Po nové trolejbusové trati  na periférii Plzně se chystá zprůjezdnění
Nové vedení U Trati směrem ke Klatovské na křižovatce Doudlevecká © BUSportál

nového úseku v centru. Záběry vedení z ulice U Trati směrem k Belánce a připravených stožárů směrem k hlavnímu nádraží.
nového úseku v centru. Záběry vedení z ulice U Trati směrem k Belánce a připravených stožárů směrem k hlavnímu nádraží.
O nové trolejbusové trati jsme si povídali při návštěvě PMDP před nedávnem, teprve nyní si redakce doplnila fotodokumentaci. Nový úsek z Bor až k Doudlevecké by měl být nejprve především záložní trasou paralelní s Americkou třídou. Také se bude využívat jako manipulační zkratka. Dá se očekávat, že se plně zprůjezdněný úsek od Mikulášské nebo dokonce ze Železniční ulice až na Bory využije např. pro expresní linku, která se vyhne průjezdu centrem. Úsek ulicí U Trati vede od napojení na Doudleveckou a končí zatím za podjezdem směrem ke Klatovské. Dokončením a vybudováním další části v Borské ulici se propojí Doudlevecká třída se stávajícím vedením Mánesovou na Bory a Borskou dále na Borská pole (nový úsek). Poslední etapou v bližším výhledu je pak propojení z Doudlevecké i na Mikulášskou třídu, kde je trasa trolejbusu do Božkova. V budoucnu by také mohly trolejbusy jezdit po mostě Milénia do Železniční ulice, kde jsou vybudované už i zastávky, a pak dál na Doubravku přes most nad nádražím nebo i směrem do Božkova.
V rámci silvestrovské vyjížďky redakce dojela až na konečnou nové trolebusové linky Teslova a záběry drátů a sloupů tak doplňujeme jedním trolejbusem, zcela náhodou to byl Škoda 24 Tr Irisbus v karosérii Citelis.

Po nové trolejbusové trati  na periférii Plzně se chystá zprůjezdnění
Nové vedení U Trati směrem ke Klatovské od křižovatky Doudlevecká © BUSportál
Po nové trolejbusové trati  na periférii Plzně se chystá zprůjezdnění
Nové křížení U Trati - Doudlevecká © BUSportál
Po nové trolejbusové trati  na periférii Plzně se chystá zprůjezdnění
Nové křížení U Trati - Doudlevecká © BUSportál
Po nové trolejbusové trati  na periférii Plzně se chystá zprůjezdnění
Připravené stožáry pro trolejové vedení - pohled od Doudlevecké k Mikulášské © BUSportál
Po nové trolejbusové trati  na periférii Plzně se chystá zprůjezdnění
Ve službě na Silvestra 2010 na konečné na Borských polích © BUSportál