POVED a ČSAD autobusy Plzeň: Informace ke změnám v souvislosti s platností

nových jízdních řádů veřejné dopravy od 12.12.2010. Optimalizace návazností, zkrácení jízdních dob, Wi-Fi internet, knižní a internetové jízdní řády a další.
Reklama
nových jízdních řádů veřejné dopravy od 12.12.2010. Optimalizace návazností, zkrácení jízdních dob, Wi-Fi internet, knižní a internetové jízdní řády a další.
Uvádíme informační výstupy jak POVED (první část), tak ČSAD autobusy Plzeň. V některých částech se informace duplikují, ale oba materiály obsahují mnoho informací samostatně.
V oblasti severního Plzeňska proběhne řada změn, která souvisí s novým konceptem dopravního řešení na železniční trati 160 a s návaznými regionálními autobusovými spoji z Blatna u Jesenice na území Ústeckého kraje směrem do Podbořan a Žatce.

Dojde k posílení regionální železniční dopravy v úseku Plzeň – Plasy a k rozšíření nabídky rychlíků v relaci Plzeň – Most (1 vlak až z Bíliny).

Na vlakové spoje budou navazovat spoje autobusové, a to ve stanicích Plasy, Mladotice, Kralovice a Žihle. Autobusy budou odjíždět ze stanovišť přímo u nádraží (v Plasích a Kralovicích pouze v případě, je-li návaznost na vlak či od vlaku. Pokud tato návaznost v žst. Plasy není, je možný přestup v zastávce Plasy – autobusová zast. v centru města).

Linka 460127 bude navazovat na autobusy od Kralovic (náhrada za vlak, trať 162), bude mít u vybraných spojů návaznosti v Bezvěrově do/z Plzně a K. Varů a v Bezdružicích pojede také k železniční stanici. Zároveň je v Mladoticích návaznost na vlaky a linku 460334.

Linka 460334 má návaznosti na vlak v Plasích, na linku 460127 v Mladoticích; v Žihli pak na linku 460181 a rychlíky ve/ze směru Plzeň a Most. Není-li návaznost v Plasích na vlak, lze využít přestupu na zastávce bus ve městě (zastávka Plasy) na linku 460805.

V Žihli má návaznost na linku 460334 a rychlíky také linka 460181, která bude spojovat Manětín s Kralovicemi přes Rabštejn a Žihli.

Na linkách 460127, 460334 a 460181 je zaveden i víkendový provoz.

Již zmíněná linka 460805 je provozována jen o víkendech a jede v exponovaných časech v době, kdy po trati 160 není veden vhodný vlak. Vybrané spoje mají v Plasích přípoj na/od linky 460334. Linka 460805 pojede v Plzni do zastávky v Šumavské ulici, tedy k HLAVNÍMU NÁDRAŽÍ. Linka obslouží i Horní Břízu (včetně zast. sídliště) Na lince 460800 víkendový provoz nebude, náhradou je linka 460805.

V souvislosti se změnami v linkovém vedení na severním Plzeňsku dojde i k posílení nedělní dopravy na lince 460030 v úseku Manětín – Plzeň )a zpět) v ranních hodinách, kde spojení dosud citelně chybělo.

Zároveň dochází ke změnám i na dalších linkách. Mezi ty významnější patří zajištění obsluhy Nebílov a Netunic o víkendech (linka 450553) a změna na lince 470230 – odpolední přímý spoj Plzeň – Volduchy v pracovních dnech v 16.50 z Plzně (s omezením o prázdninách).

K posunu časových poloh spojů dochází také ve větší míře na Domažlicku u vybraných spojů linek 400380 (spoje 1, 18), 400320 (sp.4) a 400100 (sp. 5, 8). Z důvodu zachování návazností dochází i k mírným časovým posunům dalších spojů. Na linkách 460127, 460334 a 460181 je zaveden i víkendový provoz.

Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách společnosti POVED

TI POVED
Jízdní řády linkové autobusové dopravy 2010/11
V neděli 12. prosince 2010 vstoupí v platnost nové jízdní řády ve veřejné linkové dopravě včetně autobusových linek provozovaných společností ČSAD autobusy Plzeň a.s. Při přípravě jízdních řádů pro nadcházející období kromě obvyklých úprav k zajištění všech návazností a spojení došlo především na revizi jízdních dob. Na podnět krajského koordinátora dopravy POVED s.r.o. dochází k výraznějším změnám v oblasti Kralovicka. Příjemných novinek se dočkají i cestující na dálkových linkách do Prahy a Karlových Varů.

S pokračující generační obměnou vozového parku ČSAD autobusy Plzeň a se zlepšující se infrastrukturou již časy uvedené v jízdních řádech u mnoha linek neodpovídaly skutečnosti. Zkrácení jízdních dob se dočkají cestující kupříkladu na linkách Oplot-Chlumčany-Plzeň, Merklín-Dobřany-Plzeň, Domažlice-Koloveč, Kdyně-Pláně-Všeruby, Mladý Smolivec-Spálené Poříčí-Nezvěstice-Plzeň, Plzeň-Manětín-Žlutice atd.

Na základě požadavku společnosti POVED s.r.o. (Plzeňský Organizátor VEřejné Dopravy) byla provedena optimalizace autobusových linek na severním Plzeňsku s vazbou na železniční trať č. 160 Plzeň – Žatec. Zrušeny budou linky 460250 Manětín-Bezvěrov-Úterý-Úterý,Vidžín, 460790 Kralovice-Mladotice-Manětín-Manětín,Rabštejn n. Střelou, 460810 Kralovice-Žihle-Blatno-Chyše-Lubenec a 460811 Žihle-Mladotice-Plasy. Náhradou vyjedou linky 460127 Mladotice-Manětín-Bezvěrov-Bezdružice, 460181 Kralovice-Žihle-Manětín, 460334 Plasy-Mladotice-Žihle-Blatno-Lubenec. Provoz páteřní linky z Kralovic do Plzně bude rozdělen do dvou. Na lince 460800 zůstanou všechny spoje jedoucí v pracovní dny. Na novou linku 460805 se přesunou víkendové spoje s tím, že autobus pojede po upravené trase a obslouží i Horní Břízu a Záluží a bude namísto na Centrálním autobusovém nádraží ukončen v Šumavské ulici u Hlavního vlakového nádraží v Plzni.

Zlepšení víkendové obsluhy na lince č. 450553 Přeštice-Dolní Lukavice-Nebílovský Borek-Plzeň přinese nové spojení pro obyvatele obcí Nebílovy, Netunice a Snopoušovy. Zájemci od Plzně či Přeštic mohou nyní bez problémů autobusem navštívit i oblíbený zámek v Nebílovech, kde se koná během turistické sezóny množství akcí.

Řadu vylepšení mohou očekávat cestující u dálkových linek ČSAD autobusy Plzeň a.s. S nástupem nových jízdních řádů bude spuštěna ve spojích do Prahy a zpět služba Wi-Fi Internet zdarma. V logem Wi-Fi označených autobusech na trasách Domažlice-Plzeň-Praha a Klatovy-Plzeň-Praha mohou naši zákazníci využít bezplatný přístup k Internetu šířený po autobuse bezdrátovou technologií Wi-Fi.

Na lince z Plzně do Karlových Varů se velmi osvědčily zastávky na znamení zkušebně zavedené od září, a tak došlo k dalšímu zrychlení přepravy. Mezi centry obou krajských měst lze nyní cestovat klimatizovanými autobusy za 1,5 hodiny. Z okrajových částí pak za pouhou hodinu a 10 minut, což je již srovnatelné s individuální dopravou, ovšem mnohem zajímavější finančně. Kvůli zvýšené poptávce, především z řad studentů, je zřízena páteční posila ve 14:50 z Plzně a nazpět v 16:40 z Karlových Varů. V průběhu roku se i na této lince plánuje zavedení služby Wi-Fi Internet zdarma.

Natrvalo je do jízdních řádů zaneseno i pondělní spojení z Plzně přes Kralovice, Most a Teplice do Ústí nad Labem a zpět. Linka označená číslem 440801, zařazená navíc do Integrované dopravy Plzeňska (IDP) tak pojede během týdne vždy v pondělí, pátek a neděli.

U příležitosti celostátních změn jízdních řádů ve veřejné dopravě vydala společnost tradiční knižní jízdní řády, prodávané za dotovanou cenu 25,- Kč. K dostání jsou opět dvě knížečky, a to jedna pro oblast Plzeňska s Rokycanskem a druhá společná pro Domažlicko, Klatovsko a Tachovsko. Knižní jízdní řády jsou v prodeji v přepravních kancelářích ČSAD autobusy Plzeň (v Domažlicích, Kralovicích, Nepomuku, Přešticích, Stříbře, Sušici a Tachově) nebo na autobusových nádražích (CAN v Plzni, AN Klatovy a Rokycany).

Všechny nové jízdní řády jsou zároveň už teď dostupné na webových stránkách společnosti Majitelé mobilních telefonů podporujících aplikace pro prostředí Java mohou stahovat bezplatně z webových stránek jízdní řády MHD do mobilu všech městských provozů zajišťovaných společností ČSAD autobusy Plzeň a.s.

TI ČSAD autobusy Plzeň a.s.

POVED a ČSAD autobusy Plzeň: Informace ke změnám v souvislosti s platností
Nové autobusy SOR © BUSportál