Plzeňská karta a vztah mladé generace k veřejné dopravě.
Michal Kraus při tiskové konferenci.

Rozhovor s Mgr. Michalem Krausem - ředitelem Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.
Reklama
Rozhovor s Mgr. Michalem Krausem - ředitelem Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.
Rozhovor s Mgr. Michalem Krausem - ředitelem Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. na téma Plzeňské karty a vztahu mladé generace k veřejné dopravě.

Pane Krausi, asi víte, že Bus Portál je ojedinělý portál zaměřený na problematiku dopravy a logistiky. Doslechli jsme se o zajímavém projektu Plzeňské karty. Mohl byste nám říct o tomto současném fenoménu v oblasti městských čipových karet něco více?
Plzeňská karta nabízí občanům města Plzně výhody moderní technologie, do které jsou integrovány různé výhody jako například veřejná doprava na bázi předplatních tarifů a elektronické peněženky, kulturní rezervační systém známý jako Plzeňská vstupenka a v blízké budoucnosti také řada výhod a slev v oblasti každodenního života občanů.
V poslední době jsme zaznamenali podporu prodeje Plzeňské karty prostřednictvím speciálního baličku Plzeňské karty a mezinárodního průkazu studenta ISIC. Proč ISIC? Co si od tohoto balíčku slibujete?
Víte, studenti jsou klíčovým segmentem pro veřejnou dopravu, poněvadž se jedná o budoucí “kapitány” komerčních a veřejných organizací v České republice a mnohdy vytvářejí nebo ovlivňují veřejné mínění. Pokud tedy uspějeme ve formování jejich zvyklostí užívat veřejnou dopravu, nejenom že se nám podaří zajistit lepší ekonomické výsledky a snížit veřejné dotace na dopravu, ale také snížit dopad dopravy na již tak zatížené životní prostředí ve městech.
Co myslíte dopadem na životním prostředí?
Na začátku února byla představena první mediální kampaň na podporu veřejné dopravy vzhledem k její pozitivním vlivům na životní prostředí. Za touto kampaní stojí Mezinárodní asociace veřejné dopravy (UITP) a Agenturu pro životní prostředí Spojených národů (UNEP). Tato kampaň běží v mezinárodních médiích jako Euronews, CNN, MTV, nebo CNBC.
Kampaň, jejíž sloganem je “Svět je tvůj, opatruj jej” (The World is your own, look after it) informuje o výhodách veřejné dopravy vzhledem k životnímu prostředí a životnímu stylu. Podle agentury UNEP “způsobují cesty na krátké vzdálenosti 30% emisí CO2 v Evropě”. Pokud k tomu přidáme hlučnost, prašnost, míru nehodovosti a další negativní vlivy individuální dopravy, je zřejmé, že zvýšení zájmu a používání veřejné dopravy bezesporu svědčí našemu životnímu prostředí. Tyto návyky se nevybudují ze dne na den a proto je důležité oslovit především mladou generaci.
Zmínil jste Agenturu pro životní prostředí Spojených národů a UITP. Jakou úlohu hraje v těchto aktivitách Evropská unie?
Zmiňovaná kampaň přichází ve správnou chvíli, poněvadž zákonodárci Evropské unie jsou pod rostoucím tlakem omezit trend globálního oteplování, které významně způsobuje doprava. Snížení dopadu na životní prostředí prostřednictvím užíváním veřejné dopravy je v souladu se Strategií trvale udržitelného rozvoje Evropské unie, která byla přijata Radou EU v Lisabonu 2000, a potvrzena v Goteborgu 2001 a Barceloně 2002. Evropská komise na začátku února 2005 vydala Radě Evropy a Evropskému parlamentu komuniké (9.2 COM - 2005 - 37 final), které obsahuje celkový přehled této strategie. V tomto komuniké jsou zmíněny jednotlivé zdroje způsobující nežádoucí trendy v protikladu s udržitelným rozvojem, jako jsou klimatické změny, úbytek rozmanitosti druhů a také negativní vlivy individuální dopravy ve městech jak se říká “stop and go”. Evropská komise klade důraz na potřebu na zajištění zdravějšího životního prostředí a lepších životních podmínek jako dědictví pro mladší generace.
Nedávno Evropská unie oslovila rovněž Mezinárodní konfederaci pro cestování studentů – ISTC, která je celosvětovým vydavatelem mezinárodních identifikačních průkazů studenta ISIC, aby se zapojila do kampaně a propagovala používání veřejné dopravy studenty a mládeží ve 25 zemích EU.
Takže to je i důvod, proč jste se rozhodli pro spolupráci se studentskou kartou ISIC…
Přesně tak. Mezinárodní identifikační průkaz studenta ISIC je jediný mezinárodně uznaný průkaz studenta denní formy studia a je vydáván pod záštitou organizace UNESCO a Evropské unie. Průkaz ISIC nabízí desetitisíce slev v oblasti dopravy, kultury a volného času ve více než 110 zemích a také v České republice. Jako příklad můžu uvést slevy na dopravu s mnoha leteckými dopravci včetně ČSA, České dráhy a jednotlivé autobusové dopravce, kina Village Cinemas a Cine Star, OREA hotely, výhodné cestovní pojištění, obchody jako Paneria, Swatch, Sportisimo a mnoho dalších. V Plzni se pak jedná o Zachs pub, divadlo J.K.Tyla, Nebeskou čajovnu na Dvorku, Pizzerii Paganini a mnoho dalších.
Kombinací Plzeňské karty a průkazem ISIC v rámci cenově výhodného balíčku dáváme plzeňským studentům přidanou hodnotu a samozřejmě první slevu při zakoupení obou karet zároveň.
Jsou zde i nějaké jiné aktivity, které ve spolupráci s ISIC připravujete?
Ano, v současné době již probíhá řada komunikačních aktivit s cílem podpořit koncept městské veřejné dopravy mezi plzeňskými studenty a připravujeme novinku v podání spojené Plzeňské karty a průkazu ISIC.
Co přesně míníte spojenou kartou? Co to studentům přinese?
Spojenou Plzeňskou kartou a průkazem ISIC studenti získají jednu kartu s mezinárodním uznáním a řadou výhod jak v ČR tak i mezinárodně. Technologická výhoda čipové karty přispěje k rozvoji automatizovaných systému ve školách jako jsou stravování, knihovny, kontrolu vstupu do škol. Tento systém je rozšířen na vysokých školách a většina z nich oficiálně přijala vzhled průkazu ISIC. V podstatě se jedná o dvě karty v jedné.
Děkuji za Váš čas a přeji mnoho úspěchů jak s Plzeňskou kartou, tak i průkazem ISIC.
Není zač. Potěšení je vskutku na mé straně. Pomůžete nám v našem tažení ochránit náš svět, poněvadž je náš a musíme se o něj starat!

Plzeňská karta a vztah mladé generace k veřejné dopravě.
Plzeňská karta a vztah mladé generace k veřejné dopravě.