Podmínka pro testování vodíkového autobusu Škoda H’City v Praze splněna
Zkušební jízdy autobusu s palivovými články Škoda H’City v Plzni. Únor 2023 Zborovská ulice v Doudlevcích.

V Praze je otevřena druhá veřejná vodíková stanice v České republice. Na čerpací stanici ORLEN Benzina na Barrandově funguje vodíkový plnící stojan pro osobní i nákladní auta a autobusy.

Reklama

V Praze je otevřena druhá veřejná vodíková stanice v České republice. Na čerpací stanici ORLEN Benzina na Barrandově funguje vodíkový plnící stojan pro osobní i nákladní auta a autobusy.

Rafinérská a petrochemická skupina začala ve své síti čerpacích stanic ORLEN Benzina nabízet nový druh paliva s nulovými emisemi při jeho použití. Na čerpací stanici na pražském Barrandově uvedla do provozu vodíkový plnicí stojan pro automobily, nákladní vozidla a autobusy. Zavedení nabídky vodíkového paliva je v souladu se strategií bezemisního rozvoje skupiny ORLEN Unipetrol a navazuje na unijní a národní priority v oblasti rozvoje veřejné infrastruktury pro čistou mobilitu. Do roku 2030 chce ORLEN Unipetrol provozovat 28 vodíkových plnicích stanic a dva vodíkové distribuční terminály pro železniční dopravu v Litvínově a Neratovicích.

Postupně realizujeme cíle našeho strategického rozvoje směrem k emisní neutralitě, které chceme dosáhnout nejpozději do roku 2050. Klademe důraz na rozvoj petrochemického segmentu, dekarbonizaci, digitalizaci, recyklaci a využívání alternativní zdrojů energie včetně biopaliv a vodíku. Jen do roku 2030 investujeme tímto směrem 35 miliard korun,“ popsal rozvojové plány skupiny ORLEN Unipetrol její generální ředitel Tomasz Wiatrak.

Ministerstvo dopravy výstavbu vodíkové stanice na Barrandově podpořilo v rámci Operačního programu doprava 2. „Dle současného plánu čisté mobility by v České republice do roku 2025 mělo být 12 vodíkových stanic a 40 stanic pak do roku 2030,“ řekl ministr Martin Kupka. Ten stav nebude ještě v souladu s aktuální podobou návrhu evropského nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, podle kterého je třeba vybudovat vodíkovou infrastrukturu každých 200 km na hlavní síti TEN-T. Letos proto bude bude Národní plán čisté mobility aktualizován.   

ORLEN Unipetrol ve své síti ORLEN Benzina, která je se 431 stanicemi nejširším řetězcem v Česku, nabízí vedle klasických pohonných hmot i řadu alternativních energií. Na 56 čerpacích stanicích je k dispozici zkapalněný ropný plyn (LPG), na 46 stanicích lze načerpat stlačený zemní plyn (CNG) a na 55 stanicích je k dispozici celkem 225 dobíjecích bodů pro elektromobily.

Ke stávajícím klasickým i alternativním pohonným hmotám a elektrické energii nyní přidáváme také vodík, který zásadně rozšíří možnosti rozvoje nízko emisní a bezemisní osobní, hromadné i nákladní dopravy. Rozšiřování nabídky na našich čerpacích stanicích je plně v souladu se strategií rozvoje naší skupiny a navazuje na unijní a národní priority v oblasti rozvoje veřejné infrastruktury pro čistou mobilitu,“ řekl Tomasz Wiatrak. Plnicí stanice na pražském Barrandovu je plně samoobslužná, přístupná široké veřejnosti v non-stop režimu a vhodná pro plnění osobních i nákladních aut a autobusů. Další vodíková stanice bude otevřena v létě v Litvínově.

Otevřením plnící stanice je splněna další podmínka pro testování vodíkového autobusu Škoda H’City v Praze na lince 170. Ten by mohl zahájit provoz na přelomu března a dubna.

Vodíkový autobus Škoda H'CITY 12 vystavěný na základě karoserie tureckého producenta Temsa představila ŠKODA ELECTRIC v loňském roce. Světová premiéra se odehrála v září na veletrhu InnoTrans v Berlíně. V České republice se autobus představil v listopadu na veletrhu CZECHBUS. V průběhu listopadu 2022 začala Škodovka testovat vozidlo v Plzni.

Cílem je snížení emisí CO2 v hlavním městě až o 45 % do roku 2035 ve srovnání s rokem 2010. DPP by měl až 75 % vozového parku autobusů převést na lokálně bezemisní nebo nízkoemisní vozidla, toho chce dosáhnout elektrifikací autobusových linek (trolejbusy, bateriové trolejbusy nebo elektrobusy). Využít chce alternativní paliva, minimálně 50 % stávajícího vozového parku by mělo do roku 2030 přejít na lokálně bezemisní vozidla, 25% na nízkoemisní vozidla a 25 % si ponechá na naftový pohon (nezávislá na nabíjecí infrastruktuře).

Vozidla na vodíkový pohon jsou v podstatě elektromobily. Svou energii ale nečerpají z baterií, ale prostřednictvím reakce vodíku s kyslíkem v palivových článcích za vzniku vody. Zásadní výhodou vodíkových vozidel oproti stávajícím bateriovým elektromobilům je dlouhý dojezd a krátká doba plnění, která je srovnatelná s tankováním benzinových a naftových automobilů. Vodíkových aut zatím v Česku jezdí několik desítek. V roce 2030 by však podle odhadů Ministerstva dopravy České republiky mohlo být na českých silnicích až 50 000 vozů na vodíkový pohon.

Ročně vyprodukuje ORLEN v rafinériích 80 tisíc tun vodíku a má rozpracovány konkrétní plány na produkci vodíku za pomoci elektrické energie s ekologicky čistých zdrojů, jako je slunce, vítr nebo teplo v zemské kůře. Do roku 2030 chce vyrábět 4,5 tisíce tun vodíku s nízkou uhlíkovou stopou, což představuje pohon pro zhruba 30 tisíc automobilů.

Plnicí stanice ORLEN Benzina na pražském Barrandově je plně samoobslužná, přístupná široké veřejnosti v non-stop režimu a vhodná pro plnění osobních i nákladních aut a autobusů. K dispozici jsou dvě plnicí pistole s odlišným tvarem hlavice pro plnění automobilů tlakem 700 barů a tlakem 350 barů pro plnění nákladních automobilů a autobusů. Cena vodíku na čerpacích stanicích ORLEN Benzina byla stanovena na 278 korun za jeden kilogram.

První veřejná vodíková stanice u nás zahájila provoz v červnu 2022 v Ostravě - Vítkovicích, je určena pro osobní automobily. Úplně první čerpací stanice na vodík byla otevřena v roce 2009 v Neratovicích pro účely provozu autobusy TriHyBus, který provozovala Veolia Transport na lince MHD v Neratovicích.

ORLEN Benzina, DPP


Podmínka pro testování vodíkového autobusu Škoda H’City v Praze splněna
Plnicí stanice ORLEN Benzina na pražském Barrandově je plně samoobslužná, přístupná široké veřejnosti v non-stop režimu a vhodná pro plnění osobních i nákladních aut a autobusů. K dispozici jsou dvě plnicí pistole s odlišným tvarem hlavice pro plnění automobilů tlakem 700 barů a tlakem 350 barů pro plnění nákladních automobilů a autobusů. Cena vodíku na čerpacích stanicích ORLEN Benzina byla stanovena na 278 korun za jeden kilogram. Foto ORLEN Benzina