Ohlédnutí za veletrhem Holiday World.
Odbavovací zařízení USV 24C s bezkontaktními čipovými kartami.

ČSAD SVT Praha s.r.o. představila tradiční i nové produkty v oblasti dopravy.
ČSAD SVT Praha s.r.o. představila tradiční i nové produkty v oblasti dopravy.
ČSAD SVT Praha s.r.o. představila tradiční i nové produkty v oblasti dopravy na výstavě Holiday World Společnost ČSAD SVT Praha s.r.o. a ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy) ve spolupráci s Mikroelektronikou a APEXEM se už tradičně představili na veletrhu cestovního ruchu Holiday World ve dnech 17. – 20.2.2005 na výstavišti v Praze Holešovicích.

O novou či pokračující spolupráci projevily přímo na veletrhu zájem např. Katev Travel, Student Agency, Connex Východní Čechy, ČSAD Tišnov, GTS International, Nobless Line, DP města H.Králové, DP města Pardubic, Connex CR, Volvo BUS ČR, zástupci KÚ, Ministerstva dopravy, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR a další. V expozici se zastavil i ministr Pavel Němec.

Z novinek se představily zejména služby a nástroje IDS jako součást programu CONNECT v rámci EU :
  • Clearingový systém CARDS EXCHANGE - systém pro vypořádání závazků dopravců vzájemně akceptujících platby čipovými kartami
  • Systém pro analýzu dopravní obslužnosti ve spolupráci s CHAPS spol. s r.o.
  • Automatizovaný systém pro odbavování cestujících v hromadné osobní dopravě ve spolupráci s Mikroelektronikou a.s.
  • Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících ve spolupráci s APEX spol. s r.o.
„ČSAD SVT Praha s.r.o. předvedlo také nejnovější modul tradičního předprodejního a rezervačního systému AMSBUS - úspěšně provozně ověřenou internetovou aplikaci e-AMSBUS s možností rezervace jízdenky přes internet a jejího nákupu při nástupu do autobusu. Systém AMSBUS je otevřený pro další dopravce i prodejce - v poslední době vložila společnost Connex CR do systému desítky dalších spojů a přibyly desítky prodejců mj. prodejní kanceláře společnosti Satur na Slovensku. Počet kanceláří se tak pohybuje kolem 200 v České republice a na Slovensku. AMSBUS zajišťuje předprodej vnitrostátních i mezinárodních autobusových jízdenek 232 dopravců do celé Evropy", vysvětluje ředitel ČSAD SVT Praha s.r.o. Jiří Zdobnický.

Zejména dopravci se zajímali o možnosti clearingového systému CARDS EXCHANGE, jeho implementaci ve Středočeském kraji a možnosti implementace i pro jiné regiony. V souvislosti s tím neušlo zájmu ani odbavovací zařízení USV-C od Mikroelektroniky s.r.o. Vysoké Mýto a perspektivy využití čipových karet pro odbavování cestujících.

V novém designu a s novou systémovou podporou se představil už zavedený internetový magazín o autobusové dopravě BUSportál s nabídkou diverzifikovaného a cíleného reklamního prostoru. V rámci CIS JŘ a nadstavbových modulů jako součást programu CONNECT v rámci EU se představil internetový server pro vyhledávání optimálního spojení různých druhů doprav s využitím pro samoobslužné informační stojany s možností ovládání pro nevidomé a slabozraké.

Ohlédnutí za veletrhem Holiday World.
V.Dudr ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých u infostojanu.
Ohlédnutí za veletrhem Holiday World.
Ing.Juračka ČSAD Tišnov, RNDr.Zdobnický ČSAD SVT Praha, Ing.Poláček Connex Východní Čechy a M.Slavík Mikroelektronika.