Rekordní odbyt užitkových vozů DaimlerChrysler v roce 2005.
EvoBus: Mercedes-Benz Sprinter

Obchodní úsek společnosti DaimlerChrysler Autobusy s více než 36200 prodanými kusy značek Mercedes-Benz, Setra a Orion na celém světě znovu zvýšil svůj odbyt o +10 %. * Nový model vedení pro DaimlerChrysler *
Obchodní úsek společnosti DaimlerChrysler Autobusy s více než 36200 prodanými kusy značek Mercedes-Benz, Setra a Orion na celém světě znovu zvýšil svůj odbyt o +10 %. * Nový model vedení pro DaimlerChrysler *
Stuttgart – DaimlerChrysler prodal v roce 2005 s 824 900 užitkovými vozy na celém světě (loni 712 200) více nákladních automobilů, autobusů a transportérů než kdykoli předtím. To znamená zvýšení odbytu o cca 16 % oproti loňskému roku. Ve všech obchodních oblastech přesvědčila zákazníky vysoce aktuální paleta produktů a vynikající bezpečnostní systémy.

Odbyt užitkových vozidel se vyvíjel pozitivně na všech trzích: V západní Evropě se prodalo 277 000 kusů (loni 274 400), v regionu NAFTA 217 800 kusů (loni 177 100) a v Latinské Americe 63 200 kusů (loni 57 600). Mimo klíčové trhy stoupl odbyt v ostatních světových regionech dokonce z 203 100 na 266 900 kusů. Rozhodující pro toto zvýšení o více než 31 % byla vedle atraktivity produktů mimo jiné vysoká poptávka na trhu v Asii. Tam prodal DaimlerChrysler celkem 168 600 kusů (loni 119 400).

Andreas Renschler, člen představenstva DaimlerChrysler AG odpovědný za obchodní úsek Užitková vozidla: „Rekordní odbyt v roce 2005 je důkazem toho, že naše nákladní automobily, autobusy a transportéry mají celosvětově mimořádně pozitivní ohlas u zákazníků.“ Renschler dále: „Výzvám v příštích letech se postavíme s iniciativami směřujícími k optimalizaci operativních průběhů, k nárůstu na nových i stávajících trzích jakož i s fascinujícími novými produkty jako je nový Mercedes-Benz Sprinter.“ Obchodní úsek Nákladní automobily Evropa/Latinská Amerika (Mercedes-Benz) zaznamenal v roce 2005 s cca 148 000 kusy na celém světě nárůst o téměř 8 % (loni 137 400). Pilířem tohoto úspěchu je dále druhá generace vlajkových nákladních automobilů Actros, jakož i konstrukční řady Atego a Axor. Všechny tři konstrukční řady jsou již dnes k dostání s dieselovou technologií BlueTec splňující emisní normu Euro 4 a Euro 5. Tak Mercedes-Benz v konkurenci disponuje nejmladší produktovou paletou nákladních automobilů. Na klíčovém trhu západní Evropy stoupl odbyt v porovnání s loňským rokem o 12 %.

Ve stejném období se v obchodním úseku Nákladní automobily NAFTA prodalo 182 400 nákladních automobilů značek Freightliner, což je o 20 % více než loni (152 400). S nárůstem podílu na trhu v regionu NAFTA na cca 36 % (+ 1 % oproti minulému roku) ve třídě US 8 (nad 15 tun) si Freightliner LLC vybudoval vedoucí pozici na trhu s těžkými nákladními automobily a zůstává druhým největším výrobcem středně těžkých nákladních automobilů tříd US 6/7. V průběhu optimalizace značkového a produktového portfolia úseku DaimlerChrysler Užitková vozidla byl v prosinci 2005 prodán výrobce speciálních vozidel American LaFrance společnosti Patriarch Partners LLC. Obchodní úsek Fuso prodal v minulém roce okolo 178 900 nákladních automobilů a autobusů. Německo-japonský management vytrvale a úspěšně pokračoval s obnovou.

V roce 2005 byly v Evropě zavedeny nové lehké nákladní automobily Canter a v Japonsku jiné exportní značky jakož i nový středně těžký nákladní automobil Fighter. Navíc je Fuso kompetenčním centrem pro lehké nákladní automobily a hybridní pohony úseku DaimlerChrysler Užitková vozidla. Fuso zavede ještě v tomto roce hybridní verzi vozů Canter na japonském trhu.

Obchodní úsek společnosti DaimlerChrysler Autobusy s více než 36 200 prodanými kusy značek Mercedes-Benz, Setra a Orion na celém světě znovu zvýšil svůj odbyt o +10 % (loni 32 800). Tak subjekt s vedoucím postavením na světovém trhu dále upevnil svou pozici. Pozitivní vývoj byl dosažen především nárůstem u podvozků na 24 000 kusů (+ 16 % oproti loňskému roku), zatímco odbyt kompletních autobusů s 12 200 vozidly se pohyboval na loňské úrovni. V Evropě prezentoval obchodní úsek celou řadu nových produktů s novou generací dálkového autobusu Mercedes-Benz Travego, městského a linkového autobusu Mercedes-Benz Citaro Low Entry jakož i nových linkových autobusů MultiClass 400 značky Setra a novou generací Integro značky Mercedes-Benz.

Obchodní úsek Mercedes-Benz Transportéry opět překonal s 267 200 kusy v roce 2005 odbytová čísla loňského roku o 2,5 % (loni 260 700). Podstatný podíl na tom má trvale vysoká poptávka po Sprinteru, který v minulém roce dosáhl s více než 167 000 kusy ze závodů Düsseldorf a Buenos Aires (Argetina) výrobního rekordu, jakož i po modelech Viano a Vito. V oblasti NAFTA se loni prodalo 28 100 Sprinterů pod značkami Mercedes-Benz, Dodge a Freightliner, a byl tak překonán odbyt roku 2004 (18 900) o 49 %. DaimlerChrysler před nedávnem oznámil, že použije svůj závod v Charlestonu (Jižní Karolína) k opětovné montáži další generace Dodge Sprinteru, aby uspokojil zvyšující se poptávku po Sprinteru na severoamerickém trhu.
Tiskové zprávy DaimlerChrysler

Nový model vedení pro DaimlerChrysler

Integrace činí organizaci rychlejší, flexibilnější, štíhlejší a efektivnější - spolu s dalšími probíhajícími programy ke zvýšení efektivity mají být správní náklady ročně sníženy o 1,5 miliardy EUR a počet zaměstnanců ve správních funkcích se má během následujících tří let snížit až o 20 procent

Stuttgart – Společnost DaimlerChrysler oznámila nový model řízení, který má zlepšit konkurenceschopnost koncernu a umožnit další růst zisku. Model má umožnit další integraci podniku, plné zaměření operativních úseků na příslušné klíčové procesy a podpořit spolupráci v podniku. Kromě toho se mají snížit redundance a odstranit úrovně managementu.

Jen v roce 2005 DaimlerChrysler uvedl na trh 17 nových produktů a disponuje tak jedním z nejmladších produktových portfolií v automobilovém průmyslu. Tyto ofenzivní investice mají v budoucnu pokračovat. Přípravné práce na novém modelu začaly v polovině roku 2005 na úrovni top managementu a pomocí interních zdrojů.

Ve středu zájmu stojí organizační struktury a procesy v rámci celého podniku.

Ke strukturálním změnám patří konsolidace a integrace všech správních funkcí, jako jsou např. finance a controlling, personál a strategie. Tyto funkce budou centralizovány a příslušný vedoucí této funkce bude informován celým podnikem. Zdvojené kapacity mezi jednotlivými úrovněmi koncernu a operativní úrovní budou odstraněny; tím se sníží komplexnost v podniku. Integrací správních funkcí se zkrátí, zrychlí a zúží informační trasy a rozhodovací procesy.

Společnost hce, aby se oblasti obchodní činnosti zaměřily na své klíčové procesy – vývoj, produkce a prodej.

Konsolidace se vztahuje na celý podnik. Počet členů představenstva se sníží na devět (z dvanácti před rokem).

Umístění centrály se změní. Němečtí členové představenstva, kteří toho času sídlí ve Stuttgartu-Möhringenu, se svými štáby přesídlí do kmenového závodu na výrobu motorů Mercedes-Benz do Stuttgartu-Untertürkheimu, a budou tak blíže produkci. To znamená, že centrály koncernu budou v budoucnu sídlit ve Stuttgartu-Untertürkheimu a v Auburn Hills. Některé servisní funkce jakož i funkce, které nejsou správními funkcemi, zůstanou na stanovišti ve Stuttgartu-Möhringenu.

Na základě této nové struktury standardizuje DaimlerChrysler nejvýznamnější procesy mezi jednotlivými oblastmi obchodní činnosti v souladu s kritérii „best-practice“.

Spolupráce mezi Mercedes Car Group a Chrysler Group bude znatelně užší, přičemž zůstane jasnou prioritou další posilování identity značek.

„Bude existovat více „projektových domů“, v nichž budou inženýři z různých oblastí obchodní činnosti spolupracovat ve prospěch celého podniku.“ Aktuálním příkladem je společný projekt k vývoji hybridních pohonů, na němž spolupracují inženýrské týmy Mercedes-Benz a Chrysler (s experty společnosti General Motors a BMW). Vyvíjí se tam nový hybridní systém s dvěma režimy, který bude pohánět budoucí vozidla značek obou oblastí obchodní činnosti. Dalším příkladem je spolupráce mezi úsekem Užitková vozidla, Mercedes Car Group a Chrysler Group na světově nejčistší dieselové technologii („BlueTec“).

Výzkum a technologie v rámci celého koncernu jakož i vývoj Mercedes Car Group bude sloučen. Nový resort – Group Research & MCG Development – bude dále fungovat jako kompetentní centrum výzkumu pro celý podnik. Tím se zkrátí doby zavádění budoucích technologií, zvýší se orientace na zákazníka a odstraní se redundance.

Celkově nový model vedení sníží náklady správních funkcí u společnosti DaimlerChrysler; Cílem je dosáhnout úrovně Benchmark. Spolu s dalšími probíhajícími programy (jako je program CORE v Mercedes Car Group) se mají správní náklady snížit asi o 1,5 miliard Euro ročně. Čistý efekt dnes oznámených opatření činí 1 miliardu EUR ročně.

Příprava na realizaci tohoto rozsáhlého programu začne ihned; kompletní realizace potrvá tři roky. Celkové náklady na program od roku 2006 do konce roku 2008 se budou pravděpodobně pohybovat okolo 2 miliard EUR.

Tisková zpráva DaimlerChrysler, kráceno. Podrobná tisková zpráva ve formátu "doc"

Autobusy DaimlerChrysler EvoBus na BUSportálu (výběr):


Rekordní odbyt užitkových vozů DaimlerChrysler v roce 2005.
EvoBus: Mercedes-Benz CapaCity.
Rekordní odbyt užitkových vozů DaimlerChrysler v roce 2005.
EvoBus: Mercedes-Benz Integro.
Rekordní odbyt užitkových vozů DaimlerChrysler v roce 2005.
EvoBus: Mercedes-Benz Citaro.
Rekordní odbyt užitkových vozů DaimlerChrysler v roce 2005.
EvoBus: Mercedes-Benz Travego.
Rekordní odbyt užitkových vozů DaimlerChrysler v roce 2005.
EvoBus: Mercedes-Benz Tourino.
Rekordní odbyt užitkových vozů DaimlerChrysler v roce 2005.
EvoBus: Mercedes-Benz Tourismo.
Rekordní odbyt užitkových vozů DaimlerChrysler v roce 2005.
EvoBus: Mercedes-Benz Sprinter turistický.
Rekordní odbyt užitkových vozů DaimlerChrysler v roce 2005.
EvoBus: Mercedes-Benz Sprinter městský.
Rekordní odbyt užitkových vozů DaimlerChrysler v roce 2005.
EvoBus: Setra S 417 UL.
Rekordní odbyt užitkových vozů DaimlerChrysler v roce 2005.
EvoBus: Setra S 413 DT.