Příští rok má jít v Brně na investice do vozidel MHD přes půl miliardy korun
Po dvou kusech trolejbusů SOR TNS 12 zkompletovaných v dílnách DPMB v Brně–Komíně má dopravní podnik v plánu během roku 2024 nakoupit a uvést do provozu dalších osm kusů vozů tohoto typu.

Parciální trolejbusy 32Tr, standardní trolejbusy SOR TNS 12, tramvaje EVO2, midibusy a eletromobily pro Seniorbus. Dopravní podnik města Brna plánuje obnovit svou flotilu až 46 novými vozy. Trolejbusy Mario a tramvaje Drak si sám kompletuje.

Parciální trolejbusy 32Tr, standardní trolejbusy SOR TNS 12, tramvaje EVO2, midibusy a eletromobily pro Seniorbus. Dopravní podnik města Brna plánuje obnovit svou flotilu až 46 novými vozy. Trolejbusy Mario a tramvaje Drak si sám kompletuje.

Nejvýznamnější investice do vozidel

Dopravní podnik města Brna naváže na nákup 20 parciálních trolejbusů Škoda 32Tr z letošního roku a bude se snažit najít finanční prostředky pro nákup dalších 20 vozů. Pokud by se nákup podařil, provozoval by dopravce celkem 50 parciálních trolejbusů. „Parciální trolejbusy jsou ekologické vozy, které nám dávají velkou variabilitu ve využití. Vzhledem k tomu, že na bateriový pohon ujedou minimálně 10 kilometrů, můžeme je využívat nejen při výlukách, ale také pro ně hledáme využití na běžných linkách – například spojení linek 30 a 43 nebo výhledově obsluha logistické zóny a brněnského letiště,“ sdělil Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna s tím, že jsou vhodným mezistupněm mezi trolejbusy a elektrobusy, jejichž vlastnosti zatím nejsou pro provoz MHD dostačující.

Investice: 11 800 000 Kč/ks bez DPH (včetně komponentů RIS II a EOC II)

Po dobré zkušenosti s kompletací dvou kusů trolejbusů SOR TNS 12 v dílnách DPMB v Brně–Komíně (projekt "Mario"), má DPMB v plánu během roku 2024 nakoupit a uvést do provozu dalších osm kusů vozů tohoto typu. „Vlastní kompletací vozů z dodaných komponent ušetříme na jednom trolejbusu 2,5 milionu korun. Pokud bychom pořídili všech 40, které máme zajištěné rámcovou smlouvou, uspoříme 100 miliónů korun,“ vysvětlil Havránek. Trolejbusy SOR TNS 12 jsou standardní nízkopodlažní vozy o délce 12 metrů s celovozovou klimatizací. Jejich předností je moderní design, účelovost a nízká pořizovací cena.

Investice: 7 700 000 Kč/ks bez DPH (včetně materiálu a práce DPMB)

DPMB bude v příštím roce pokračovat v úspěšném a unikátním projektu Drak, v rámci kterého má možnost v letech 2019-2024 nakoupit komponenty na 41 tramvají typu EVO2. Do této chvíle pracovníci ústředních dílen dopravního podniku sestavili a uvedli do provozu 29 tramvají Drak (9 ks v roce 2020, 9 ks v 2021, 7 ks v 2022, 4 ks v 2023). „V příštím roce přibude dalších šest a v roce 2025 poslední šestice. Plně tak využijeme možnosti rámcové smlouvy,“ uvedl Vítězslav Žůrek, technicko-provozní ředitel DPMB.

Investice: 35 000 000 Kč/ks bez DPH (včetně materiálu a práce DPMB)

V příštím roce vypíše dopravní podnik výběrové řízení na dodávku až 20 midibusů (10 ks v roce 2024 a 10 ks v roce 2025), kterými by nahradil již vyřazené minibusy Stratos a minibusy Dekstra, se kterými se v dohledné době rozloučí. Podnik je nasazuje na linkách jako jsou 62, 65, 68, 80, 211 a 302, kde není vhodné nasazovat standardní autobusy.

Investice: předpoklad je 5 000 000 Kč/ks bez DPH

Ve druhé polovině roku 2024 DPMB obdrží dodávku dvou elektromobilů pro službu Seniorbus, kterou DPMB přepravuje osoby nad 70 let a osoby se ZTP. Tyto dva nové vozy nahradí dosluhující naftové seniorbusy. Dobíjení bude probíhat ve vozovně Medlánky, která je vybavena nabíjecí stanicí.

Investice: 1 188 500 Kč/ks bez DPH

Investice na lodní dopravě

DPMB v příštím roce dokončí obnovu přístavních mol v areálu lodní dopravy v Bystrci, která už nevyhovovala technickým požadavkům platné legislativy. Přístavní mola dopravní podnik rozšiřuje a rekonstruuje postupně od roku 2019. Tato mola zajišťují noční stání a nabíjení všech sedmi lodí, které DPMB provozuje.

Investice: předpoklad 5 600 000 Kč bez DPH

Celkové strojní investice do vozů MHD činí pro rok 2024 celkem 565 580 000 Kč.

Nejvýznamnější stavební investice DPMB 2024

Modernizace tramvajové trati při ulici Obvodová (úsek zastávka ZOO – po smyčku Rakovecká)

Celková modernizace 1350 metrů dlouhého úseku tramvajové trati bude spočívat především v kompletní výměně kolejí a sanaci podloží. Díky použití moderních odhlučňovacích prvků dojde ke snížení hlučnosti z tramvajové dopravy. Po modernizaci trati a trolejového vedení budou moci tramvaje tímto úsekem projíždět rychlostí až 70 km/hod, čímž dojde ke zkrácení dojezdových časů. Modernizace trati obnáší také stavební úpravy zastávek Zoologická zahrada a Přístaviště tak, aby splňovaly podmínky pro bezbariérový přístup.

Stavbu DPMB koordinuje se společností Brněnské vodárny a kanalizace, která v plánované výluce provede rekonstrukci vodovodního řadu na tramvajovém mostě přes řeku Svratku. Na dotčených zastávkách MHD zároveň Technické sítě Brno provedou výměnu veřejného osvětlení.

Termín: červen–září 2024, výluka MHD červenec–srpen 2024

Investice: náklady přibližně 130 miliónů Kč bez DPH, předpokládáme využití dotace z Operačního programu doprava 2021-2027

Dokončení stavby vratné smyčky a nového kolejového rozvětvení v Pisárkách

V roce 2024 DPMB dokončí stavbu vratné tramvajové smyčky v oblasti zastávky Lipová. Součástí stavby je i kompletní vybudování nového kolejového rozvětvení ve vozovně Pisárky (největšího svého druhu v ČR) a úprava zpevněných ploch pro odstavování tramvají. Tato technicky a organizačně složitá stavba probíhá za plného provozu vozovny.

Termín: dokončení v létě 2024, bez zásadního vlivu na MHD

Investice: v roce 2024 DPMB proinvestuje přibližně 370 miliónů Kč

Rekonstrukce tramvajové trati Kounicova (úsek Nerudova – Šumavská)

Stavební úpravy tohoto úseku tramvajové trati jsou nutné nejen z důvodu špatného technického stavu kolejí, ale i panelového krytí, po kterém při odbočování jezdí osobní vozy. V rámci opravy DPMB použije standardní odhlučňovací prvky jako jsou pryžové bokovnice a antivibrační rohože, což bude mít vliv na snížení hlučnosti z dopravy.

Stavbu DPMB koordinuje se společností Brněnské vodárny a kanalizace, která během plánované výluky trati provede opravu části kanalizační stoky. Společnost Brněnské komunikace souběžně opraví povrchy na jízdních pruzích přiléhajících k tramvajové trati.

Termín: květen–červen 2024, jednokolejný provoz

Investice: zatím nevysoutěženo