Nový zákon o nízkoemisních vozidlech je účinný

Počet nízkoemisních vozidel na českých silnicích by se měl zvýšit. V účinnost vstoupil nový zákon č. 360/2022 Sb. upravující minimální podíl autobusů na elektrický pohon a bioCNG nebo trolejbusů a tramvají při zadávání veřejných zakázek.

Počet nízkoemisních vozidel na českých silnicích by se měl zvýšit. V účinnost vstoupil nový zákon č. 360/2022 Sb. upravující minimální podíl autobusů na elektrický pohon a bioCNG nebo trolejbusů a tramvají při zadávání veřejných zakázek.

Nový zákon Ministerstva pro místní rozvoj, který je účinný od 1. prosince 2022, upravuje minimální podíly nízkoemisních vozidel, které budou muset zadavatelé veřejných zakázek a objednatelé veřejných služeb v přepravě cestujících dodržet v rámci jimi uzavíraných smluv.

Plnění stanovených podílů mezi nově pořizovanými nízkoemisními vozidly bude sledováno ve dvou časových obdobích. První fáze začne účinností zákona a skončí v prosinci roku 2025. Následující fáze bude trvat do konce roku 2030. V té první je poměr nastaven ve výši 29,7 % u osobních a lehkých užitkových vozidel, 41 % u autobusů a 9 % u nákladních vozidel. V následujícím období budou požadované minimální podíly nízkoemisních vozidel v případě autobusů a nákladních vozidel dále navyšovány.

Požadavek na úpravu vychází z evropské právní úpravy, která podporuje čistou mobilitu s důrazem na elektrický pohon. Do české legislativy měl být transponován s účinností již od 2. srpna 2021.