména na Říčansku a Dolnobřežansku. Na základě požadavků středočeských měst a obcí i vyhodnocení provozu jednotlivých linek dojde k úpravám linkového vedení s cílem posílit dopravu na páteřních trasách, lépe propojit jednotlivá města v okolí Prahy a přizpůsobit jednotlivé linky aktuálním požadavkům na cestování do škol.

Na Říčansku je zavedeno nové přímé spojní Říčan s Úvaly a Českým Brodem novou linkou 686 a prodlouženou linkou 435 a lépe jsou také obslouženy samotné Říčany. Linka 686 s přestupem na vlak v Úvalech či Říčanech by měla přispět k rychlému a spolehlivějšímu spojení veřejnou dopravou s Kolínem, Benešovem či s hl. m. Prahou. Prozatím je v plánu provoz v hodinovém intervalu v obou směrech v pracovních dnech, dvouhodinový interval pak o víkendech.  Obec Sluštice, jako jediná z obcí na trase, nemá žádnou technicky obsluhovatelnou autobusovou zastávku. Z toho důvodu zde byla zhotovena přechodná zastávka.

Na Dolnobřežansku je doprava soustředěna do páteřní linky 333 ke stanici metra Kačerov a stávající linka 331 je přetrasována přes Vestec k metru Opatov, čímž je zajištěno nové přímé spojení Dolnobřežanska s oblastí Jižního Města a lépe jsou obslouženy obce v okolí Dolních Břežan a rozrůstající se vědecko-technické areály v oblasti Vestce a Zlatníků-Hodkovic. Školními spoji jsou lépe propojeny oblasti Dolnobřežanska a Jesenicka.

V souvislosti se změnamu již poslední srpnový den, i 1. září, vyrazí do terénu informátoři. Na náměstích v Říčanech a Dolních Břežanech budou už od 6 hodin ráno do 18 hodin pomáhat cestujícím, rozdávat informační letáky i jízdní řády. Vydány byly tištěné informační materiály, které jsou distribuovány cestujícím prostřednictvím jednotlivých měst, obcí i dopravců. Na uzlových zastávkách v oblasti jsou instalovány velkoplošné informační tabule a na území Říčan jsou na zastávkách vyvěšeny plánky vedení linek.

Město Kladno a Středočeský kraj se nedohodly na způsobu financování dopravní obslužnosti a Kraj proto upravil autobusovou dopravu na Kladensku v podobě propojení vybraných linek skrz Kladno a částečného omezení provozu linek PID do některých okrajových částí Kladna. Mírně oslaben bude provoz také na Stochovsku na základě požadavků místních měst a obcí na snížení plateb za nadstandardní dopravní obslužnost.

V Praze se co do trvalých změn jedná pouze o drobné úpravy, z nichž nejvýznamnější je rozšíření noční obsluhy v oblasti Zbraslavi pomocí nové linky 917 z Modřan do Lipenců a přetrasování stávající linky 907 do Baní. Zavedeny jsou tři nové školní linky v oblasti Vinohrad, Košíř a Cholupic pro přímé spojení k tamním základním školám.

K zahájení nového školního roku připravil řadu opatření Středočeský kraj ve spolupráci s organizátorem dopravy IDSK. Bude sledovat a vyhodnocovat kapacitu autobusů na klíčových školních regionálních spojích. Primárním cílem je zajistit od prvního dne školní výuky bezproblémovou přepravu dětí a studentů do škol, a to s ohledem na informace týkající se kapacitního nárůstu počtu žáků a studentů ve středních Čechách.

Ve dnech 5. až 9. září prooběhne celokrajská monitorovací akce, která bude zajištěna všemi dostupnými pracovníky IDSK. Smyslem této akce je sledování poptávky cestujících po přepravě na vytížených školních spojích. „Tímto krokem zároveň reagujeme na požadavky měst a obcí zajistit bezproblémovou přepravu v prvních dnech školního roku. Nedávno jsme vedení samospráv požádali o informace, kolik žáků do jejich základních škol nastoupí. Respektive ze kterých obcí a směrů budou na danou základní školu dojíždět a jak tedy mají zareagovat dopravci. To znamená, zda a o kolik posílit vlaky a jak velké autobusy mají na danou linku vyjet. Jsou to důležité informace, které nám pomohou předejít situacím s nedostatkem kapacity,“ vysvětlil Petr Borecký, náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy.

Zavedli jsme maximum možných opatření k tomu, aby se začátkem školního roku byl chod integrované dopravy v kraji bezproblémový. Samozřejmě se ale může stát, že na některých spojích bude kapacita vozidel na hraně – pokud tato situace nastane, budeme ji promptně řešit, a to tak, abychom cestujícím poskytli komfort, na který jsou v integrované době zvyklí,“ uvedl ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

V pondělí 5. září dopoledne proběhne první fáze monitorovací akce, která bude směřovat ke zjištění kapacitního vytížení spojů v přestupních a dojezdových bodech u škol (vyhodnocení bude provedeno téhož dne). Ve dnech 6. až 9. září budou pracovníci IDSK projíždět dotčené linky, aby zjistili skutečný stav v obsazenosti vozidel. Vzhledem k tomu, že IDSK má omezené lidské zdroje a logicky tak není schopna fyzicky pokrýt celý Středočeský kraj, požádala smluvní dopravce, aby od 1. 9. nařídili svým řidičům povinně hlásit přetíženost spojů a případné nenabrání cestujících, a to prostřednictvím palubního počítače ve vozidle, jehož údaje se přenáší do příslušného dispečerského systému PID. V průběhu října a listopadu 2022 proběhne ve Středočeském kraji velkoplošný průzkum dopravní obslužnosti a kapacitního vytížení jednotlivých linek. Na tomto projektu se podílí i ROPID.

Změny od 1. září hlásí také společnost ČSAD MHD Kladno, která zajišťuje MHD v Kladně. Spoje linky 601 dosud ukončené v zastávce Rozdělov prodlouženy do zastávky Rakovnická. Linka 601 bude střídavě obsluhovat zastávky Smečenská a Rakovnická. Linka 602 ze Švermova pojede v čase ranní a odpolední dopravní špičky každých 12 minut místo současného intervalu 15 minut. Vzhledem k pokračující opravě mostu v ulici Slánská jedou všechny spoje ve směru do Švermova po objížďce ulicí Průmyslovou. Trasy všech linek městské dopravy a četnost spojů se vrací do stavu v červnu před zahájením stavby okružních křižovatek. Linka 605 bude do otevření nového obratiště Aquapark ukončena v zastávce Nemocnice.

Arriva, pod kterou ČSAD MHD Kladno patří, od 1. září připravila novinku, poloha autobusů městské dopravy a jejich případné zpoždění se zobrazují na mapě.

Čas na bezplatný přestup po zakoupení jízdenky za 14,-Kč nebo zlevněné za 7,-Kč je prodloužen na 60 minut od zahájení jízdy. K jiným změnám v tarifu městské dopravy v Kladně nedochází a to ani pro cestující využívající kombinaci s jízdenkami PID.