Projekt Trolley IV: V Brně se diskutovalo o trolejbusech: Historie, současnost
© Jan Havíř

a budoucnost trolejbusů nejen v Brně. Čtvrtá, závěrečná část: Trolejbusy v Brně. Současnost a budoucnost největšího trolejbusovéhom provozu v ČR.
Reklama
a budoucnost trolejbusů nejen v Brně. Čtvrtá, závěrečná část: Trolejbusy v Brně. Současnost a budoucnost největšího trolejbusovéhom provozu v ČR.
Uzavíráme čtyřdíllný materiál Jana Havíře. Tématicky jsme v tomto období doplnili i trolejbusovými materiály z Británie:
Z magazínu Trolleybus únor 2011: Reportáž z Hradce Králové, přesun 3 Tr3 a trolejbusy v Šanghaji
a
Black Country Living Museum aneb britské historické trolejbusy - doubledeckery .

Trolejbusová doprava v Brně v souvislosti s projektem Trolley

Ve čtvrtek 10.2.2011 se v Brně v rámci projektu Trolley – propagace elektrické veřejné dopravy konal mezinárodní seminář o historii, současnosti i budoucnosti elektrické a zejména trolejbusové dopravy v Evropě.

Brno se jako partnerské město projektu Trolley zavázalo k udržování a rozvoji trolejbusové dopravy. Vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Brna Vladimír Bielko na semináři, který proběhl 10.2.2011 v Brně, představeny tři dílčí záměry, které by měly být v rámci projektu realizovány.

Prvním z nich je výstavba nového přestupního terminálu ve Starém Lískovci, kde by byl pro cestující zajištěn přestup z vlaku na regionální i městské autobusy a trolejbusy. V současné době probíhá výstavba příjezdové komunikace k místu budoucího terminálu.

Druhou a pravděpodobně nejméně náročnou úpravou by mělo být vybudování odbočky trolejbusové trati v Bystrci do terminálu u Zoologické zahrady, kde je zajištěna návaznost mezi městskými a regionálními autobusy a tramvajovou dopravou.

Třetím místem v Brně, kde se zvažuje prodloužení stávající trolejbusové trati, je ulice Novolíšeňská. Trolejbusy by měly v ideálním případě zajíždět až do zastávky Jírova.

Na tyto informace navázal ve svém příspěvku Jan Seitl, vedoucí dopravního odboru Dopravního prodniku města Brna, který poukázal na největší problémy trolejbusové dopravy v Brně. Za nejkritičtější považuje tangenciální linky 25 a 26 propojující oblast Líšně na jedné straně a oblast Lískovce a Bohunic na straně druhé. Souhlasil s nutností vyřešit dopravní obslužnost Líšně, která je z části zajišťována tramvajovou linkou v současné době již velmi vytíženou a z části autobusy, které také přestávají kapacitně stačit. Vhodným řešením by bylo již zmiňované prodloužení trolejbusové trati.

Za daleko větší problém ale považuje špičkové kapacitní přetížení linek 25 a 26 v úseku mezi zastávkou Provazníkova (přestupní uzel z/do Lesné) a zastávkou Nemocnice Bohunice. Kromě toho, že linky projíždí téměř centrem města, vede jejich trasa kolem hned několika fakult různých brněnských univerzit a linka 25 navíc dopravuje cestující k bohunické nemocnici a nově zbudovanému univerzitnímu kampusu. I přes to, že spoje jezdí v době špičky každé 2 – 3 minuty, jsou vozy v exponovaném úseku přetížené a značně se tak snižuje kultura cestování. Vhodným řešením by bylo nakoupení dalších, zejména kloubových trolejbusů, které by dokázaly požadovanou kapacitu pokrýt. Jedním z důvodů, které však nákupu nových trolejbusů brání, je prakticky vyčerpaná kapacita brněnských trolejbusových vozoven.

V městě Brně je v současné době v provozu 13 trolejbusových linek o celkové délce 108 km, na které je denně vypravováno 121 kurzů. DPMB má k dispozici 146 vozidel odstavených ve třech samostatných vozovnách. Každý rok najezdí brněnské trolejbusy přibližně 7 mil. vozokilometrů, což je přibližně 600 mil. místokilometrů. S tímto výkonem je Brno město s největším trolejbusovým provozem v ČR.
Jan Havíř

Projekt Trolley IV: V Brně se diskutovalo o trolejbusech: Historie, současnost
© (pan)
Projekt Trolley IV: V Brně se diskutovalo o trolejbusech: Historie, současnost
2007 - expedice kloubového trolejbusu Škoda 25 Tr irisbus z ŠEL do Brna