Nově mohou být přepravována maximálně dvě jízdní kola na každé poslední plošině každého vozu (dnes pouze na poslední plošině posledního vozu) a tato přeprava není časově omezena.
Nově mohou být přepravována maximálně dvě jízdní kola na každé poslední plošině každého vozu (dnes pouze na poslední plošině posledního vozu) a tato přeprava není časově omezena.
Důvodem změny je především nedostatečná nabídka kapacity - například o víkendech pouze 16 kol za hodinu v každém směru nepostačuje zejména na linkách B a C. V praxi však bývá kol přepravováno více, což zhoršovalo podmínky přepravy v posledních vozech vlaků metra pro všechny cestující. Změnou podmínek dochází ke zvýšení teoretické kapacity jedné soupravy metra na 10 jízdních kol. Rozšíření podmínek pro přepravu cyklistů v metru je jednou z možností, jak podpořit městu přívětivé způsoby dopravy (veřejná, pěší i cyklistická) a vytvářet tak alternativy individuální automobilové dopravě.

Zkušební provoz bude vyhodnocen do konce roku 2006.

Zásady přepravy jízdních kol v metru platné od 1.5.2006:

 • Jízdní kolo, jehož rozměry přesahují rozměry stanovené pro přepravu zavazadel, lze přepravovat v metru pouze na poslední plošině každého vozu vlaku metra; v jednom voze mohou být přepravována nejvýše 2 jízdní kola; průjezd jízdního kola vozem je zakázán.
 • Přeprava jízdních kol je zakázána:
  a. na plošině obsazené tak, že není umožněno bezpečné naložení a přeprava jízdního kola;
  b. pokud je na plošině vozidla nebo ve výtahu již přepravován dětský kočárek nebo vozík pro invalidy;
  c. v případě, že dopravce tuto přepravu zakáže (mimořádná událost, očekávaná zvýšená frekvence cestujících apod.);
  d. samostatně cestujícímu mladšímu 12 let.
 • Jeden cestující smí přepravovat pouze jedno jízdní kolo.
 • Cestující je odpovědný za to, že jízdní kolo bude před vstupem do přepravního prostoru metra očištěno, neohrozí bezpečnost v přepravním prostoru metra, zejména na pevných schodištích a pohyblivých schodech, a nezpůsobí znečištění vozidla, škodu ostatním osobám nebo na zařízení dopravce.
 • Přeprava vícemístných jízdních kol (tandemů) je v metru zakázána.
Další informace na internetových adresách www.ropid.cz (> Praktické info > Pro cyklisty), www.dpp.cz, www.praha-mesto.cz/cyklo nebo informačních letácích.