Předběžné tržní konzultace k novým tramvajím do Ostravy
První nová tramvaj Škoda 39T vyjela po Ostravě v rámci zkušebního provozu bez cestujících, následně s cestujícími a získala osvědčení k provozu od Drážního úřadu. Nyní je nasazeno v běžném provozu dvanáct těchto moderních vozů od Škoda Transportation. Další tramvaje chce DPO kupovat již s průkazem způsobilosti od Drážního úřadu. Ilustrační foto DPO

Dopravní podnik Ostrava zvažuje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na nákup a servis 25 ks velkokapacitních tramvají. Zahájil tržní konzultace.
Dopravní podnik Ostrava zvažuje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na nákup a servis 25 ks velkokapacitních tramvají. Zahájil tržní konzultace.
Nové vozy mají modernizovat vozový park pro současnou dopravní situaci a potřebám v Ostravě. Tramvaje musí být nové a musí pro ně být vydán průkaz způsobilosti Drážním úřadem.

Primárním účelem předběžné tržní konzultace je ověření vhodnosti zvažovaných technických parametrů a dalších zadávacích podmínek.
Bližší informace o předmětu veřejné zakázky a odkaz na první kolo konzultace formou videokonference dne 14. 7. získají zájemci  po registraci. Předpoklad oznámení o zahájení zadávacího řízení je začátek září 2022.

Dopravní podnik Ostrava (DPO) má ve flotile více než 240 tramvajových vozů typu T3, Vario, KT8, Astra a Trio. V únoru 2022 přijela první z flotily 35 nových tramvají Škoda ForCity Smart, na začátku července je v provozu 12 těchto 26,6 metrů dlouhých moderních tramvají pro 200 cestujících.