Registrace autobusů v EU v roce 2022
©Iveco CR

V loňském roce se trh s novými autobusy a autokary snížil o 5,1 %, výrobci registrovali ve státech EU necelých 28 400 autobusů a autokarů, asi o 1 500 kusů meziročně méně.

Reklama

V loňském roce se trh s novými autobusy a autokary snížil o 5,1 %, výrobci registrovali ve státech EU necelých 28 400 autobusů a autokarů, asi o 1 500 kusů meziročně méně.

Celkově se v roce 2022 trh s užitkovými vozidly v EU snížil o 14,6 % na 1,6 milionu kusů, počty klesly z 1,88 milionů v roce 2021 i pod objem z pandemického roku 2020 (1,7 milionu kusů). Způsobily to především přetrvávající problémy dodavatelského řetězce, které ovlivnily dostupnost vozidel v průběhu celého roku. K celkové výkonnosti nepomohly ani jeho čtyři klíčové trhy, které všechny utrpěly dvouciferný procentní pokles: Francie (-17,7 %), Španělsko (-16,7 %), Německo (-11,0 %) a Itálie (-10,5 %). Česká republika zaznamenala pokles o 7,6 %.

V prosinci 2022 se registrace všech nových užitkových vozidel v EU snížily o 5,1 %, stále je důvodem nedostatek součástek. Všechny segmenty vozidel si vedly hůře než v prosinci 2021.

Nová lehká užitková vozidla (LCV) do 3,5t

Prosincové registrace nových dodávek klesly o 5,1 %, celkem se prodalo 120 503 kusů v celé Evropské unii. Dva ze čtyř největších trhů v regionu zaznamenaly podstatné zisky: Německo (+19,0 %) a Španělsko (+12,4 %). Prodej lehkých užitkových vozů ve Francii a Itálii naopak v prosinci výrazně poklesl (pokles o 14,6 %, resp. 11,5 %), stejně tak i v České republice, o 27,6 %.

Výsledky za celý rok 2022 byly o 18,1 % nižší než v roce 2021, přičemž v EU bylo registrováno téměř 1,3 milionu nových lehkých užitkových vozidel. S výjimkou Kypru (+1,2 %) zaznamenaly poklesy všechny trhy regionu, včetně čtyř hlavních: Španělsko (-21,3 %), Francie (-19,5 %), Německo (-13,0 %) a Itálie (-12,3 %). Počty prodaných dodávek v ČR klesly o 14 %.

Nová těžká užitková vozidla (HCV) 16t a více

Registrace nových těžkých užitkových vozidel v EU se v prosinci meziročně snížily o 1,9 %. Negativní výsledek regionu byl z velké části způsoben výkonností jeho největších trhů. Německo – přední trh těžkých nákladních vozidel z hlediska objemu – utrpělo nejstrmější pokles (-18,8 %), následované Polskem (-10,4 %) a Francií (-6,7 %), Česká republika - 3,9 %. Na druhou stranu Španělsko a Itálie zaznamenaly výrazné zisky, a to o 28,4 % a 22,0 %.

V roce 2022 bylo v celé Evropské unii registrováno celkem 256 020 těžkých nákladních vozidel, což představuje meziroční nárůst o 6,5 %. Při pohledu na největší trhy v regionu zůstalo loni v záporných hodnotách pouze Německo (-0,9 %). Všechny ostatní velké trhy EU s těžkými nákladními vozy zaznamenaly zlepšení: Španělsko (+13,6 %), Polsko (+6,6 %), Itálie (+5,1 %), Francie (+2,3 %), Česká republika se řadí k úspěšným trhům s navýšením o 6,4 %.

Nová střední a těžká užitková vozidla (MHCV) nad 3,5t

V prosinci se registrace nových středních a těžkých nákladních vozidel snížily o 3,2 %, což představuje 24 470 prodaných kusů v EU. Výkony na největších západoevropských trzích byly smíšené. Nejvyšší procentuální nárůst zaznamenalo Španělsko (+30,2 %), následované Itálií (+10,5 %). Výraznou ztrátu naopak zaznamenalo Německo (-18,6 %), následované mírnějším poklesem ve Francii (-7,5 %). ČR zaznamenala podobný pokles, o 7,6 %.

Registrace nových nákladních vozidel v roce 2022 v celé EU vzrostly o 3,5 %, a to díky značným nárůstům zaznamenaným od srpna do listopadu. Mezi čtyřmi klíčovými trhy v západní Evropě zůstaly v loňském roce v záporných hodnotách Německo a Francie (pokles o 3,5 %, resp. 1,0 %). Španělsko však zaznamenalo solidní zlepšení (+12,7 %), následované Itálií s mírnějším, ale stále pozitivním výsledkem (+2,3 %). Česká republika zvýšila podíl na trhu o 3,6 %.

Nové střední a těžké autobusy a autokary (MHBC) nad 3,5t

V posledním měsíci roku 2022 se trh EU s novými autobusy a autokary snížil o 17,2 %. Čtyři hlavní trhy regionu: ve Španělsku vzrostly prodeje o 60,1 %, následované Itálií se solidním zlepšením o 19,4 %. To však nestačilo k vyrovnání dvouciferných procentuálních poklesů zaznamenaných ve Francii (-26,3 %) a Německu (-25,4 %), protože tyto dvě země samotné představují téměř 50 % celkových registrací nových autobusů v EU. Česká republika přispěla v prosinci k nižším číslům s poklesem o 5,1 %.

Celkově se v roce 2022 registrace nových autobusů a autokarů v EU snížily o 5,1 % na 28 376 ks, protože zlepšení zaznamenaná v březnu, květnu a říjnu loňského roku nestačila k tomu, aby se celoroční výsledek dostal do kladných hodnot. Podobný vývoj zaznamenala ACEA na klíčových trzích regionu, kde poklesly tři ze čtyř: Německo (-24,6 %), Francie (-14,2 %) a Itálie (-6,2 %). Pokles je také v Belgii (- 37,6 %), Řecku (- 42,5 %), Maďarsku (-31,6 %), Nizozemsku (- 29,9 %), v Polsku (- 15,1 %), Slovensko (-25,5 %). Naopak v zemích jako Španělsko (+ 24,9 %), Česká republika (+ 20,8 %), Portugalsko (+ 139,8 %) nebo Švédsko (+ 70,5 %) výrobci registrovali v roce 2022 více autobusů, stejně jako v Chorvatsku, Dánsku, Estonsku, Finsku, Litvě, Lucembursku, Rumunsku a Slovinsku, zde se však jedná o relativně nízké celkové počty do jednoho tisíce vozidel. Ke snížení počtu nových autobusů a autokarů zakoupených v roce 2022 došlo v Norsku (- 45,4 %) a Švýcarsku (- 39,5 %). Spojené Království hlásí s počtem 4 232 vozidel nárůst o 2,3 % (po Francii a Německu jde o největší evropský trh).

Zdroj dat: ACEA