Obdobně jako v předchozích letech i v roce letošním zavádí ČESMAD BOHEMIA s platností od 18.5.2001 do 30.9.2001 o sobotách, nedělích a státních svátcích pohotovostní službu na regionálních
Reklama
Obdobně jako v předchozích letech i v roce letošním zavádí ČESMAD BOHEMIA s platností od 18.5.2001 do 30.9.2001 o sobotách, nedělích a státních svátcích pohotovostní službu na regionálních
Obdobně jako v předchozích letech i v roce letošním zavádí ČESMAD BOHEMIA s platností od 18.5.2001 do 30.9.2001 o sobotách, nedělích a státních svátcích pohotovostní službu na regionálních pracovištích v Brně a Českých Budějovicích. Služba je určena výhradně pro řešení nouzových situací v oblasti mezinárodní nepravidelné dopravy osob.
V případě poruchy nebo havárie autobusu v zahraničí, kdy dopravní společnost bude potřebovat vyslat pro cestující náhradní autobus, se může dopravce telefonicky spojit s pracovníkem ČESMADu BOHEMIA a vyžádat si vydání potřebného povolení pro vjezd prázdného autobusu.
Sdružení má v omezeném množství k dispozici povolení pro prázdný vstup do států:
Polsko, Rakousko, Bulharsko, Maďarsko, Španělsko, Itálie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Chorvatsko, Slovinsko, Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), Litva, Lotyšsko, Bělorusko, Nizozemí, Makedonie a Ruska.
Před výdejem povolení je dopravce povinen předložit platnou koncesní listinu, protokol o technické prohlídce náhradního autobusu a dokladovat, kde k poruše či havárii autobusu došlo (pokud je to možné předložit doklad od policie, z opravny apod.).

Telefonická spojení pohotovostní služby:
Regionální pracoviště Brno: 0606/931916
Regionální pracoviště České Budějovice: 0606/750200