Projekt optimalizace dopravy v Mikroregionu Milevsko: Spoje na zavolání
SOR C 9.5 ČSAD Autobusy České Budějovice © Bedřich Zenáhlík

poprvé vyjedou neděli 12. června. ČSAD Autobusy České Budějovice nasazují malokapacitní vozy, spoje na zavolání budou navazovat na páteřní linky.
poprvé vyjedou neděli 12. června. ČSAD Autobusy České Budějovice nasazují malokapacitní vozy, spoje na zavolání budou navazovat na páteřní linky.
V dřívější době zajišťovaly páteřní linky přepravu osob i mimo hlavní trasy, čímž docházelo nejen k prodražení dopravy, ale i ke zdržení cestujících. Nasazení malých vozidel tedy přinese nejen zrychlení přepravy osob, ale i rozšíření dopravní nabídky a větší flexibilitu díky zavádění spojů na zavolání.

Nový termín a dopravní služba „spoj na zavolání“ je obvyklý spoj, který je uveden pod jízdním řádem ve zvláštní tabulce a slouží k zajištění přepravy v málo osídlených oblastech, anebo jezdí v době, kdy o přepravu není takový zájem. I zde je ale nutné neomezovat dopravní nabídku a cestujícím i v menších obcích a na málo frekventovaných spojích zajistit patřičnou nabídku veřejné dopravní služby. Cestující si tak může spoj na zavolání objednat na telefonickém dispečinku dopravce, nejpozději však 30 minut před odjezdem spoje. Spoj je možno objednat i přímo v kterémkoli autobuse ČSAD Autobusy České Budějovice přímo u řidiče.

"Díky tomuto nově zavedenému dopravnímu systému předpokládáme úsporu až 60 procent stávajících nákladů u nevytížených spojů – spojů na zavolání, které bude možné využít v rozšíření dopravní nabídky nejen na hlavních trasách, " předpokládá Vladimír Homola, generální ředitel ČSAD Autobusy České Budějovice. Nový systém dále počítá se zaváděním elektronických karet s elektronickou peněženkou. Cestující tedy bude moci využít pro platby jízdného bezkontaktní čipové karty, které umožní bezhotovostní platbu jízdného. Tuto možnost jistě přivítají zejména rodiče školáků. Mezi další výhody patří výrazné zrychlení a zjednodušení odbavení cestujících.
Pro zajištění provozu využívá dopravce vozidla typu SOR 9.5, SOR10.5, FIAT Scudo pro 8 cestujících a Iveco Daily až pro 25 cestujících. Všechna vozidla pilotního projektu optimalizace dopravní obslužnosti mikroregionu Milevsko jsou osazena palubní jednotkou EM 126i MIJOLA s systémem pro odbavování cestujích, který umožňuje efektivní plánování dopravy a okamžité řešení vzniklých dopravních situací.
"Jako každý nový systém i tento bude potřeba odzkoušet a „zajet“, proto jej spouštíme 14 dnů před prázdninami, aby bylo možné urychleně a ještě před novým školním rokem učinit všechny nutné úpravy. Věřím, že se nebude jednat o žádné zásadní změny. Systém jsme s Jihočeským koordinátorem veřejné dopravy (JIKORD) od samého počátku plánovali a připravovali společně se starosty dotčených obcí, cestujícími a našimi řidiči, " informuje Vladimír Homola.

Podrobné informace naleznete na www.csadautobusy.cz/pilot

Z TZ ČSAD Autobusy České Budějovice a.s.

Projekt optimalizace dopravy v Mikroregionu Milevsko: Spoje na zavolání
Vladimír Homola
Projekt optimalizace dopravy v Mikroregionu Milevsko: Spoje na zavolání
V samotném městě Milevsku slouží od letošního února nízkopodlažní autobus Irisbus Citelis.