Přehled změn v tarifech MHD ve městech ČR
Ilustrační foto trolejbus Škoda 32Tr Dopravního podniku města Jihlavy. Foto SDP

Některá města od Nového roku tarify jízdného upravila, jinde změny připravují. Hlavními důvody zvyšování cen jízdného jsou kompenzace narůstajících nákladů a propady ve výnosech.

Reklama

Některá města od Nového roku tarify jízdného upravila, jinde změny připravují. Hlavními důvody zvyšování cen jízdného jsou kompenzace narůstajících nákladů a propady ve výnosech.

Dopravním podnikům klesl výnos z jízdného o 2 % tím, že došlo ke změně sazby DPH z 10 na 12 %. Dalším důvodem je výrazné navýšení regulované ceny distribuce elektrické energie. Tato věc nás tíží i z jiného důvodu. Všichni se snažíme ekologizovat náš vozový park, jsou na nás kladeny povinné kvóty na nákup bezemisních, tedy elektrických vozidel MHD a na druhou stranu se nám takovými zásahy neustále prodražuje jejich provoz. Nevidíme v tom žádnou logiku,“ říká předseda Sdružení dopravních podniků ČR Tomáš Pelikán.

Sdružení dopravních podniků ČR přináší kompletní přehled změn tarifů jízdného v MHD v 22 dopravních podnicích, které jsou členy sdružení.

Brno

Ke změnám v tarifu nedochází.

České Budějovice

Ceny jízdenek se v MHD v Českých Budějovicích nemění. Ve Smluvních přepravních podmínkách dochází ke změně u přirážky k jízdnému – snížená sazba přirážky k jízdnému bude při úhradě do 14 dnů zvýšena z 600 Kč (+ jízdné) na 800 Kč. Nový tarif, platný od 1. ledna 2024, je upravený kvůli zjednodušení některých podmínek, umožnění rozvoje elektronického jízdného a komfortnější využívání předplatních jízdenek.

Děčín

Dopravní podnik města Děčína nemá od ledna žádné změny v tarifu, všechny proběhly od 1. 9. 2023.

Hradec Králové

V Hradci Králové dojde od března letošního roku k úpravě cenových tarifů jízdného MHD. Ke změně tarifu dojde jen u vybraných položek, například cena jednorázové papírové jízdenky vzroste z 20 na 25 korun, naopak jízdenka u řidiče zůstává na 30 korunách. Nově bude možné také u jednotlivého jízdného využít časovou platnost 10 nebo 60 minut a možnost přestupu. Další změnou bude bezplatné jízdné pro jednu osobu doprovázející dítě do věku šesti let. I nadále pak zůstává MHD zdarma pro děti do šesti let, držitele vybraných průkazů, osoby doprovázející dítě do tří let i psy.

Chomutov-Jirkov

Ke změnám v tarifu nedochází.

Jihlava

Od 1. ledna 2024 platí nový ceník Dopravního podniku města Jihlavy, který přináší cestujícím řadu výhod:

 • Senioři nad 75 let mohou jezdit zdarma, pro cestování jim postačí jen občanský průkaz, už si nemusejí vyřizovat Jihlavskou kartu ani roční kupon.
 • Pro žáky a studenty až do 26 let jsou jednotlivé jízdy s 50% slevou.
 • Dětem do 15 let se snížila cena ročního časového kupónu na 365 Kč (tedy na polovinu).
 • Studentům od 15 do 18 let se snížila cena ročního časového kupónu na pouhých 730 Kč (místo původních 1560 Kč).

Další výhodou pro cestující je integrace jihlavské hromadné dopravy (MHD) s Veřejnou dopravou Vysočiny (VDV). Cestující tak nově mohou cestovat s jednou jízdenkou po Kraji Vysočina i v jihlavské MHD. Komfort i možnosti cestování se tak zlepší obyvatelům okrajových částí Jihlavy i cestujícím z okolních obcí a měst do Jihlavy.

Karlovy Vary

Ke změnám v tarifu nedochází. Dopravní podnik Karlovy Vary od 1. 1. 2024 provozuje kromě MHD přímo v Karlových Varech také většinu regionálních linek v rámci Karlovarského kraje.

Liberec-Jablonec

Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou kvůli rostoucím nákladům a zvýšení DPH na 12 % upravil ceny jízdného v MHD. Změna cen se týká jednorázových jízdenek i předplatného za kupóny.

Jako základní jízdné je nově nastavena elektronická jízdenka. Základní papírová i elektronická jízdenka pro dospělého stála 24 korun, nově stojí elektronická jízdenka MHD 28 korun a papírová 34 korun.

Bonusem pro cestující je prodloužení času platnosti jízdenky ve všední den. Zatímco vloni mohli občané cestovat na jednu jízdenku maximálně 40 minut, nyní to je celá hodina.

U ročního kupónu je cena upravena na 3 990 Kč (+ 340 Kč), 90denní kupón je nově za 1 600 Kč (+230 Kč), u 30denního kupónu se cena změnila na 660 Kč a u 7denního pak na 250 Kč. Vedle základních slev 50 % pak jsou zavedeny zlevněné roční kupóny á 990 Kč pro skupiny: důchodci, děti, invalidé, pro sociálně slabší skupiny obyvatel a rodiče s kočárkem.

Od roku 2024 se v Liberci zvedla také základní sazba za přirážku k jízdnému MHD za jízdu bez platné jízdenky („jízda načerno“) z 600 na 1 500 korun.

Mariánské Lázně

Cena jízdného se nezměnila.

Mladá Boleslav

Ke změnám v tarifu nedochází.

Most-Litvínov

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova změnil tarif k 1. 10. 2023 a nyní již žádné změny v tarifu na dlouhou dobu nechystá.

Olomouc

Od ledna 2024 budou na MHD v Olomouci (zóna 71 IDSOK) i nadále v platnosti ceny jízdného platné od 1. 9. 2023. Zachován od ledna 2024 je rovněž rozsah poskytovaných slev.

Opava

Městský dopravní podnik Opava upravil tarif od 10.12.2023:

 • jednotlivé jízdné dražší o 5 Kč (bankovní karta, peněženka)
 • časové jízdné o 10 %

Ostrava

V Ostravě došlo od 10. prosince 2023 k úpravě cen krátkodobých i dlouhodobých jízdenek. Nově byla zavedena 10minutová nepřestupní krátkodobá jízdenka.

Cena krátkodobé nezlevněné přestupní jízdenky vzrostla z 25 korun na 30 korun, nově je ale umožněn bezplatný přestup místo původních 45 minut až na 60 minut. 10minutová nepřestupní krátkodobá jízdenka v nezlevněné variantě je za cenu 23 korun. Pro aktivaci této jízdenky musí cestující „pípnout“ kartou nejen při nástupu, ale i při výstupu z vozidla MHD. Cena dlouhodobých jízdenek vzrostla v průměru o 10 procent.

Pardubice

V Pardubicích se v prvním čtvrtletí roku 2024 ceny jízdného zvyšovat nebudou, tarif se ale změní od 1. dubna. Zvýší se cena za jednotlivé jízdné, jízdné doplňkové u řidiče a časové 7 a 14denní. Ceny časových jízdenek od 30 dní a delších se nemění vůbec, ať občanské, žákovské, studentské nebo seniorské.

Plzeň

Plzeňské městské dopravní podniky upravily od 1. ledna 2024 tarif následovně:

 • navýšení ceny jednotlivých jízdenek o 16 - 20 %
 • navýšení ceny předplatných jízdenek o cca 7,5 %
 • navýšení přirážky k jízdnému - pokuta placená na místě 800 Kč (dříve 500 Kč), do 15 kalendářních dnů 1 200 Kč (dříve 1 000 Kč), od 16. kalendářního dne zůstává 1 500 Kč
 • nově je zakázána přeprava jízdních kol a koloběžek na elektrický pohon
 • nově je povolena přeprava běžných jízdních kol a koloběžek i v pracovní dny (doposud to bylo možné jen o víkendech) tam, kde to dovoluje jízdní řád. Pro pilotní otestování byla vybrána tramvajová linka 1.

Nové ceny. Noviny ve Smluvních přepravních podmínkách.

Praha

V tarifu Pražské integrované dopravy ke změnám nedochází.  Dopravní podník zavádí novou možnost nákupu elektronických kupónů v jízdenkovým automatech ve stanicích metra. Cestující si v nich kromě jízdenek krátkodobých či pro jednotlivou jízdu nově mohou zakoupit také libovolný typ elektronického kuponu na MHD v Praze. Kupon si mohou zakoupit už 60 dnů před zahájením jeho platnosti. Jsou k tomu nutné čipové karty Lítačka nebo In Karta Českých drah. Nákup kuponu je možné uhradit pouze bezhotovostně.

Tábor (dopravce Commet Plus)

Ke změnám v tarifu nedochází.

Teplice (Arriva)

Od nového roku přebírá MHD v Teplicích nový dopravce Městská doprava Teplice p. o. (není členem SDP ČR). Cestující jezdí z důvodu nefunkčního odbavovacího zařízení od začátku roku zdarma.

DSÚK

Ke změnám v tarifu nedochází.

Ústí nad Labem

Ke změnám v tarifu v Dopravním podniku města Ústí nad Labem nedochází.

Zlín-Otrokovice

Ve Zlíně a Otrokovicích od 1. 1. 2024 žádné tarifní změny nejsou.