Novinka v předprodejním a rezervačním systému AMSBUS e-jízdenka.

Po možnostech rezervace a následného zakoupení, případně zaslání po zaplacení bankovním převodem přibývá v systému eAMSBUS alternativa zaplatit bankovní kartou na internetu a e-jízdenku vytisknout přímo u uživatele.
Reklama
Po možnostech rezervace a následného zakoupení, případně zaslání po zaplacení bankovním převodem přibývá v systému eAMSBUS alternativa zaplatit bankovní kartou na internetu a e-jízdenku vytisknout přímo u uživatele.
E-jízdenku lze zatím využít jen u vybraných dopravců, ale jejich okruh se rychle rozšiřuje.

Další informace, postup cestujícího při pořízení e-jízdenky a smluvní podmínky je možno získat odkazem na úvodní stránku aplikace.
(Seznam linek je pod červeným textem "Novinka: na vybraných linkách možnost zakoupení elektronické jízdenky a platby kartou.")

Pro dopravce i cestující uvádíme základní informace:

E-jízdenka je doklad, kterým cestující prokazuje svůj nárok na přepravu dopravci. E-jízdenku si cestující může vytisknout v průběhu nákupu na běžné tiskárně. E-jízdenka je také zasílána ve formátu PDF a může sloužit např. i jako doklad k vyúčtování služební cesty apod.

Ochrana e-jízdenky je zajištěna použitím kontrolní informace. E-jízdenka má unikátní číslo obdobně jako ostatní jízdenky vydané systémem AMSBUS. E-jízdenka je zasílána ve formátu PDF a může sloužit např. i jako doklad k vyúčtování služební cesty apod. Pro tvorbu kontrolní informace v systému AMSBUS je využíván vždy jeden z dokladů: občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, průkaz ISIC, kreditní karta nebo žákovský průkaz. Cestující při nákupu zadá poslední čtyři číslice zvoleného dokladu a kód dokladu. Zvolený doklad musí být následně při realizaci cesty předložen. Cestující je identifikován jménem a příjmením a kontrolní informací, která není na dokladu tištěna, ale řidič ji dostane na plánku autobusu.

E-jízdenku lze samozřejmě i vrátit prostřednictvím aplikace eAMSBUS.

V systému je využit zabezpečený způsob placení s využitím platební karty a garantovaného přístupu k platbě, aniž by provozovatel znal číslo platební karty. Je využita technologie 3D Secure s využitím platební brány PayMUZO.
Dopravci, kteří mají o moderní způsob odbavení zájem, mohou kontaktovat obchodní oddělení ČSAD SVT Praha s.r.o. RNDr. J. Kotíka (+420 224 894 217, kotik@svt.cz) nebo Ing. M. Kristlovou (+420 224 894 332, kristlova@svt.cz).

Novinka v předprodejním a rezervačním systému AMSBUS e-jízdenka.