Podpora elektrické trakce ve veřejné dopravě dostala od Evropské komise zelenou
Provozovatelé vozidel na elektřinu budou osvobozeni od poplatku z obnovitelných zdrojů energie (POZE). ušetří tím miliony korun. Foto z předvánoční Plzně.

Díky osvobození od poplatku z obnovitelných zdrojů energie (POZE) ušetří dopravní podniky více než 300 milionů korun.

Díky osvobození od poplatku z obnovitelných zdrojů energie (POZE) ušetří dopravní podniky více než 300 milionů korun.

Evropská komise na začátku listopadu schválila český program podpory provozovatelů železniční a městské dopravy využívajících elektrickou trakci. Provozovatelé vozidel na elektřinu tak konečně budou opravdu osvobozeni od poplatku z obnovitelných zdrojů energie (POZE). Podle Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) díky tomu ušetří dopravní podniky více než 300 milionů korun.

Novelu zákona o podporovaných zdrojích energie schválili poslanci v září loňského roku. Předkladatelem návrhu byl místopředseda Hospodářského výboru Martin Kolovratník, který pro něj získal v tomto garančním výboru doporučující stanovisko pro závěrečné třetí čtení. Novela měla platit od 1. ledna 2022, český program na podporu provozovatelů elektrické trakce ale musel projít schvalovacím procesem Evropské komise a dopravní podniky tak poplatky dosud musely platit.

Ekologicky šetrná doprava s vozidly na elektřinu si zaslouží podporu, a právě osvobození od poplatků za obnovitelné zdroje je jednou z možností, jak ji zajistit. Budoucnost dopravy je mimo jiné právě v elektřině a ve využití dalších šetrných zdrojů energie,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Právě ministerstvo dopravy se aktivně zasadilo o to, aby byla podpora dopravních podniků schválena co nejdříve. „Jsme vděční, že ministerstvo dopravy převzalo iniciativu a postaralo se o tu část notifikace, která se týkala dopravních podniků. Pokud by se zákon schvaloval jako celek, včetně např. podpory pro fotovoltaiku, jsme přesvědčeni o tom, že by notifikace byla velmi problematická. Otázkou pak není jen, jestli by Evropská komise posoudila slučitelnost českého opatření v tomto roce, ale zda by ke schválení z její strany vůbec došlo,“ vysvětlil předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.

Dopravní podniky odváděly POZE prostřednictvím svých dodavatelů elektrické energie od začátku roku až do října, kdy byly tyto poplatky vládou odpuštěny všem. Odvedené finance by však měly být dopravcům vráceny. „Nyní čekáme na úpravu nařízení vlády č. 266/2017 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie, které by mělo stanovit kompenzační mechanismus za období předcházející vydání rozhodnutí Evropské komise. Toto opatření zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu,“ řekl Martin Chval, výkonný ředitel SDP ČR.

Zastropováním cen energií a vrácením poplatků na podporu obnovitelných zdrojů energie zaplacené v letošním roce mohou dopravci ve veřejné dopravě ušetřit celkově 900 milionů korun ročně.