ROPID: Za 3 roky přibylo v Praze 10 km vyhrazených pruhů pro autobusy
Foto ROPID

Preferenční opatření pro tramvaje a autobusy zvýhodňují veřejnou dopravu oproti dopravě individuální.
Preferenční opatření pro tramvaje a autobusy zvýhodňují veřejnou dopravu oproti dopravě individuální.
Preferenční opatření pro tramvaje a autobusy pomáhají zvyšovat rychlost a také spolehlivost městské hromadné dopravy a zvýhodňují veřejnou dopravu oproti dopravě individuální. Díky podpoře hlavního města Prahy se podařilo od roku 2010 zrealizovat v Praze celkem 10 km vyhrazených pruhů pro autobusy, přibylo 30 světelně řízených křižovatek s preferencí pro tramvaje a na více než 60 dalších křižovatkách semafory upřednostňují také autobusy.

„Pro autobusy funguje již celkem 31 km vyhrazených pruhů, z toho 22 km samostatných a 9 km společných s tramvajemi. Světelně řízených křižovatek, které upřednostňují autobusy, je celkem přes 180, tedy cca třetina všech semaforů v Praze,“ upřesňuje Jiří Pařízek, radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Přibývají také společné zastávky tramvají a autobusů. Drobnějšími úpravami řadicích pruhů nebo zlepšením výjezdu ze zastávek se také zvyšuje plynulost provozu autobusové dopravy, která je předpokladem úspěšného fungování sítě tzv. metrobusů, neboli autobusových linek s krátkými intervaly. „Po téměř dvou letech od zavedení metrobusů se na některých linkách výrazně zvýšila poptávka – například na lince 118, která nově spojuje oblast Prahy 4 se Smíchovem, se za necelé dva roky zvýšil počet cestujících o 139 %,“ doplňuje Pavel Procházka, pověřený řízením ROPID.

Tramvajím je zlepšován průjezd Prahou především díky preferenci na světelně řízených křižovatkách. Z celkových 243 křižovatek mají tramvaje přednost na 174 z nich, tedy cca 72 %. Praha je v preferenci tramvají jedním z nejpokrokovějších měst na světě. Tramvajím pomáhá v průjezdu úzkými ulicemi také oddělování tramvajového tělesa od vozovky podélnými betonovými tvarovkami, tzv. „bumlíky“, kterých je v ulicích položeno již skoro 11 km.

V poslední době se podařilo zlepšit preferenci tramvají například v ulici Dukelských hrdinů, ve Vršovicích nebo v oblasti Prašného mostu. Postupnou modernizací tratí se do konce letošního roku zlepší průjezd tramvají v oblasti Strašnic, Hostivaře nebo Břevnova. Zlepšení pro autobusy nastalo v poslední době na metrobusové lince 125 (Jižní spojka), v oblasti Prašného mostu (společná zastávka Prašný most s tramvajemi, jízda po tramvajových kolejích), na Chodovské ulici (společná zastávka Teplárna Michle z centra s tramvajemi) nebo v ulici Na Strži (BUS pruh). V nejbližší době by měla být realizována preferenční opatření pro zlepšení spolehlivosti metrobusových linek 177, 183 a 195 ve východní části Prahy.
Preference MHD v Praze v číslech:
  • 22 km vyhrazených BUS pruhů
  • 9 km společně pojížděných úseků TRAM+BUS
  • 175 světelně řízených křižovatek s preferencí TRAM (cca 72 %)
  • cca 180 světelně řízených křižovatek s preferencí BUS (cca 30 %)
  • 11 km podélných oddělovacích prahů pro tramvaje

Vše o preferenci MHD: http://www.ropid.cz/preference/